Hopp til innhold

Hardt presset Solberg stilt til veggs om beredskapsarbeid

Under spørretimen krevde opposisjonen svar på hvorfor regjeringen ikke kjente til manglende terrorsikring før Riksrevisjonen kom med sin rapport.

Jonas Gahr Støre tok opp gårsdagens høring om objektsikring i den muntlige spørretimen.

FORLANGER SVAR: Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha svar på om statsminister Erna Solberg (H) mener hun hadde styring i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler.

– Vil du i dag si at du som statsminister hadde styringen, spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Støre viste til gårsdagens kontrollhøring om den manglende fremgangen i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler. Bakgrunnen er en rapport fra Riksrevisjonen, som slår fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.

Lovet skjerping

Ap-lederen minnet også om at Solberg lovet en langt mer skjerpet beredskap da hun inntok statsministerkontoret i 2013, drøye to år etter 22. juli-angrepene.

– I gårsdagens kontrollhøring sa statsministeren at regjeringen ikke var klar over denne situasjonen før Riksrevisjonens rapport. Det var først da regjeringen innså at den lå så dårlig an i dette viktige beredskapsarbeidet. Hvorfor visste ikke statsministeren og resten av regjeringen at det var alvorlige mangler i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg i Norge, ville Støre vite.

– Så ikke helheten

Solberg svarte at samordningen av beredskapen er godt organisert i regjeringen, og at statsministerens viktigste oppgave er å sørge for at ansvaret er klart plassert.

– Statsministeren hadde styring med det som var oppgavene til Statsministerens kontor. Men det var altså sånn at vi i regjeringen ikke så helheten, men vi var klar over hullene i enkelte sektorer, sa Solberg.

Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon.

Erna Solberg / Høring/NTB 21.03.17

Samtidig var det flere uklare områder når det gjaldt objektsikring da hun tiltrådte, framholdt hun.

– Det dreide seg særlig om sivil sektor. Vi har tatt to vesentlige grep. Vi har endret dagens sikkerhetslov slik at den bedre dekker sivil sektor. Det andre er at vi så at sikkerhetsloven ikke er dynamisk nok til å dekke dagens behov for objektsikring. Derfor vil en ny sikkerhetslov komme til behandling denne våren, sa Solberg.

Statsministeren sier til NRK at hun fortsatt har tillit til Politidirektoratet. Under gårsdagens høring om objektsikring sa Solberg at Politidirektoratet opplyste at de var i havn med å sikre viktige bygg, selv om det ikke stemte.

Forsvarsministeren visste

Mens Solberg fastholdt at hun ikke visste hvor alvorlig det var før Riksrevisjonens rapport kom, sa forsvarsministeren noe annet på NRK Dagsnytt 18 i går.

– Jeg visste, og jeg vet som statsråd, hva som foregår gjennom de rapporteringene forsvaret og de andre etatene gir til oss, og vi setter inn tiltak der det er nødvendig, sa forsvarsminister Ine Marie Eriksen (H).

For kort tidsramme

Under spørretimen møtte Solberg kritiske spørsmål rundt terrorsikringen fra både KrF, Sp, V og SV.

– Hvem sitter nå med ansvaret for å få en bedre objektsikring, ville KrF-leder Knut Arild Hareide ha svar på.

– Det er selvfølgelig regjeringens totalansvar å sørge for at systemene er på plass, at det gjennomføres. Og vi har sagt at det er alvorlig når vi ser at det har tatt lengre tid. Tidsrammen som var satt for å gjennomføre alt var for kort. Det tar lengre tid å få ordentlige tiltak, sa statsminister Erna Solberg

Lyspunkt

AKTUELT NÅ