Hopp til innhold

Helsedirektoratet mener portforbud bør vurderes løpende

Helsedirektoratet mener portforbud, reiseforbud inn og ut av områder med mye smitte og stenging av all kollektivtransport bør vurderes fortløpende.

Tomme gater i Oslo under Korona-viruset

TOMME GATER: Regjeringen bør vurdere portforbud i hardt rammede områder, men det er ikke aktuelt nå, sier Helsedirektoratet.

Foto: Olav Njaastad / NRK

I en rapport med anbefalinger skriver Helsedirektoratet at flere såkalte tilleggstiltak bør vurderes:

  • Portforbud i særlig berørte områder
  • Stenge større deler av kollektivtransporten
  • Forbud mot reising inn og ut av områder med mye smitte

Flere europeiske land har allerede innført ulike grader av portforbud. I Italia, Storbritannia, Frankrike og Spania bes innbyggerne holde seg hjemme, og bare gå ut når det er strengt nødvendig.

– Foreligger ingen planer nå

Men i Norge vil et slikt forbud trolig bare bli aktuelt for å slå ned alvorlige utbrudd innenfor et mindre område.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

IKKE AKTUELT NÅ: Generelt portforbud blir neppe aktuelt, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Helle Westrum / NRK

– Sånn som det er i dag har nok ikke portforbud noe for seg. Men det er jo sånn at skulle man få et veldig kraftig utbrudd i en bydel eller i en kommune, så er det ikke utenkelig at det kan være lurt å ha ekstra strenge tiltak der, men ikke i resten av landet, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– Per i dag foreligger det ingen planer om å bruke den type tiltak i Norge.

Men Nakstad understreker at direktoratet følger situasjonen i andre land nøye.

– Vi vurderer fortløpende hvilken effekt disse tiltakene viser seg å ha i andre land. Andre lands erfaringer vil være nyttige også for oss i Norge.

Helsepersonell vil ikke møte på jobb

I rapporten datert 24. mars anbefaler Helsedirektoratet å videreføre de inngripende korona-tiltakene. Det gjorde regjeringen samme dag.

I rapporten omtales det også at den akutte mangelen på beskyttelsesutstyr har gjort at helsepersonell enkelte steder ikke vil komme på jobb:

«Det er også mottatt meldinger om at helsepersonell ikke vil møte på jobb som følge av mangel på verneutstyr, og at det er noen forsyningsproblemer i flere norske byer. Selv om situasjonen i dag ser noe lysere ut, må vi ta høyde for stor risiko også i ukene fremover.

Helsedirektoratets anbefalinger 24. mars

NRK har spurt Helsedirektoratet hvilke kommuner dette gjelder, men ikke fått svar.

– Tilgang til nødvendig smittevernutstyr er avgjørende for at helsepersonell skal kunne utføre en god og forsvarlig jobb, skriver Nakstad i en e-post til NRK.

– Beskyttelse av helsepersonell er svært viktig. Det jobbes intensivt med anskaffelser og fordeling av utstyr, dette arbeidet koordineres av Helse Sør-Øst. Det er i dag nok smittevernutstyr til kommuner og sykehus dersom det blir brukt riktig.

Barneskoler og barnehager vurderes

Helsedirektoratet skal også gjøre grundige vurderinger av om det er nødvendig å stenge skoler og barnehager for de yngste barna. Dette skal drøftes mellom Kunnskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Finland gjenåpnet nylig barneskolen for 1.-3. trinn, men det er frivillig for foreldre om de vil sende barna på skolen.

– Dette vil bli vurdert når vi har mer kunnskap om effektene av de tiltakene som regjeringen har besluttet, sier Nakstad.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger