- Reformen skriker etter kommunesammen-slåinger

Regjeringen la i dag frem en omfattende helsereform som skriker etter flere kommunesammenslåinger, mener politisk kommentator i NRK Kyrre Nakkim.

Statsminister Jens Stoltenberg presentere Samhandlingsreformen 19. juni 2008.
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I dag la nemlig statsministeren, helseministeren og kommunalministeren frem den nye samhandlingsreformen for helsevesenet. Der understreket de at pasientene må få bedre behandling, tidligere.

Overfører flere oppgaver til kommunene

– Helse-Norges største utfordring er at for mange ikke får hjelp tidlig nok, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen under dagens pressekonferanse.

Gjennom å øke fokuset og overføringene til forebyggende tiltak i kommunene så mener regjeringen at Helse-Norge vil spare milliarder i årene fremover. Og dette er et uunngåelig problem skal vi tro statsministeren.

– Spørsmålet er ikke om vi skal gjøre noe, det er hva skal vi gjøre. Vi kan ikke bare sitte stille. Det må bli en endring i dagens system, hvis ikke bryter velferdssamfunnet sammen, forklarte Jens Stoltenberg innledningsvis. Og trakk frem sammenligningen med Pensjonsreformen og Nav-reformen som nødvendige utfordringer som samfunnet står overfor.

Og helseminister Bjarne Håkon Hanssen forsikret de fremmøtte om at bevilgningene til sykehus ikke skal kuttes, og legestillinger ved sykehusene skal ikke avvikles.

– De må overbevise mange

Sykdomsbildet i Norge har forandret seg og vi opplever flere livsstilsykdommer som kan oppdages og skadevirkningene reduseres, hvis de blir behandlet på et tidlig stadium. Derfor ønsker regjeringen å sette inn støtet så tidlig som mulig.

Kyrre Nakkim

NRKs politiske kommentator Kyrre Nakkim mener denne reformen krever færre kommuner.

Foto: Halvard Sandberg / NRK

Men denne reformen kommer ikke til å bli hyllet av alle, mener NRKs politiske kommentator Kyrre Nakkim.

– De må overbevise sykehuslegene til å gjøre mindre interessante oppgaver, og de må få fastlegene til å oppgi pasientene sine to dager i uka for å gjøre mer rutinebasert arbeid, sier Nakkim, som mener denne reformen ikke lar seg gjennomføre uten mange kommunesammenslåinger.

– Må slå sammen kommuner

– Dette skriker etter en kommunesammenslåingsreform, men det vil vi ikke få med Senterpartiet i regjering, sier Nakkim.

Hver fjerde nordmann bor i dag i en kommune som har færre enn 10 000 innbyggere, disse kan nå bli berørt av kommunesammenslåinger som kan foregår på tre måter skal vi tro kommunalministeren fra nettopp Senterpartiet.

– Enten kan dette foregår gjennom et vertskommune-samarbeid, eller som en samkommune eller gjennom frivillige sammenslåinger, sa kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, og føyde til.

– Dagens 430 kommuner er ikke et hellig tall, men kommunen må selv finne ut av hva som er best, sa Kleppa.

Flere har satt spørsmålstegn ved reformen

Og de kritiske røstene har allerede latt seg høre, både legeforeningen og fagforeningsorganisasjonene YS og Delta har satt spørsmålstegn ved reformen.

– Utfordringene med reformen ligger i om vi klarer å skaffe nok helsefagarbeidere og andre fagfolk. Samtidig etterlyser vi en strategi for å skaffe flere faglærte på alle nivåer, sier YS-leder Tore Eugen kvalheim og Erik Kollerud, 1. nestleder i Delta.

Legeforeningen på sin side frykter for hele fastlegeordningen etter at fastlegenes ukentlige pliktjeneste er foreslått fordoblet.

Fra politiske hold møter også regjeringen ikke uventet motstand. KrF mener regjeringen snubler i en intern uenighet mellom kommunenes nye roller og oppgavefordeling.

– Jeg håpet på klare svar på dette, slik at ingen pasienter faller mellom stoler, uttaler Laila Dåvøy, helsepolitisk talskvinne i KrF.

Fremskrittspartiets på sin side er skuffet over samhandlingsreformen, de mener dette vil føre til større kommunale forskjeller og rasjonering av helsetjenester.

– Jeg støtter intensjonen i samhandlingsreformen, men verktøykassen er alt for dårlig utstyrt. Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende for hvilket helsetilbud du mottar. Dette blir helt feil, sier Frps helsepolitiske talsmann Harald. T Nesvik

Kommunene er positive

Halvdan Skard

KS-leder Halvdan Skard ser positivt på reformen.

Foto: Nina Lochoff Dauge (NRK)

Mens Kommunenes Sentralforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er positive til dagens reform.

– Den nye samhandlingsreformen er en solid tillitserklæring til kommunesektoren. Fremtidens store helseutfordringer lar seg ikke løse uten aktiv samhandling med kommunene, sier KS-leder Halvdan Skard.

FFO på sin side mener at det er pasientene som er de store vinnerne i denne reformen. Dersom man klarer å gjennomføre de tiltakene som ligger i planen mener FFO at Norge vil få en bedre og mer helhetlig helsetjeneste.

– At statsråden her har lyttet til oss pasienter er tydelig når han nå vil styrke forebygging, behandling og rehabiliteringen i kommunene, sier Liv Arum, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger