Hopp til innhold

Helsetesten du kan få på nett er forbudt for norske selskaper å selge

Selskaper over hele verden kan fortelle deg om din helserisiko. Men for norske selskaper er det forbudt. Et paradoks, mener Bioteknologirådet.

My Heritage reklamerer for helsetest

REKLAME: My Heritage reklamerer med at 27 personlige helserapporter blir generert ved hjelp av grundig vitenskapelige forskning.

Foto: Skjermbilde: My Heritage

Ønsker du å få vite din genetiske risiko for sykdommer som diabetes, blodpropp eller kreft, kan du sende en spyttprøve i posten, og få resultatet på en nettside.

Bare ikke selskapet som utfører testen er norsk.

Dermed kan selskaper som MyHeritage, lokalisert i Israel, fullt lovlig analysere ditt DNA og sende deg svar om risiko for alvorlige sykdommer.

(Les mer fra My Heritage nederst i saken)

NRK har snakket med «Maria». Hennes gentest viste en betydelig økt risiko for Alzheimers.

Bioteknologirådet: Et paradoks

Leder for Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim synes det er rart at norske selskaper skal bli behandlet annerledes enn utenlandske.

– Det er en type forskjellsbehandling her der det er fritt frem for utenlandske selskaper, mens norske selskaper ikke kan tilby sånne tester. Hovedpoenget for rådet er at de etiske og samfunnsmessige konsekvensene av et uregulert marked for genetiske selvtester må utredes bedre, sier Norheim.

I 2002 fantes det 14 selskaper som solgte helserelaterte gentester globalt. I dag finnes godt over 250 selskaper som selger tester for sykdom og andre egenskaper, ifølge Bioteknologirådet.

Forbudt i Frankrike

Ole Frithjof Norheim

LEDER I BIOTEKNOLOGIRÅDET: Ole Frithjof Norheim.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Frankrike er det i prinsippet forbudt å kjøpe, selv fra utenlandske selskaper, men mange trosser forbudet, skriver LeParisien.

My Heritage svarer til NRK at de ikke selger helsetester til brukere i Frankrike.

Norheim mener det ikke bør være noe argument mot forbud at det er vanskelig å håndheve.

Helsedirektoratet forklarer hvorfor genetiske selvtester innen helse ikke er lov å selge i Norge:

– Genetiske undersøkelser skal bare anvendes til medisinske formål med diagnostiske eller behandlingsmessige siktemål, og prediktiv testing (dvs. testing som kan påvise eller utelukke risiko for fremtidig arvelig sykdom hos personen selv eller hans/hennes barn) kan kun tilbys av virksomheter som er godkjent av Helsedirektoratet, skriver seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen i avdeling helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet.

Kan utenlandske selskaper tilby dette til nordmenn?

– Tilbud fra utenlandske selskaper direkte til private, utenfor helsetjenesten, favnes ikke av bioteknologiloven, svarer Hagerup-Jenssen.

Mener felles regler er mulig

Norheim i Bioteknologirådet hadde forventet mer av forslaget til ny Bioteknologilov.

– I sum er det mye som ikke blir diskutert, og høringen fra departementet skyver flere debatter under teppet, hevder Norheim, som er spesielt opptatt av gentester av barn.

I et skriftlig svar til NRK skriver Helse- og omsorgsdepartementet at tar sikte på å legge frem en lovproposisjon for Stortinget før jul.

«I proposisjonen vil flere tema bli gjennomgått, herunder spørsmål om regulering av genetiske selvtester. Problemstillingen om gentesting av barn er tatt opp i høringsnotatet. Vi har mottatt høringsuttalelser og dette vil bli drøftet og omtalt i lovproposisjonen,» skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ