Har ikke råd til å ta imot Syria-flyktninger

10.000 flyktninger fra Syria er for mye for norske kommuner, sier KS. Kommunene har knapt råd til halvparten per i dag, og nå krever de at staten dekker alle utgifter knyttet til bosetting av flyktninger i 10 år fremover.

Flyktninger kommunene har vedtatt å ta imot (8118) vs. det det er behov for (16830) i 2015.
Foto: Grafikk: Mari Grafsrøningen / NRK

Kommunenes interesseorganisasjon (KS) krever nå at staten betaler fullt ut for det flyktningene koster kommunene i inntil 10 år.

– Snakker man om 10 000 nye flyktninger i 5 til 10 år blir det jo store tall, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Integreringstilskuddet og boligtilskuddet dekker ikke kostnadene ved å bosette flyktninger.

Integreringsminister Solveig Horne (Frp) har bedt alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i år og i 2016.

Norske kommuner krever at staten dekker hele kostnaden for å integrere flere flykninger. Til nå har kommunene bare sagt ja til å bosette halvparten av det det er behov for.

Kommunene har sagt ja til å bosette bare halvparten av flyktningene som trenger boliger.

De fleste kommunene har sagt seg villige til å ta imot et betydelig mindre antall flyktninger enn det er behov for, særlig hvis vi skal ta imot 10.000 ekstra flyktninger fra Syria, viser en fersk oversikt fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Kart som viser antall flyktninger kommunene kan ta imot vs. det det er behov for. Grafikk.
Foto: Grafikk: Mari Grafsrønningen / NRK

Må bosette flere flyktninger

Så langt i år har kommunene sagt ja til å bosette totalt 8 116 flyktninger, mens det er behov for å finne plasser til 16.830 flyktninger, hvis man også skal få plass til ekstra flyktninger fra Syria.

Neste år er det anslått at det vil være behov for å bosette 14 000 flyktninger, men så langt har kommunene sagt ja til å motta 5290.

Halvparten av flyktningene som er ventet til landet i år, har ingen kommune å bosette seg i.

Store variasjoner

Alle landets kommuner har fått forespørsel om å ta imot et gitt antall flyktninger. Antallet er beregnet ut fra størrelsen på kommunen.

Det er behov for at Oslo tar imot 811 flyktninger i 2015, men har frem til nå godtatt 520 flyktninger, som var det antallet kommunen opprinnelig ble oppfordret til å huse.

Solveig Horne

Solveig Horne ber kommunene undersøke om bosettingskapasiteten kan økes.

Foto: Sindre Løkstad / NRK
Gunn Marit Helgesen

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

Ringebu kommune i Gudbrandsdalen er et eksempel i den andre enden av skalaen: kommunen har sagt ja til å ta imot 15, fem mer enn de opprinnelig ble spurt om. Nå sier myndighetene at behovet er 17.

Nesten 20 kommuner vil ikke ha flyktninger i det hele tatt; ytterligere 100 har ennå ikke svart hva de vil gjøre.

– For å skaffe til veie et beslutningsgrunnlag om hvorvidt Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, ønsker jeg å undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten ytterligere i 2015 og i 2016, sier Horne.

Til sammen vil det være behov for å bosette over 30 000 flyktninger de neste to årene.

– Vi har bedt kommunene om å være ærlige på hvor mange de mener de kan ta ekstra og hvor mye de mener det vil koste å integrere en flyktning. Det er viktig å få disse tallene på bordet, sier Helgesen i KS.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger