Helseministeren: – Vi har ikke en ubegrenset betalingsvilje

Helseminister Bent Høie mener enkelte legemiddelfirmaer prøver å utfordre Norges betalingsvilje når det gjelder nye legemidler.

Høie

Vi har en høy men ikke ubegrenset betalingsvilje, sier helseminister Bent Høie.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Prioriteringer i helsevesenet blir stadig tydeligere i årene framover, rett og slett fordi det blir flere pasienter som vi skal hjelpe, sier helseminister Bent Høie.

Mandag forrige uke gikk Høie ut og kritiserte legemiddelfirmaet Biogen. Det skjedde etter at Beslutningsforum for nye metoder sa nei til at nye pasienter skulle få den livsforlengende medisinen Spinraza, fordi den er for dyr. Opprinnelig pris var 1 million kroner pr dose, ny pris er hemmelig.

Spinraza har god effekt mot muskelsykdommmen Spinal muskelatrofi som gjør at musklene svinner hen. Halvparten av pasientene med type 1, dør før de er 2 år. 9 barn som hadde fått medisinen gratis, får derimot fortsette.

12 år gamle Linnea er en av dem.

Samtidig lever 40 pasienter fortsatt i usikkerhet, samtidig som tiden løper.

Les også: I priskrangel om Linneas livreddende medisin.

Nå varsler Høie en hard linje mot legemiddelfirmaer som prøver å ta en høyere pris enn det som er etisk akseptabelt.

– Vi har en høy betalingsevne, men vi har ikke en ubegrenset betalingsvilje. Da hadde det gått utover vår evne til å gi flest mulig pasienter en god behandling og en rettferdig fordeling av helseressurser, sier Høie.

Han mener enkelte legemiddelfirmaer prøver å utfordre Norges betalingsvilje. Han snakker på generelt grunnlag.

– Vi har noen selskaper som jeg tror har en bevisst strategi på å prøve å presse prisene høyere enn det som er akseptabelt, sier han.

Han peker på at hver eneste krone, men også hver eneste lege og sykepleiers arbeidsinnsats alltid kunne vært brukt alternativt.

– Vi må være trygg på at pengene brukes ut fra tre kriterier som er satt for prioritering: sykdommens alvorlighet, behandlingens kostnad og effekten, sier Høie.

Legemiddelfirmaet Biogen har satt listeprisen til en millioner kroner pr. sprøyte for den livsforlengende medisinen Spinraza. Et barn trenger 3 sprøyter av medisinen Spinraza i året etter første leveår.

For to uker siden sa Statens legemiddelverk at dette var et av verdens dyreste medisiner. De anbefalte denne ikke ble gitt til norske pasienter.

– Vi ser bare starten på tøffe prioriteringer i helsevesenet

Forhandlingene om den nye medisinen Spinraza, er bare starten på tøffe forhandlinger, mener professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Reidun Førde.

Førde

Ledere i helsevesenet må alltid tenke på hva de kan gjøre mindre av hvis de tar inn noe som koster mange millioner, mener Reidun Førde.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Det kommer stadig nye dyre legemidler og vi er bare i starten på de tøffe prioriteringene som helsevesenet må gjøre.

– De som sitter og skal lage et godt og rettferdig helsevesen må alltid tenke: Når vi tar inn noe som koster mange millioner, hva kan vi gjøre mindre av? Det er ikke slik at vi har en Sareptas krukke, sier Førde.

– Selskapet skyver pasientene foran seg

Helseminister Bent Høie er klar når han peker på hva konsekvensen vil bli hvis ikke legemiddelfirmaet Biogen setter ned prisen ytterligere.

Spinraza
Foto: Biogen

– Da blir ikke Spinraza solgt i Norge, sier Høie og viser til tidligere forhandlinger med andre legemiddelfirmaer. Han utdyper:

– I alle tilspissede situasjoner vi har stått i til nå så har legemiddelfirmaet til slutt redusert prisen og det blir tilgjengelig i Norge, sier Høie.

Hva hvis de ikke setter ned prisen?

– Det er forferdelig hvis de ikke gjør det, da skyver selskapet pasientene foran seg i et veldig uverdig spill fordi de vet at de ikke kan operere med slike priser, sier han.

– Hva slags ansvar vil du føle som helseminister?

– Det vil jeg føle et stort ansvar for og derfor jeg gjør alt for å få lagt press på dette og for å jobbe for å få på plass et samarbeid med andre land for å gjøre den tilgjengelig i Norge, utdyper Høie.

Biogen Norge AS ønsker ikke å kommentere Helseminister Bent Høies uttalelser.

Krevende å være leder

Det er krevende å være leder i helsevesenet i dag fordi man må ta vanskelige avveininger om hvem som skal få og hvem som ikke skal få, mener Reidun Førde.

– Hvis en skal bruke enda mer penger til helsevesenet blir det mindre til andre ting, hvis vi ikke vil betale enda mer skatt, sier Førde.

Hun mener den norske befolkning er opptatt av at vi skal ha et godt helsevesen, og mange lar seg opprøre av at det handler om små barn i denne saken.

– Man må kunne forsvare prisen opp mot behovet og nytten en tror at det skal ha. Så må en ansvarlig for helsevesenet da spørre. Hvis Spinraza blir tatt inn, hva annet er det vi ikke får gjort?

En annen får ikke helsehjelp?

– Ja.

Hun mener sterke pasientgrupper som kreftpasienter blir backet opp av sterke pasientorganisasjoner og får mye fokus. Pasientgrupper for sjeldne sykdommer har ikke så sterke talspersoner og blir i mindre grad hørt.

– De som skal rigge helsevesenet er ansvarlig for å rigge det slik at det ikke alltid er de med sterkest ropert som vinner, sier Førde.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger