Hopp til innhold

Helsedirektoratet vedtar å stenge flere typer virksomheter

Kiropraktorer, psykologer, optikere og en rekke andre yrkesgrupper blir pålagt å stenge virksomhetene sine for å hindre spredning av korona. Det har Helsedirektoratet bestemt.

Bjørn Guldvog

INNFØRER NYE TILTAK: Helsedirektør Bjørn Guldvog og resten av Helsedirektoratet innfører stenging av en rekke virksomheter for begrense smitte av korona i Norge.

Foto: NAINA HELEN JAMA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem på direktoratets hjemmesider. Der står det blant annet at stengingen omfatter offentlige og private virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten.

Her er listen over virksomheter som må stenge fra og med midnatt:

  • Fysioterapeuter inklusive manuellterapeuter.
  • Kiropraktorer.
  • Optikere.
  • Fotterapeuter.
  • Logopeder.
  • Psykologer.
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin h) Virksomheter som utfører alternativ behandling.
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

I et brev til kommunene begrunner Helsedirektoratet tiltaket blant annet slik:

«Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. (...) Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe tiltaket medfører for dem det. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.»

Vedtaket gjelder fra 16. til 26. mars.

Kommunene kan gi unntak for å sikre at pasienter fortsatt får dekket behovet for nødvendig helsehjelp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger