Helsedirektoratet ønsket obligatorisk grensetesting før jul – FHI var uenig

Nye dokumenter viser hvordan FHI argumenterte mot innføring av obligatorisk grensetesting lille julaften. Testregimet ble først innført over nyttår. Imens festet mutantviruset grepet i Nordre Follo.

Covid-19-testsenteret i bagasjehallen ved ankomst Oslo Lufthavn.

UENIG OM TESTING: FHI og Helsedirektoratet ble ikke enig i om obligatorisk grensetesting skulle innføres lille julaften.

Foto: Gunnar Bratthammer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens Norge pyntet juletreet, var det hektisk møteaktivitet i det såkalte koordineringsutvalget mellom Helsedepartementet, FHI og Helsedirektoratet.

Bekymringen for importsmitte ble større dag for dag. Helsedirektoratet mente det hastet å få kontroll på innreisende.

Mutant-frykten gjorde at regjeringen hadde stengt for direktefly fra Storbritannia.

I utvalget ble det lille julaften foreslått en rask forskriftsendring. Helsedirektoratet argumenterte for obligatorisk testing som et strakstiltak for alle innreisende.

FHI ble bedt om å gi en smittevernfaglig vurdering av forslaget, med bare to timers frist.

Det viser Folkehelseinstituttet svar som NRK har fått innsyn i.

– Vi oppfattet at Helsedirektoratet samme kveld ville foreslå for departementet å innføre obligatorisk testbestilling, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NRK.

Ville ha frivillig testing

Men Folkehelseinstituttet hadde flere innvendinger mot forslaget.

I svaret som ble oversendt fra FHIs overlege Preben Aavitsland klokken 18.23 lille julaften, skrev FHI at de mente testing bør være frivillig.

«Vi mener man kan komme langt med frivillig testing», skrev FHI, og anslo at «den marginale nytten av testing når karantene allerede er innført, er beskjeden».

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

FHIs Preben Aavitsland svarte lille julaften at man kunne komme langt med frivillig testing.

Foto: Tor Erik Schrøder

FHI mente også at forslaget kunne være problematisk ut fra smittevernlovens krav om såkalt forholdsmessighet og tjenlighet:

«Vi har ikke hatt tid til å gi forslaget den grundige smittevernfaglige og menneskerettslige vurdering det kan fortjene», skriver FHI i svarbrevet.

Instituttet listet deretter opp en rekke praktiske utfordringer:

  • Har alle kommuner mulighet for å ta imot slike bestillinger i helgene og spesielt i de fire «fridagene» som ligger foran oss?
  • Finnes det noe opplegg for å informere alle reisende om plikten hvis den er tenkt å innføres allerede i kveld?

FHI konkluderte med at obligatorisk grensetesting «neppe er tjenlig», understreket at de var «betenkt over forslaget» og at Helsedirektoratet ikke godt nok har begrunnet hvorfor tiltaket «må gjennomføres på timers varsel».

«Vi kan derfor ikke støtte forslaget nå. Vi foreslår heller at man oppfordrer til frivillig testing ...» konkluderte FHI.

Preben Aavitsland har ikke ønsket å svare på spørsmål fra NRK, og henviser til Line Vold.

Etter flere runder med innstramminger, endte Norge med å i praksis stenge grensene 28. januar. Se tidslinje:

Kampen mot det britiske mutant-viruset

På slutten av fjoråret ble det klart at nye muterte virus-varianter spredte seg i flere land. Noen av variantene kunne være mer smittsomme, og det var også bekymring rundt om vaksinene ga fullgod beskyttelse mot noen av dem.

– Utredningsgrunnlaget ikke på plass

Helsedirektoratet gikk ikke videre med å foreslå noen forskriftsendring.

– Det er riktig at vi før jul ønsket å gjøre grensetesting obligatorisk gjennom en endring i covid-19-forskriften, slik at arbeidsreisende personer som planla å reise til sine hjemland i julen skulle være forberedt på dette, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

– Vi arbeidet med en forskriftsendring til Helse- og omsorgsdepartementet den 23. desember, dette ble utsatt til 29. desember fordi utredningsgrunnlaget ikke var på plass.

– Hvorfor hastet det sånn?

– Situasjonen opp mot jul var at vi hadde raskt stigende smitte i Norge, og mye av smitten var knyttet til arbeidsreisende som bor i utlandet. Vi visste at mange ville reise til hjemlandene sine i julen og komme tilbake over jul.

Uten støtte fra FHI lille julaften, var det dermed stort sprik mellom fagmyndighetene i synet på innføring av obligatorisk grensetesting.

Samtidig hadde FHI og Helsedirektoratet allerede fått et annet oppdrag av Helsedepartementet knyttet til grensetesting. Men svarfristen for dette oppdraget var ikke før 29. desember.

Hasteoppdraget på lille julaften kom derfor overraskende på FHI.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier de var forundret over hastverket lille julaften.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Vi var forundret over at direktoratet lille julaften ville innføre et slikt tiltak uten noen forhåndsplanlegging og spurte blant annet om kommunene kunne klare å få dette på plass på julaften, og om det var kapasitet til denne testingen, sier Vold.

«Ikke full enighet internt»

29. desember snudde Folkehelseinstituttet.

I et nytt brev skrev FHI at de gir «betinget støtte» til obligatorisk testing ved innreise. Men instituttet presiserte at det ikke er «full enighet internt» om denne konklusjonen.

FHI har ikke besvart NRKs spørsmål om hvem ved instituttet som var uenig.

Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener det ville være rart om det ikke var diskusjoner mellom FHI og Helsedirektoratet og internt i FHI.

Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Det er helt vanlig at vi har diskusjoner internt, og det ville vært rart om det ikke var diskusjoner mellom oss og Helsedirektoratet og mellom folk internt hos oss med ulikt ståsted, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun mener det var nødvendig å vurdere om testingen heller burde være frivillig.

– Det å vurdere frivillighet som et alternativ har man plikt til å gjøre etter smittevernloven. Det skal alltid være det første man vurderer, før man begrunner eventuelt obligatoriske tiltak, sier Stoltenberg.

Infoskilt som viser veien til Langhus Bo og Servicesenter, med selve senteret i bakgrunnen.

Kommunelege Kerstin Johnsen Myrvold i Nordre Follo mener Norges første større mutantvirus-utbrudd startet mellom 26. og 31. desember

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommunelege: Mutantsmitte kom i romjulen

På nyttårsaften varslet regjeringen at obligatorisk testing skulle innføres fra 2. januar. Det faglige grunnlaget for beslutningen var FHIs og Helsedirektoratets nye svar 29. desember.

I romjulen brøt det muterte viruset ut på Langhus Bo- og Servicesenter i Nordre Follo, ifølge kommunelegen.

Kommunelege Kerstin Anine Johnsen Myrvold sa i januar til flere medier at kommunen er trygg på at den britiske virusvarianten kom inn på sykehjemmet mellom 26. og 31. desember.

Over 100 personer i Nordre Follo ble smittet med det mer smittsomme britiske viruset.

Også FHI konkluderer i sin risikorapport 27. januar med at utbruddet i Nordre Follo startet i romjulen.

Ifølge FHIs egen statistikk ble det påvist 53 tilfeller av muterte virusvarianter i Norge i ukene før regjeringen innførte obligatorisk testing 2. januar.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg mener imidlertid ikke situasjonen i Nordre Follo ville blitt påvirket av en raskere innføring av obligatorisk testing.

– Nei, det mener vi at det ikke ville, for det tar lang tid å innføre obligatorisk testing slik at det faktisk fungerer, og det har vi sett i ettertid. Det tar tid å få det helt på plass.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier diskusjonene med FHI lille julaften ikke forsinket innføringen av obligatorisk grensetesting:

– Dette måtte forberedes over noen dager. I den sammenheng var ikke FHIs innspill forsinkende, selv om de hadde en intern diskusjon om hva de skulle gå for. Det virket ikke inn på vår konklusjon som vi skrev den 29. desember, sier Lie.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie FHIs innvendinger var relevante.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Høie: – Ikke et enkelt spørsmål

Helseminister Bent Høie mener innvendingene fra FHI viser at spørsmålet om obligatorisk grensetesting var krevende.

– Innvendingene fra FHI var høyst relevante, og viser at det å innføre obligatorisk testing på grensen ikke var et enkelt spørsmål.

– Men deres innvendinger forsinket ikke regjeringen i å beslutte dette når vi fikk råd om det. Det var som kjent kun få dager etter, skriver Høie i en e-post sendt via sin kommunikasjonsavdeling.

To dager etter at FHI ga «betinget støtte» til obligatorisk grensetesting den 29. desember, endret regjeringen covid-19-forskriften.

I løpet av januar strammet regjeringen ytterligere til i flere omganger.

Fra 28. januar har grensene i praksis vært stengt, med unntak blant annet for personer bosatt i Norge og for helsepersonell og andre med samfunnskritiske oppgaver.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 04.12.2021
22 221
Smittede siste 7 dager
262
Innlagte
1 093
Døde
4 229 770
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger