Helsedirektøren forsvarer portforbud som smittetiltak

Helsedirektoratet får kritikk for forslaget om at regjeringen skal kunne ta i bruk portforbud dersom smittesituasjonen blir ille nok. Bjørn Guldvog avviser at forslaget er ment for å skremme folk.

Bjørn Guldvog

Ennå har man ikke oversikt over hvordan pandemien vil utvikle seg, mener Bjørn Guldvog. Derfor anbefaler Helsedirektoratet at regjeringen bør kunne innføre portforbud dersom det blir nødvendig.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Denne uken kom det frem at Helsedirektoratet støtter regjeringens forslag om portforbud som et nødvendig smitteverntiltak.

Anbefalingen står i sterk kontrast til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI), Legeforeningen, Psykologforeningen, advokatforeningen og politiet. Landets to største byer, Oslo og Bergen, har også advart mot et portforbud.

I tirsdagens Dagsnytt 18 sto helsedirektør Bjørn Guldvog likevel fast på at et portforbud kan bli nødvendig i ekstreme situasjoner:

– Når spørsmålet kommer opp «kan det være aktuelt?» så mener vi at svaret er ja. Bakgrunnen for det er at en pandemi kan være veldig grusom. Det kan være dødelighet i helt andre enden av aldersskalaen enn det vi ser nå. Og det kan komme raskt.

Ifølge helsedirektøren burde Stortinget og regjeringen ha portforbud som et mulig verktøy dersom trusselen mot folkehelsen er stor nok, for eksempel ved nye virusvarianter som sprer seg raskt.

– Vi er blitt spurt: Kan det være et virkemiddel som vi ønsker å kunne ha i ryggsekken? Da har vi tenkt grundig gjennom det ut fra den rollen vi har. Vår rolle er å sikre folks helse og liv i katastrofer, svarte Guldvog.

– Pussig at Helsedirektoratet ikke har tillit til sine fagmiljøer

Lege og professor ved Oslo universitetssykehus Mette Kalager reagerer sterkt på Helsedirektoratets anbefaling.

Hun er en av ni professorer som i en kronikk i Aftenposten advarte om mulighet for portforbud.

– Tror du ikke befolkningen selv vil bli så redd at de holder seg hjemme? spurte Kalager.

Hun mener det er «veldig pussig at Helsedirektoratet ikke har tillit til sine fagmiljøer (...) som alle er negative til portforbud».

Professor Mette Kalager ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

- Jeg blir urolig, sier professor Mette Kalager om Helsedirektoratets ja til portforbud.

Foto: pressefoto

I høringsnotatet fra regjeringen står det at alle smitteverntiltak skal være forholdsmessige, også et eventuelt portforbud. Men blant andre FHI peker på at den økte smittevernmessige gevinsten ved et portforbud ikke står i forhold til kostnadene ved tiltaket.

– Dem stoler dere ikke på. Så ser dere også en hel rekke organisasjoner som representerer befolkningen som sier «nei, portforbud er ikke egnet». Mens dere alene mener at «dette må vi ha», sa Kalager.

Ville appellere til følelser

I en sak i Aftenposten i høst kom det frem at Guldvog ikke mener tall og fakta er tilstrekkelig for å nå befolkningen med informasjon om pandemien.

«Vi vil også i høyere grad appellere til følelser», skrev Guldvog i et råd til regjeringen.

På spørsmål om denne kommunikasjonsstrategien svarte Guldvog:

– Det er et sitat i en helt annen setting som handler om hvordan vi informerer befolkningen. Dere som driver journalistikk vil være de første som forstår at vi må informere helhetlig. Ikke bare faktabasert og tallbasert, vi må appellere til mennesker følelser.

Professor Mette Kalager reagerer på at Helsedirektoratet ønsker å spille på folks følelser:

– Jeg tenker at deres oppgave er å å spille på fag.

– Jeg blir veldig urolig av dette. Jeg opplever at Helsedirektoratet sier at portforbud er noe vi kan bruke. Jeg opplever at kommunikasjonen deres også da går på å spille på folks følelser. Og disse to tingene sammen mener jeg er krutt i forhold til en befolkning, i forhold til hva deres oppgave egentlig er.

Avviser at portforbud skal skremme

Ifølge helsedirektøren ønsker de å få frem hvordan folk har det i pandemien. Da trengs det mer enn tall på hvor mange som er smittet, eller hvor mange som er døde, mener han:

– Det handler om å forstå hvordan en helsekrise påvirker livet til den enkelte.

– Mener dere fakta ikke er nok?

– Det er ikke nok for å informere folk om hvordan det er å være menneske i en sånn situasjon.

– Vi skal informere nok til at folk forstår hvordan det er å være rammet av den sykdommen, hvordan det er å være menneske i en krise, og ikke bare betrakte hver enkelt som et tall.

– Var anbefalingen om portforbud i noen grad motivert av å få frem alvoret i situasjonen?

– Nei, det har ikke vært hensikten. Det er derimot sånn at vi har tenkt at vi må være forberedt på både sannsynlige og usannsynlige scenarioer. Det er veldig usannsynlig at vi kommer i en så ekstrem situasjon, men det ville vært uheldig om vi ikke hadde planlagt for det.

– Kan du forstå at det for mange høres skremmende ut?

– Ja, det kan jeg forstå. Men mange av de tiltakene som er innført er også ganske skremmende. Så dette er et tiltak til på den stigen som finnes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger