Helseministeren går til frontalangrep på Legeforeningen

Legeforeningen kommer med tydelige krav som innebærer en sentralisering og et kutt av akuttilbudet i mange norske sykehus. Det sier helseminister Bent Høie (H).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om Legeforeningens akuttvedtak

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener kravene til Legeforeningen vil virke sterkt sentraliserende.

Før helgen vedtok et enstemmig landsmøte i Legeforeningen at ingen norske sykehus skal ha akuttfunksjon uten at det også tilbys akuttkirurgi.

Adressen var klar; helseminister Høie og det pågående arbeidet med ny nasjonal sykehusplan som skal legges frem til høsten.

– Dramatisk sentralisering

Nå går helseministeren til frontalangrep på Legeforeningen og beskylder dem for å gå for langt i egen sentraliseringsiver.

Han mener kravet om fullskalatilbud innen akuttmedisin i praksis er en dramatisk sentralisering av sykehusene.

– Tidligere har Legeforeningen sagt at de mener det er for mange sykehus som har akuttilbud allerede i dag. Nå kommer de med tydelige krav til innholdet som i realiteten betyr at mange av de mindre akuttsykehusene våre i fremtiden ikke vil kunne oppfylle kravene, sier Høie.

Han sikter til Legeforeningens innspill til arbeidet med nasjonal sykehusplan fra april i fjor, og landsmøtevedtaket fredag.

I førstnevnte står det blant annet:

«For mange sykehus har akuttfunksjoner. Kapasiteten i de elektive tilbudene blir da for lav. Lang ventetid fører til at flere må behandles akutt».

I landsmøtevedtaket kom kravet om at alle sykehus som skal tilby akutt-tjenester, også skal ha akuttkirurgi (se vedtaket under).

– Det er en klar sammenheng med innspillene. Det betyr at for eksempel pasienter med hjerneslag og hjertestans ikke vil kunne få tilbud på sitt lokale sykehus fordi legeforeningen mener det er utviklingen i kirurgifaget som skal få bestemme hvordan sykehusstrukturen i Norge skal få se ut. Det er jeg uenig i, sier Høie til NRK.

Legeforeningen: – Kvaliteten må være førende

President Hege Gjessing i Legeforeningen sier at landsmøtevedtaket er basert på viktigheten av at faglig forsvarlighet, god beredskap og trygghet må veie tyngst.

– Det gjør vi ved å sikre befolkningen et godt akuttilbud uavhengig av bosted. Dette forutsetter kombinasjonen av spesialitetene indremedisin, kirurgi og anestesi, sier Gjessing i en epost til NRK.

Legeforeningen er også skeptiske til Høies argument om at sykehus bør ha et befolkningsgrunnlag på mellom 60- og 80 000 for å opprettholde akuttkirurgi (se video).

Bent Høie om fremtidens sykehus

Bent Høie (H) om fremtidens sykehus.

– Legeforeningen er uenig i helseministerens forutsetning om et befolkningsgrunnlag på 60-80 000 for å opprettholde akuttkirurgi. En slik forutsetning er ikke godt nok dokumentert. Vårt vedtak slår fast at reisetid, geografi og værforhold er tungtveiende faktorer som krever lokalsykehus med full akuttberedskap. Det er disse forholdene som må legges til grunn for eventuelle endringer, sier Gjessing i eposten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger