NRK Meny
Normal

Hasteinnfører strengere straffer

1600 norske barn mishandles hver uke. I påvente av den nye vedtatte straffeloven, vil justisministeren hasteinnføre nye lover og strengere straffer allerede før påske.

Knut Storberget
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner må være fra 6-15 år, mener regjeringen. I dag gjorde den opp status for handlingsplanen mot vold i grove relasjoner 2008-2011.

- Det må det gjøres noe med, og det må skje raskt. Vold i nære relasjoner er det mest utfordrende kriminalitetsområdet vi har, med størst mørketall og mest utrygghet. Særlig rammer dette kvinner og barn, sa Storberget.

Innfører strengere straffer i påvente av lov

I dag oppsummerte han status for regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner sammen med kunnskapsministeren, kommunal- og regionalministeren, barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren.

Regjeringen skal lansere en ny lov og strengere straffer lanserer før påske. Det skjer i påvente av den nye vedtatte straffeloven.

Les mer:

Ny straffelov må trolig utsettes
Full uenighet mellom Storberget og Politidirektoratet
Krever forklaring fra Storberget

Bistandsadvokat- ordningen utvides. Ordningen med voldsoffererstatning også.

- Å bekjempe vold i nære relasjoner er også en viktig internasjonal oppgave for Norge, sa justisministeren . I dag la han fram regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sammen med fire andre statsråder.

Det er den gamle straffeloven som skal oppjusteres, i påvente at den nye vedtatte skal tre i kraft. Det haster, sier Knut Storberget.

Video nsps_upload_2010_2_4_15_38_28_1182.jpg

Sender brev til kommunene

Regjeringen sender nå brev til alle landets kommuner og ber dem lage egne handlingsplaner for å bekjempe vold i nære relasjoner.

– Kommunene har en unik mulighet til å nå ut til hver enkelt, og spiller en veldig viktig rolle i arbeidet mot vold mot kvinner og barn, forklarte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Mildere straffer for vold mot barn

En gjennomgang NRK har gjort av 75 voldsdommer i lagmannsrettene de siste ti årene viser at foreldre som mishandler eller dreper sine egne barn, får langt lavere straffer enn voksne som skader andre voksne.

Se: Voldelige foreldre får mildest straff

NRK skrev tidligere denne uka at foreldre som har utsatt barna sine for grov vold og påført dem livstruende skader, likevel ender opp med å beholde omsorgen for barna.

Les: Voldelige foreldre beholder omsorg
Les også: Voldssaker mot barn blir henlagt
Les mer: Vedgår at etterforskingen er for dårlig

Professor i straffeprosess, Ragnhild Hennum, peker på at det skal mindre krefter til for å skade småbarn. Hun mener dette er noe av grunnen til at foreldre som mishandler småbarn - noen ganger til døde - kan få såpass lave straffer.

– Den kraften du må bruke for å skade et lite barn alvorlig, er ofte mindre. Den som utøver volden, forstår ikke alltid hvor mye den skader, sier Hennum.

Strøm-Erichsen, Storberget, Navarsete og Lysbakken

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, justisminister Knut Storberget, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken.

Foto: Tone Staude / NRKLaster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger