Helsedirektoratet fulgte ikke Folkehelsas tepperåd

Astma- og allergiforbundet mener Helsedirektoratet brøt med helsemyndighetenes rådende anbefalinger da de la heldekkende gulvteppe i et av sine kontorlokaler.

Tepper i Helsedirektoratet

SKAL DEMPE LYD: Helsedirektoratet bekrefter overfor NRK at de har lagt heldekkende gulvteppe i én av sine 17 etasjer, som et prøveprosjekt. – Teppet er lagt for å dempe lyd, sier administrasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Nina Aulie.

Foto: Markus Bjølgerud / Helsedirektoratet

– Jeg håper dette var en glipp, og at teppet fjernes, sier Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i Astma- og allergiforbundet.

Kai Gustavsen

– De som jobber med inneklima, helse og sikkerhet må gå foran som et godt eksempel, mener Kai Gustavsen i Astma- og allergiforbundet.

Foto: Tore Fjeld / Astma- og allergiforbundet

Helsedirektoratet bekrefter at de i januar la heldekkende gulvteppe i én av sine 17 etasjer, som et prøveprosjekt for å gjøre om til åpent kontorlokale for 45 ansatte.

Det får Gustavsen til å reagere. Forbundet sier de har fått henvendelser fra flere personer som skal ha vært bekymret fordi de reagerer på tepper.

Han viser til Folkehelseinstituttets «Anbefalte faglige normer for inneklima» fra 2015:

«Unngå bruk av teppegulv med mindre det er snakk om tepper lagt for å fjerne smuss i inngangsområdet eller helt spesielle akustiske forhold som krever avgrenset bruk av teppegulv».

– Vi jobber jo sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å omsette lover og forskrifter til praktisk handling. Da er det litt rart at Helsedirektoratet legger tepper når det er anbefalinger om å ikke bruke tepper, fordi det ikke anbefales for helsa.

Frykter symboleffekten

Gustavsen avviser at det er en bagatell at Helsedirektoratet har lagt teppe i kun én etasje, selv om det er et prøveprosjekt som skal evalueres.

– De som jobber med inneklima, helse og sikkerhet må gå foran som et godt eksempel.

Gustavsen sier forbundet frykter symboleffekten.

– Det er så synd, for det er eksempelets makt som gjelder. Hvis du ønsker at budskapet ditt skal nå ut, så kan du ikke si det ene og gjøre det andre.

– Anbefaling, ikke forbud

Nina Aulie

Administrasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Nina Aulie, sier hun ikke har fått noen tilbakemeldinger fra ansatte som er kritisk til eller plages av teppet.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Administrasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Nina Aulie, sier hun ikke har fått noen tilbakemeldinger fra ansatte som er kritisk til eller plages av teppet.

– Helsedirektoratet har behov for effektiv arealutnyttelse og et godt arbeidsmiljø. Vi tenker det er mulighet å teste ut om tepper kan være til god hjelp for å motvirke støy og lyddemping.

– Gir det ikke feil signal når Helsedirektoratet går imot helseråd de selv støtter?

– Jeg har forståelse for at det blir reist spørsmål om dette. Det er anbefalt at man er forsiktig med bruk av tepper, men det er ikke noe forbud mot det. Vi vet at det er noen utfordringer knyttet til teppebruk, blant annet at det krever mer renhold. Derfor har vi intensivert renholdet i den aktuelle etasjen.

Aulie sier de har arbeidet tett med ansattes representanter og gårdeier, og at de var enige om å prøve ut teppet. Hun ønsker ikke si noe om det er aktuelt å fjerne teppet når prøveperioden er over, men at de skal evaluere grundig.

Det bør utvises varsomhet ved bruk av teppegulv eller andre typer nye gulvbelegg særlig i skoler og barnehager, med mindre særskilte behov gjør at teppegulv er å foretrekke (..). Det finnes myke, støtdempende belegg som er gode alternativer til teppegulv.

Folkehelseinstituttet, Anbefalte faglige normer for inneklima, 2015:1

– Hvis vi da ikke har oppnådd ønsket effekt, så må vi se på tiltak, men jeg vil ikke gå inn på tiltak før vi har evaluert.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger