Hasteinnfører strengere straffer

1600 norske barn mishandles hver uke. I påvente av den nye vedtatte straffeloven, vil justisministeren hasteinnføre nye lover og strengere straffer allerede før påske.

Knut Storberget
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Strafferammen for grov mishandling i nære relasjoner må være fra 6-15 år, mener regjeringen. I dag gjorde den opp status for handlingsplanen mot vold i grove relasjoner 2008-2011.

- Det må det gjøres noe med, og det må skje raskt. Vold i nære relasjoner er det mest utfordrende kriminalitetsområdet vi har, med størst mørketall og mest utrygghet. Særlig rammer dette kvinner og barn, sa Storberget.

Innfører strengere straffer i påvente av lov

I dag oppsummerte han status for regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner sammen med kunnskapsministeren, kommunal- og regionalministeren, barne- og likestillingsministeren og helse- og omsorgsministeren.

Regjeringen skal lansere en ny lov og strengere straffer lanserer før påske. Det skjer i påvente av den nye vedtatte straffeloven.

Les mer:

Ny straffelov må trolig utsettes
Full uenighet mellom Storberget og Politidirektoratet
Krever forklaring fra Storberget

Bistandsadvokat- ordningen utvides. Ordningen med voldsoffererstatning også.

- Å bekjempe vold i nære relasjoner er også en viktig internasjonal oppgave for Norge, sa justisministeren . I dag la han fram regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, sammen med fire andre statsråder.

Det er den gamle straffeloven som skal oppjusteres, i påvente at den nye vedtatte skal tre i kraft. Det haster, sier Knut Storberget.

Video nsps_upload_2010_2_4_15_38_28_1182.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Sender brev til kommunene

Regjeringen sender nå brev til alle landets kommuner og ber dem lage egne handlingsplaner for å bekjempe vold i nære relasjoner.

– Kommunene har en unik mulighet til å nå ut til hver enkelt, og spiller en veldig viktig rolle i arbeidet mot vold mot kvinner og barn, forklarte kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Mildere straffer for vold mot barn

En gjennomgang NRK har gjort av 75 voldsdommer i lagmannsrettene de siste ti årene viser at foreldre som mishandler eller dreper sine egne barn, får langt lavere straffer enn voksne som skader andre voksne.

Se: Voldelige foreldre får mildest straff

NRK skrev tidligere denne uka at foreldre som har utsatt barna sine for grov vold og påført dem livstruende skader, likevel ender opp med å beholde omsorgen for barna.

Les: Voldelige foreldre beholder omsorg
Les også: Voldssaker mot barn blir henlagt
Les mer: Vedgår at etterforskingen er for dårlig

Professor i straffeprosess, Ragnhild Hennum, peker på at det skal mindre krefter til for å skade småbarn. Hun mener dette er noe av grunnen til at foreldre som mishandler småbarn - noen ganger til døde - kan få såpass lave straffer.

– Den kraften du må bruke for å skade et lite barn alvorlig, er ofte mindre. Den som utøver volden, forstår ikke alltid hvor mye den skader, sier Hennum.

Strøm-Erichsen, Storberget, Navarsete og Lysbakken

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, justisminister Knut Storberget, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken.

Foto: Tone Staude / NRK



Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger