Har opprettet tilsynssak mot forsvarsadvokat etter avsløring

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har opprettet en egen sak mot forsvarsadvokat Amir Mirmotahari, som ifølge VG skal ha bestilt kidnapping av et voldtektsoffer. Mirmotahari risikerer å miste advokatbevillingen, men sier det vil komme informasjon som setter saken i et annet lys.

Ifølge VG skal forsvarsadvokat Amir Mirmotahari (38) ha bedt en torpedo om å holde et voldtektsoffer unna rettssaken slik at klienten skulle gå fri. Advokaten avviser anklagene, og sier samtalen fant sted fordi torpedoen skal ha truet ham og familien hans.

HEVDER HAN BLE LURT: Amir Mirmotahari sier til NRK at han er blitt offer for en «set-up».

Målet med den angivelige kidnappingsplanen var ifølge VG at voldtektsofferet ikke skulle møte i retten for å forklare seg, og at en voldtektstiltalt klient skulle bli frifunnet.

Selv sier advokaten at samtalen er tatt ut av sin sammenheng, uten at forhistorien er kjent, og at opptakets innhold aldri har vært reelt.

Hege Bjølseth er direktør i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og sier til NRK at tilsynsrådet har opprettet en egen sak mot Mirmotahari.

– Dette skjedde nylig, så vi har ikke rukket å foreta oss allverden. Men vi har opprettet en tilsynsak mot ham. Det innebærer at vi vil forsøke å innhente materiale for å finne ut av hva som egentlig har skjedd i denne saken, sier Bjølseth.

Forsvarsadvokat Amir Hossein Mirmotahari

Forsvarsadvokat Amir Hossein Mirmotahari innrømmer at samtalen om å bortføre voldtektsofferet skjedde, men hevder den ikke var reell.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Vurderer nødvendig tillit

Hun forklarer at dette innebærer å innhente egen informasjon om hendelsesforløpet.

– Det innebærer blant annet å få advokatens egen uttalelse når det gjelder hva som har skjedd. Det innebærer også mottak av informasjon fra andre organ som er involvert i dette, i tillegg til vår egen klarlegging av hvordan situasjonen er.

– Kan det bli aktuelt å frata ham bevillingen?

– Det er det for tidlig å ta stilling til, men gitt at det VG skrev er korrekt, så er det etter min oppfatning grunnlag for å reise spørsmål med hensyn til om han er uskikket, eller om han har den tillit som er nødvendig i yrket.

Advokaten: Kommer med uttalelse

Statsadvokat, Jørn Maurud.

Førstestatsadvokat Jørn Maurud har bedt politiet etterforske påstandene i VGs avsløring.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Mirmotahari mener at VGs fremstilling av saken er feil, og at han bare jattet med i samtalen med torpedoen fordi vedkommende skal ha truet ham og familien hans.

– Dette er klipp med bare min stemme, der man ikke ser forhistorien. Dette er en sak jeg har anmeldt, sa advokaten til NRK onsdag.

Det fremgår av VGs sak at det også finnes versjoner av lydopptaket der torpedoen skal ha vært mer aktiv i samtalen. Mirmotahari ville ikke kommentere om han har opptrådt kritikkverdig.

– Jeg fortsetter i min jobb til noen sier at det ut i fra totalbildet har vært noe reelt med dette. Det var ikke noe reelt med dette, det var en «set-up», sier advokaten.

I en SMS til NRK torsdag skriver Mirmotahari at han har bedt om et møte med politiet, og at det vil komme en uttalelse senere i dag.

Politiet: Vil snakke med advokaten

Grete Lien Metlid

Grete Lien Metlid, leder for seksjon for vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Førstestatsadvokat Jørn Maurud har bedt politiet etterforske forsvarsadvokat Amir Mirmotahari for grov motarbeidelse av rettsvesenet. Grete Lien Metlid, leder for seksjon for vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt sier til NRK at saken er alvorlig.

– De opplysningene som ble kjent i går har resultert i at vi har iverksatt en etterforskning, men konkret hva politiet foretar seg ønsker jeg ikke å si noe om nå.

Etter det NRK forstår vil det bli gjennomført avhør av Mirmotahari innen kort tid.

– Vi vil komme tilbake til hva politiet foretar seg, men det er naturlig at vi også vil snakke med advokaten og høre hans versjon av saken, sier Melid, som ikke vil kommentere om noen er pågrepet i saken.

Akerselva i juli

Advokaten hevder at han aldri hadde til hensikt å gjøre alvor av å få voldtektsofferet bortført. Hans klient ble dømt til fengsel for å ha voldtatt kvinnen ved Akerselva i 2013.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Kan foreslå tilbakekalling

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er et norsk statlig organ, opprettet med hjemmel i domstolloven. Rådet utsteder bevilling til advokater, har et styre som behandler saker.

Dersom styret mener det er grunnlag for at Advokatbevillingsnemnden ser på saken, vil nemnda behandle spørsmålet om tilbakekalling eller suspensjon.

– Det kan bli irettesettelse fra tilsynsrådets styre, advarsel fra tilsynsrådets styre eller det strengeste styret kan gjøre: Det er å foreslå tilbakekalling eller suspensjon av advokatbevilling overfor advokatbevillingsnemnden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger