Hopp til innhold

Vil gi sommerjobb til 2000 vanskeligstilte ungdommer

Regjeringen vil gjennom et prosjekt med Nav gi sommerjobb til 2000 unge. SV er kritiske til prosjektet og mener at dette ikke er en langsiktig løsning.

Mohamed Osman

Flere unge sliter med å finne sommerjobb i år. Mohamed Osman fikk jobb som vaksinevakt på Bjølsen i Oslo.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det at man har en mulighet til å jobbe på sommeren, tjene penger, bli kjent med arbeidslivet, det har så utrolig mye bra for seg, sier arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ordningen fra regjeringen er rettet mot unge under 30 år som får oppfølging av Nav, for eksempel de som har stått utenfor arbeidslivet lenge eller som står uten skoleplass.

Regjeringen legger nå penger i potten for opptil 2000 arbeidsplasser.

Gjennom prosjektet vil Nav dekke opptil 75 % av lønnskostnadene til arbeidsgivere som gir jobb til unge.

NRK har tidligere skrevet om at jakten på sommerjobb har vært ekstra tøff for unge i år.

Arbeids- og sosialministeren kommenterer trygdeoppgjøret

Torbjørn Røe Isaksen vil gjenreise sommerjobbene i Norge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Virkes medlemsundersøkelse fra mai viser blant annet at 15 % av bedriftene sier de vil ansette færre sommervikarer i år.

– Forhindrer ungdomskriminalitet

Mohamed Osman er en av unge som stod utenfor arbeidslivet og som fikk en jobb via Nav, før prosjektet regjeringen nå lanserer.

Han hadde akkurat fullført vekterkurset og skulle søke jobb som vekter. Men på grunn av pandemien ble alle ansettelser satt på vent.

Mohamed Osman

Osman synes det er bra at regjeringen gir unge en mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Nå jobber han som vaksinevakt i bydel Sagene under friåret sitt.

– Jeg ble veldig lettet da jeg fikk jobben. Det har betydd en del, spesielt på grunn av korona. Det å komme seg ut og tjene penger samtidig er bare bra.

Han er positiv til slike tiltak fra Nav og mener at dette forhindrer at unge ender opp i ungdomskriminalitet.

– De begynner å henge med feil folk og føler seg ikke så verdsatt. Da begynner de å gjøre ulovlige ting.

Mohamed Osman

På vaksinesenteret er det flere unge som jobber. De viser veien og sørger for at folk finner veien frem.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Røe Isaksen håper nå at arbeidsgivere melder interesse.

– Det vi ønsker er at flere ungdommer skal få sommerjobb, rett og slett. Det å få en fot innenfor arbeidslivet og få noe på CV-en er kjempeviktig.

Er det nok med 2000 sommerjobber?

– Det er ikke nok i seg selv, men dette er vårt bidrag til å gjenreise sommerjobbene og sørge for at mange ungdommer ikke mister sjansen til å møte arbeidslivet, sier Røe Isaksen.

Ribaz har søkt over hundre sommerjobber

Ribaz på 16 år er en av mange som sliter med å få sommerjobb. Karriereveileder ved UiO, Gisle Hellsten, gir ungdommen 4 tips om hvordan få sommerjobben.

– Vil ikke bli brukt

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) er kritisk til ordningen.

Hun mener at langsiktige partnerskap mellom bedrifter og Nav vil nå flere unge.

SV foreslår derfor at staten finansierer sommerjobber i områder med levekårsutfordringer, som byrådet har gjort i Oslo og Groruddalen.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

Kaski er bekymret for at regjeringens ordning ikke vil nå ut til unge.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg er glad for at regjeringen kommer etter SV for å sikre at unge får sommerjobb. Så er jeg imidlertid bekymret for at denne løsningen ikke kommer til å bli mye brukt.

Kaski mener det må være en annen modell enn den tradisjonelle lønnstilskuddsmodellen og at det må innebære økte ressurser til Nav for at de skal kunne gjennomføre prosjektet.

–Vi må ha en trygghet i finansieringen sånn at man ikke trenger å lure hvert eneste år på om det kommer penger og muligheter. Vi må vekk fra prosjektfinansieringer og over på langsiktige løsninger.

AKTUELT NÅ