Hareide: – Stortingsvalget ga KrF en viktig posisjon i norsk politikk

KrF gjorde sitt dårligste valg siden andre verdenskrig høsten 2017. Nå skal partileder Knut Arild Hareide bruke makten sin på å gjenoppbygge partiet.

KrF-lederen sier partiet har fått en viktig posisjon etter valget

Knut Arild Hareide holder tale på landskonferansen til KrF.

– Situasjonen er alvorlig. I september gjorde KrF sitt dårligste valg etter krigen, men situasjonen er ikke helsvart.

Det sa KrFs partiledere Knut Arild Hareide da han talte på partiets landskonferanse lørdag.

Til tross for at oppslutningen falt fra 5,6 prosent til 4,2 prosent og stortingsgruppa til KrF gikk fra 10 til 8 mandater etter høstens stortingsvalg, har partiet Hareide leder fått en annen posisjon på Stortinget.

Det er nemlig KrF som vipper flertallet. Det gir makt som partilederen har tenkt til å bruke. Eller som Hareide sa det til landsmøtet:

– Stortingsvalget ga KrF en viktig posisjon i norsk politikk. en posisjon med stor mulighet for påvirkning, gjennomslag og profilering. Det er egentlig opp til oss nå, om vi griper mulighetene. Gjør vi det kan partiet få en ny glanstid.

Innkassert flere seire allerede

Hareide fortsatte med å fortelle om de gjennomslagene partiet har fått allerede.

 • Partiet fikk flertall for lærernorm mot regjeringens vilje.
 • Utvidet foreldrepermisjon for tvilling- og trillingforeldre.
 • Økning av engangsstønaden.
 • Styrket satsing på trygghet for barn mot vold og overgrep.
 • Stoppet kutt dagpengeordningen.
 • Økning av skattefradraget til frivillige organisasjoner.
 • Stoppet innføring av søndagsåpne butikker.
 • Sterkere satsing på bistand og fattigdomsbekjempelse.

– Disse gjennomslagene viser at KrFs muligheter gjør mange gode ting for andre er store. Ingen trenger å tvile på at KrF også i 2018 kan og skal gjøre en stor forskjell, sa Hareide.

Innser at nedgang ikke bare skyldes dårlig kommunikasjon

Partilederen var også klar på at KrF må snu utviklingen med fallende oppslutning partiet har opplevd siden 1997.

– Vi må erkjenne at vårt problem handler om mer enn å lykkes med kommunikasjonen. Vi må tørre å stille noen ærlige spørsmål om vi gir gode nok svar på det velgerne er opptatt av. Vi må bli tydeligere, og den som står først må ta størst ansvar, og det er jeg klar til å ta, sa Hareide.

Han sa videre at KrFs verdier kan synes gamle, men at de likevel er relevante også i dag.

– #metoo-kampanjen er en viktig bevisstgjøring og et nødvendig oppgjør med holdninger vi ønsker vekk. Men vi kan ikke snakke om #metoo uten å se at kampanjen egentlig et eneste stort rop etter gode verdier, sa Hareide.

Han sa at partiet allerede for ett år siden satte i gang et arbeid med nye etiske retningslinjer for partiet.

– #metoo handler om åpenhet og respekt for enkeltmennesker, og om normer og verdier om hvordan vi behandler hverandre.

Hareide holdt også fire andre «KrF-verdier» han mener er i tiden:

 • Jobbe for reduksjon av alkoholforbruk i Norge og utfordre regjeringen på feltet, blant annet fordi dette er «elefanten i rommet» i mange av sakene i #metoo slik Hareide ser det.
 • I innvandrings- og integreringsdebatten, som KrF også ser som en del av en verdidebatt, skal man kjempe for å holde på kunnskapen og tryggheten på den norske kristne kulturarven.
 • Den etiske debatten om livet fra unnfangelse til naturlig død, spesielt inn mot bioteknologimeldingen som kommer i år.
 • Å holde søndagen som en annerledesdag hellig.

– Vi håper en verdiforankret politikk for fremtiden kan vinne terreng, sa Hareide.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger