Hopp til innhold

Har ringt over 150.000 innreisende – bare halvparten svarer

Det nasjonale kontrollsenteret for innreisende kontakter alle som kommer til Norge på ni forskjellige språk. Litt over halvparten svarer når veilederne ringer. – Det fungerer mye bedre enn før, sier Espen Rostrup Nakstad.

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende har nå 70 veiledere som kontakter innreisende på ni forskjellige språk. Kontakten er basert på informasjonen de innreisende selv oppgir.

Foto: Tore Linvollen / NRK

Nasjonalt kontrollsenter for innreisende ble opprettet 15. februar. Målet var å redusere importsmitten.

Senteret skal blant annet kontrollere at folk som reiser inn i Norge følger reglene for testing og karantene, og hjelpe kommunene med å følge dem opp.

Ved Helfo servicetjenester i Tønsberg er 70 veiledere ansatt for å kontakte innreisende på norsk, engelsk, polsk, russisk, litauisk, rumensk, arabisk, urdu og somalisk.

Fra oppstarten og frem til utgangen av april har senteret ringt opp innreisende 157.000 ganger. 81.000 av samtalene ble besvart.

– Vi opplever at veldig mange synes at det er bra å bli ringt og få informasjon om regelverket, sier avdelingsdirektør Marit Winther Abrahamsen i Helfo servicetjenester.

Marit Winther Abrahamsen

Avdelingsdirektør Marit Winther Abrahamsen i Helfo servicetjenester.

Foto: Tore Linvollen / NRK

360.000 tekstmeldinger

Mellom 4500 og 6000 personer kommer til Norge hver dag.

– Vi forteller om regelverket knyttet til testing og karantene. Det er et komplisert regelverk som endres hyppig, så de opplever det som en ekstra trygghet at de har forstått informasjonen riktig, sier Abrahamsen.

Blant dem veilederne får kontakt med er det ifølge Abrahamsen rundt 95 prosent som er kjent med reglene og følger dem.

Ved mistanke om brudd på reglene, meldes avviket til kommunene.

Senteret har også sendt ut 360.000 automatiske tekstmeldinger, som går ut på dag 2 og 5 etter innreise.

Meldingene sendes ut på det språket personene velger når skjemaet for registrering av innreise fylles ut.

Innreiseoppfølging fra Helfo servicesenter

Innreiseoppfølging

Anrop

Besvarte anrop

SMS

Norsk

64.898

36.106

159.653

Arabisk

474

206

660

Engelsk

27.197

13.205

81.569

Litauisk

10.074

4301

14.225

Polsk

23.984

13.525

41.472

Rumensk

6004

3131

7482

Russisk

23.905

10.292

41.759

Somalisk

175

79

13.500

Urdu

237

105

353

Total

156.948

80.950

360.673

Nakstad: Mye bedre enn før

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ser positivt på at halvparten svarer når kontrollsenteret ringer.

– Halvparten svarer, og man får informert dem godt. De resterende får tekstmeldinger, så de blir informert. Man skulle nok gjerne sett at vi fikk tak i enda flere, men halvparten er veldig mye bedre enn ingen når det dreier seg om såpass mange hver uke, sier han.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Det er fortsatt noe usikkert hvor mange som bryter karantenereglene, men senteret rydder opp i mange misforståelser.

– Det er veldig mye bedre nå. Vi ser at vi har lite importsmitte til Norge selv om det er 35.000-40.000 som kommer til landet hver uke. Det fungerer mye bedre enn det gjorde, og dette senteret gjør en kjempejobb, sier Nakstad.

I den nyeste rapporten til Helsedirektoratet melder senteret at de har vært i kontakt med 34.800 innreisende på telefon i perioden 15. mars til 11. april, og at de kommer i personlig kontakt med mellom 48 og 53 prosent av alle som blir kontaktet på telefon.

Senteret har sendt 22.678 rapporter til kommunene i denne perioden.

Siden oppstarten har det også kommet på plass systemer for å unngå at pendlere og langtransportsjåfører blir kontaktet hver gang de krysser grensen.

Senteret skal foreløpig være i drift ut august.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ