Helse-Norge gjeninnfører telefaksen

Samhandlingsreformen skulle bedre samhandlingen mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, men nå tvinger reformen kommunene til satse på den gode gamle faksmaskinen.

Faxmaskin

Telefaksen ble introdusert i Norge i 1980. Samhandlingsreformen fører nå til at flere kommuner igjen satser på 80-tallsteknologien.

Foto: Illustrasjonsfoto: Berit Roald / Scanpix

Kommunene har rett og slett ikke godt nok datautstyr for å kommunisere med sykehusene. Ifølge en rapport som Northern Research Institute (Norut) har utført for Kommunenes Sentralforbund (KS), mangler 70 prosent av kommunene tilfredsstillende datautstyr.

På grunn av samhandlingsreformen skal pasienter ikke bli liggende på sykehus lenger enn nødvendig. Når pasientene skrives ut, er det kommunene som overtar ansvaret.

Faksvakter

Da er det viktig at kommunen får en rask melding om at pasienten er på vei hjem fra sykehuset. I Bærum kommune har de egne folk som passer på faksmaskinen.

– Vi har bare et døgn på oss. Det er veldig mye stress rundt dette. Vi alltid må alltid ha noen som kan passe faksen, sier spesialkonsulent Anne Elisabeth Borgli i Bærum kommune.

Etter at samhandlingsreformen ble innført, er faksmaskinen nå kommunes eneste mulighet til å kommunisere raskt med sykehusene.

Sensitiv informasjon

Borgli er oppgitt over den gamle teknologien. Den byr på flere problemer. Blant annet må flere kommuner ha folk som passer på faksen slik at ikke sensitiv informasjon skal kunne leses av andre.

Det er ingen tvil om at de ansatte i Bærum kommune gjerne skulle hatt et elektronisk og mer moderne system på plass så fort som mulig. Borgli spør seg om det er forsvarlig å sende pasientopplysninger på denne måten.

– Vi har samarbeidet mye med sykehusene og landet først på at pasientopplysninger skulle sendes med posten. Men retningslinjene krever at vi jobber mye hurtigere, derfor måtte vi finne frem faksen igjen.

– Ikke til å leve med

Helge Eide, KS

Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Foto: KS

Samhandlingsreformen trådte i kraft fra nyttår og har som mål at pasienter skal komme raskere tilbake til hjemkommunene.

Derfor mener KS-direktør Helge Eide at dette er en uholdbar situasjon.

– Dette er ikke til å leve med. Det stjeler tid for ansatte i kommunehelsetjenesten – tid som kunne vært brukt til den enkelte, sier han.

Han mener effektiv elektronisk samhandling mellom sykehusene og kommunene er helt nødvendig for å få til et bedre pasientforløp, og at den enkelte pasient ikke skal oppleve at overgangen fra sykehus til kommunehelsetjenesten byr på store praktiske problemer.

Eide er kjent med historier der kommunene har kjøpt inn nye faksmaskiner på grunn av samhandlingsreformen.

– Det skulle man ikke tro i 2012. Det er derfor vi understreker at vi må få til et skikkelig løft.

Eide mener staten burde tatt et større ansvar for å finansiere dette løftet.

– Dette er nasjonal infrastruktur på lik linje med vei og jernbane, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger