Hektiske forsvarsforhandlinger på Stortinget

STORTINGET (NRK): Ap og regjeringspartiene har etter det NRK forstår blitt enige om å øke forsvarsbudsjettet med rundt 400 millioner kroner i neste års budsjett, sammenlignet med regjeringens forslag.

Soldater fra 2. bataljon innsettes med Bell 412 helikoptre, tilhørende 339 Skvadron i Luftforsvaret,

INTENSE DRAGKAMPER: Det har torsdag vært en rekke møter på parlamentarisk nivå om langtidsplanen for Forsvaret. Bildet er fra øvelsen Joint Viking 2015 i Finnmark.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren / NTB scanpix

Forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret er inne i en avgjørende fase. Det har vært hektisk møtevirksomhet mellom de parlamentariske lederne i Høyre, Frp, Ap, KrF, Venstre og Sp torsdag.

Under det første møtet leverte regjeringspartiene og Arbeiderpartiet et forslag til løsning for langtidsplanen for Forsvaret. Men sentrumspartiene krever endringer.

Komplisert

Etter det NRK får opplyst er Høyre, Frp og Ap enige om å øke 2017-budsjettet med om lag 400 millioner kroner. De skal blant annet være enige om å beholde kystjegerkommandoen.

Det er foreløpig uklart om sentrumspartiene kan støtte dette.

Det hele er en ganske uvanlig situasjon.

Samtidig som samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF skal enes om statsbudsjettet, har regjeringspartiene møtt Arbeiderpartiet alene til forsvarsforhandlinger.

Trine Skei Grande, leder i Venstre

FORHANDLINGSHØST: Samtidig som regjeringspartiene og støttepartiene KrF og Venstre forhandler om neste års budsjett, foregår det forhandlinger om langtidsplanen for Forsvaret, der Ap krever økte midler allerede i 2017. Trine Skei Grande gjør det klart at Venstre krever en hånd på rattet.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Bakgrunnen er at Venstre, KrF og Sp i midten av oktober tok en timeout i forhandlingene fordi de reagerte på at regjeringspartiene og Ap var blitt enige om at milliardinvesteringene til maritime overvåkningsfly, ubåter og jagerfly skal gå som planlagt.

For å støtte langtidsplanen, som går 20 år fram i tid, krever Arbeiderpartiet mer til Hæren og Heimevernet også i 2017-budsjettet. Dermed kan Aps krav også få betydning for budsjettforhandlingene.

– Det er derfor disse forhandlingene er litt mer kompliserte. Jeg ønsker å ha Ap med på forsvarsplanen. Det er bra for Forsvaret med en bred enighet, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK tidligere i dag.

Etter det NTB erfarer, har sentrumspartiene samlet krevd mer penger til Hæren og Heimevernet over 2017-budsjettet enn det regjeringen og Ap legger opp til. Deres utgangspunkt er at Forsvaret har fått nok, og at Hæren kan få mer via omprioriteringer. Når den type omprioriteringer ikke er mulig på grunn av fastlåste investeringer, krever sentrum imidlertid mer til Hæren.

Sentrum opptrer samlet

KrF og Venstre er også klare på at de krever en hånd på rattet dersom rammen for budsjettet neste år skal økes.

– Vi kommer ikke til å stemme for et budsjett vi ikke har innflytelse over, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Vi ønsker å naturlig nok å påvirke dette hvis det får budsjettvirkning, sier Hareide.

Etter det NRK erfarer har Venstre, KrF og Senterpartiet bestemt seg for å opptre samlet i forhandlingene. Dersom én bryter, bryter alle. Fra før av har allerede SV og MDG forlatt forhandlingsbordet, og sentrumspartiene vet at regjeringen ønsker et bredest mulig forlik om langtidsplanen.

Hareide tror på avklaring før helgen

Etter fristen skal utenriks- og forsvarskomiteen levere sin innstilling om langtidsplanen fredag.

– Jeg tror det blir en avklaring i løpet av dagen i dag eller morgendagen, sa Hareide til NRK tidligere i dag.

Ifølge Trine Skei Grande, leder i Venstre, er det ambisiøst å tro på en enighet i løpet av torsdagen.

– Men når vi forhandler, så er vi opptatt av å finne løsninger, sa hun til NRK etter møte nummer to.

De parlamentariske lederne har så langt hatt tre møter torsdag. Det neste møtet finner trolig sted klokken 21.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger