Helsedirektoratet mener portforbud bør vurderes løpende

Helsedirektoratet mener portforbud, reiseforbud inn og ut av områder med mye smitte og stenging av all kollektivtransport bør vurderes fortløpende.

Tomme gater i Oslo under Korona-viruset

TOMME GATER: Regjeringen bør vurdere portforbud i hardt rammede områder, men det er ikke aktuelt nå, sier Helsedirektoratet.

Foto: Olav Njaastad / NRK

I en rapport med anbefalinger skriver Helsedirektoratet at flere såkalte tilleggstiltak bør vurderes:

  • Portforbud i særlig berørte områder
  • Stenge større deler av kollektivtransporten
  • Forbud mot reising inn og ut av områder med mye smitte

Flere europeiske land har allerede innført ulike grader av portforbud. I Italia, Storbritannia, Frankrike og Spania bes innbyggerne holde seg hjemme, og bare gå ut når det er strengt nødvendig.

– Foreligger ingen planer nå

Men i Norge vil et slikt forbud trolig bare bli aktuelt for å slå ned alvorlige utbrudd innenfor et mindre område.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

IKKE AKTUELT NÅ: Generelt portforbud blir neppe aktuelt, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Helle Westrum / NRK

– Sånn som det er i dag har nok ikke portforbud noe for seg. Men det er jo sånn at skulle man få et veldig kraftig utbrudd i en bydel eller i en kommune, så er det ikke utenkelig at det kan være lurt å ha ekstra strenge tiltak der, men ikke i resten av landet, sier fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– Per i dag foreligger det ingen planer om å bruke den type tiltak i Norge.

Men Nakstad understreker at direktoratet følger situasjonen i andre land nøye.

– Vi vurderer fortløpende hvilken effekt disse tiltakene viser seg å ha i andre land. Andre lands erfaringer vil være nyttige også for oss i Norge.

Helsepersonell vil ikke møte på jobb

I rapporten datert 24. mars anbefaler Helsedirektoratet å videreføre de inngripende korona-tiltakene. Det gjorde regjeringen samme dag.

I rapporten omtales det også at den akutte mangelen på beskyttelsesutstyr har gjort at helsepersonell enkelte steder ikke vil komme på jobb:

«Det er også mottatt meldinger om at helsepersonell ikke vil møte på jobb som følge av mangel på verneutstyr, og at det er noen forsyningsproblemer i flere norske byer. Selv om situasjonen i dag ser noe lysere ut, må vi ta høyde for stor risiko også i ukene fremover.

Helsedirektoratets anbefalinger 24. mars

NRK har spurt Helsedirektoratet hvilke kommuner dette gjelder, men ikke fått svar.

– Tilgang til nødvendig smittevernutstyr er avgjørende for at helsepersonell skal kunne utføre en god og forsvarlig jobb, skriver Nakstad i en e-post til NRK.

– Beskyttelse av helsepersonell er svært viktig. Det jobbes intensivt med anskaffelser og fordeling av utstyr, dette arbeidet koordineres av Helse Sør-Øst. Det er i dag nok smittevernutstyr til kommuner og sykehus dersom det blir brukt riktig.

Barneskoler og barnehager vurderes

Helsedirektoratet skal også gjøre grundige vurderinger av om det er nødvendig å stenge skoler og barnehager for de yngste barna. Dette skal drøftes mellom Kunnskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Finland gjenåpnet nylig barneskolen for 1.-3. trinn, men det er frivillig for foreldre om de vil sende barna på skolen.

– Dette vil bli vurdert når vi har mer kunnskap om effektene av de tiltakene som regjeringen har besluttet, sier Nakstad.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger