Helsepersonell: Ingen tegn til isolasjonsskader hos Breivik

Til tross for avvikende oppførsel og tydelige tegn på ustabilitet, mener helsepersonell at massedrapsdømte Anders Behring Breivik ikke har fått isolasjonsskader, etter det NRK erfarer.

Skien Fengsel.

Massedrapsmannen soner nå på avdeling for særlig høy sikkerhet i Skien fengsel. Han mener forholdene ved fengslet er så ille at de bryter med menneskerettighetene.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

NORWAY-ATTACKS-PRISON-BREIVIK-FILES -

Anders Behring Breivik skal igjen møte for retten når saken han har anlagt mot staten starter 15. mars.

Foto: HEIKO JUNGE / Afp

Terroristen og massedrapsmannen har siden han ble dømt, sonet på avdeling for særlig høy sikkerhet ved Ila og Skien fengsel. Soningsregimet er det strengeste i landet og innebærer blant at Breivik ikke får ha kontakt med andre innsatte

Breivik har klaget på flere forhold ved soningen, og har saksøkt staten fordi han mener forholdene bryter med menneskerettighetene.

Hans advokat, Øystein Storrvik, mener det strenge regimet har påført Breivik isolasjonsskader. Dette vil bli et sentralt tema under rettssaken mot staten som starter tirsdag 15. mars i Skien fengsel.

Ifølge NRKs opplysninger har Breivik i perioder vist tydelige tegn på ustabilitet. Han har hatt avvikende oppførsel. Likevel mener helsepersonell i fengselet, som har vurdert ham over tid, at han ikke har tatt skade av soningsforholdene.

De ser ingen grunnleggende endring på hans mentale helse.

Etter det NRK kjenner til legger personalet merke til at han i store perioder spiser og virker i godt humør, men at han likevel klager over påkjenningene isolasjonen påfører ham.

Lempninger

Regjeringsadvokaten har avvist påstanden om brudd på menneskerettigheter, og viser til at terroristen nå får lufte seg i et større område og vaske tøy.

NRK har tidligere omtalt forhold som viser at Kriminalomsorgen har gjennomført en rekke lempninger i soningsforholdene til Anders Behring Breivik for å hindre isolasjonsskader. I fjor fikk han tilbud om å spille spill og lage mat med de ansatte én gang i uken i et fellesskapsrom.

En gang i uken tas han ut av avdelingen for en times sosialt samvær med ansatte. På et fellesskapsrom med et lite kjøkken lager han mat, drikker kaffe, spiller spill og snakker med fengselsbetjentene. Dette foregår uten håndjern.

Soningsskader

Helsepersonellet vurderinger av Breivik vil bli brukt i den kommende rettssaken neste uke.

Spørsmålet om Breivik har tatt skade av soningsforholdene eller ikke, vil spille en avgjørende rolle når retten skal vurdere om staten har brutt menneskerettighetene til massedrapsmannen.

I Dagsrevyen og på NRK.no i kveld kan du se og lese mer om detaljene rundt Breiviks avvikende oppførsel og hvorfor hans endring blir helt sentrale opplysninger under den kommende rettssaken.

SISTE NYTT

Siste meldinger