Helseministeren advarer kommuner som ikke gir sykehjemsplass

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mener Stavanger kommune bryter loven når de på papiret innvilger sykehjemsplass til eldre - uten at noe skjer i praksis.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier det er uakseptabelt at kommuner innvilger sykehjemsplasser som ikke gis i praksis.

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Det er ikke akseptabelt. Når noen får innvilget sykehjemsplass, og blir vurdert til at man trenger en sykehjemsplass, skal man faktisk gis den retten og den heldøgnspleie som følger med den plassen, sier Strøm-Erichsen til NRK.

Må vente i måneder etter å ha fått innvilget plass

NRK fortalte om 90 år gamle Inger Helene Endresen som fikk innvilget sykehjemsplass for nesten fem måneder siden - men det var bare på papiret.

– Innvilget langtidsopphold, leder Endresen fra brevet hun fikk fra Stavanger kommune 13. april.

Men hun har ennå ikke fått sykehjemsplassen og bor fortsatt hjemme - selv etter at hun har ringt kommunen hver uke i de nær fem månedene siden sykehjemsplassen ble innvilget, for å spørre om når hun får den lovede plassen.

Pasientombudet har reagert sterkt på Inger Helene Endresens historie, men sier det samme skjer i flere kommuner. De skaper med det en ny sykehjemskø når eldre som har fått innvilget plass, må vente i flere måneder før de faktisk kommer på sykehjem.

– Det er ikke greit, fastsår helseministeren.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Kommuner har skjulte sykehjemskøer

I april fikk 90 år gamle Inger Helene Endresen sykehjemsplass, i hvert fall på papiret. For snart fem måneder etter, bort hun fortsatt hjemme.

– Ikke krav på plass umiddelbart

Stavanger kommune mener de ikke bryter loven, og at den som har fått innvilget sykehjemsplass ikke har krav på den umiddelbart.

– Vi har en plikt til å sørge for at de får den plassen innen rimelig tid, sier Per Haarr, direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune.

– Hva er rimelig tid?

– Der må det gjøres individuelle vurderinger, svarer Haarr.

– Klart lovbrudd

Strøm-Erichsen er ikke enig i Stavanger kommunes tolkning.

– Det er et klart lovbrudd i den forstand at dersom et menneske er innvilget en sykehjemsplass, skal vedkommende også ha det, sier hun.

Strøm-Erichsen utelukker ikke at det kan gripes inn mot kommuner som opererer med denne praksisen.

– Jeg forventer at kommunen gjør det kommunen har sagt de skal gjøre, nemlig å innvilge denne sykehjemsplassen, men det er klart at vi alltid følger med gjennom Helsetilsynet og de andre virkemidlene vi har for at kommunene skal operere i henhold til det lovverk og regelverk vi har.

– Det er slik at vi har et regelverk og et lovverk som sier at alle skal ha forsvarlig helsehjelp, og de skal ha en rett til en verdig hjelp. I verdighetsgarantien for eldre står det veldig klart spesifisert hva som skal være innholdet i en verdig eldreomsorg, enten du er på institusjon eller hjemme eller andre steder, sier Strøm-Erichsen.

Lederen i levekårstyret i Stavanger sier han vil ta opp saken med styret sitt på tirsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger