Helsedirektoratet legger ned utvalg som gir helseråd: – Fysisk aktivitet blir ikke prioritert

Mange nordmenn blir syke av for mye stillesitting eller av tobakksbruk. Samtidig kvitter Helsedirektoratet seg med utvalg som gir råd om forebygging.

Henning Hoff Wikborg ved havnepromenaden i Oslo.

– Havnepromenaden i Oslo vil få folk ut på tur i byen. Sånne tiltak bør i vi ha flere av, sier Henning Hoff Wikborg. Han fikk nylig beskjed fra Helsedirektoratet om at Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, som han var leder for, er nedlagt.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Fysisk aktivitet blir ikke prioritert av helsemyndighetene, sier lederen i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet, Henning Hoff Wikborg, til NRK.

Han er daglig leder i Den Norske Turistforenings lokallag i Oslo og omegn, og opptatt av å få folk ut på tur – ikke bare i fjell, skog og mark.

– Se på dette, det er virkelig et godt folkehelsetiltak, sier Henning Hoff Wikborg.

Han viser fram Oslo kommunes ni kilometer lange havnepromenade, som gjør at du kan gå langs sjøen hele veien fra Kongshavn i øst til Frognerkilen i vest. Hele veien viser «fyrtårn» i containerstil veien videre.

– Sånne tiltak trenger vi flere av, sier han.

Bare hver tredje er aktiv nok

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet ble oppnevnt for å gjøre noe med mangelen på fysisk aktivitet i den norske befolkningen.

Bare én av tre voksne er fysisk aktive i så mye som 30 minutter om dagen, som Helsedirektoratet regner som et minimum for å bevare helsa.

I høst presenterte rådet ni tilak mot stillesitting i skole, arbeidsliv og fritid.

– Det var stor interesse da forslagene ble presentert på et fulltegnet seminar. I tillegg fulgte syv tusen overføringen på nettet. Det er merkelig like etterpå å bli nedlagt, sier Hoff Wikborg.

Også Nasjonalt råd for tobakksforebygging legges ned. Innsparing: 300.000 kroner.

Grethe S. Tell byline

– Dårlig signal til befolkningen, mener Grethe Seppola Tell, som var leder i Nasjonalt råd for tobakksforebygging – som nå er nedlagt.

– Det er et dårlig signal til befolkningen at et råd som fokuserer på å forebygge kroniske sykdommer skal legges ned, sier lederen for rådet, professor Grethe Seppola Tell ved Universitetet i Bergen.

Må spare penger

– Helsedirektoratet skal jobbe litt annerledes, men er fortsatt opptatt av både fysisk aktivitet og tobakksforebyggende arbeid. Dette er ikke noen nedprioritering av disse

Jakob Linhave, Helsedirektoratet

– Dette er ikke en nedprioritering av verken fysisk aktivitet eller tobakksforebygging, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

områdene, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Hvert år dør om lag 2500 nordmenn av kreft som skyldes røyking, og tobakken fører også til andre skader. Mangel på fysisk aktivitet bidrar til hjerte- og karsykdommer, diabetes og psykiske lidelser.

– De burde styrke dette arbeidet i stedet for å legge det ned, sier professor emeritus Gunnar Breivik.

Den tidligere rektoren ved Norges idrettshøgskole har forsket på fysisk aktivitet og mangel på aktivitet i den norske befolkningen i en årrekke.

Gunnar Breivik

– Det nytter ikke å bare synse i Trumpstil. Man må ha forskningsbasert kunnskap om aktivitetsnivået i befolkningen, sier Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Han er betenkt over at Helsedirektoratet legger ned Nasjonalt råd for fysisk aktivitet for å spare 300.000 kroner i året. Rådet er sammensatt av fagfolk med ulik bakgrunn.

– Det er ikke nok å synse i «Trump-stil». Man må ha forskningsbasert kunnskap om hvordan tilstanden er og hva som virker med tanke på å skape mer fysisk aktivitet, sier Breivik.

SISTE NYTT

Siste meldinger