Hopp til innhold

Gransket bare 1 av 10 varsler om alvorlige helsefeil

Gruppen som helseministeren opprettet for å bedre sikkerheten for pasienter på norske sykehus, har bare rykket ut og gransket drøye en av ti saker der den er varslet om feil som kan ha kostet pasienter livet.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opprettet en utrykningsgruppe etter kraftig kritikk om dårlig pasientsikkerhet.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Hvert år dør flere hundre mennesker uventet på norske sykehus. Det kan skyldes at legen eller sykepleieren ved en feil eller manglende behandling har tatt livet av pasienten, eller det kan være et tragisk utfall som ingen kan klandres for.

Professor Peter F. Hjort har ut fra utenlandske studier beregnet at rundt 2000 pasienter dør uventet og unødvendig i norsk helsevesen hvert år. Det er nesten ti ganger så mange som det døde på norske veier i fjor. I tillegg anslo Hjort at over 15.000 pasienter får varige skader på grunn av feil i helsevesenet.

Har drevet uforsvarlig

Da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for et drøyt år siden fikk kritikk for alvorlige feil i helsevesenet, svarte hun med å opprette en utrykningsgruppe, underlagt Helsetilsynet, som skal varsles om og undersøke slike uventede dødsfall eller påførte skader. Gruppen skulle være et prøveprosjekt i to år.

– Det er alvorlig at pasienter blir skadet eller dør under behandling i helsetjenesten. Vi vil nå skjerpe inn gjennomgangen av slike saker i etterkant av hendelsen. Det vil bidra til pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten, sa Strøm-Erichsen da.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Strøm-Erichsen oppretter ut utrykningsgruppe i Helsetilsynet

Se hva helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa da utrykningsgruppen ble opprettet.

Målet var at en slik gruppe raskt skulle gå ut for å få all informasjon i saken.

Utrykningsgruppen har siden oppstarten 1. juni i fjor fått 119 varsler fra sykehusene. De aller fleste av disse varslene gjelder pasienter som uventet døde på sykehuset, såkalte unaturlige dødsfall.

Men nesten ni av ti saker rykket gruppen ikke ut på.

  • Fra utrykningsgruppen startet sitt arbeid 1. juni i fjor og ut fjoråret, fikk gruppen til sammen 75 varsler. Per 8. mai i år har det kommet nye 44 varsler i 2011. Av disse til sammen 119 varslene, førte ni til at gruppen rykket ut.
  • Fire utrykningssaker er avsluttet, ifølge Helsetilsynet. I en av dem ble det ikke funnet brudd på helselovgivningen.
  • I de tre øvrige sakene er det derimot konstatert at helseforetaket har brutt kravet til forsvarlig virksomhet. Konsekvensen av det er at er gitt en advarsel til helsepersonell.

De 110 av 119 advarslene gruppen ikke rykket ut på, blir enten lagt bort fordi man mener at de ikke skulle ha vært varslet inn, oversendt til det lokale helsetilsynet, eller helseforetaket må foreta en intern gransking som det statlige helsetilsynet skal vite resultatet av.

– Gruppen var bare en lynavleder

Bent Høie

Høyres Bent Høie er ikke fornøyd med utrykningsgruppen som helseministeren opprettet.

Foto: Ole-André Lagmandokk / NRK

– Mitt inntrykk er at utrykningsgruppen var en lynavleder i en vanskelig situasjon, sier leder i Stortingets helse- og omsorgskomité, Bent Høie (H).

Han var blant en av tre opposisjonsrepresentanter som har foreslått at det skulle opprettes en egen havarikommisjon for helsesektoren.

– Det ville vært viktig fordi en havarikommisjon jobber på en annen måte enn Helsetilsynet og utrykningsgruppen, som legger vekt på det helsetjenesten selv sier har skjedd, sier Høie.

– En havarikommisjon har en mer granskende rolle. Den snakker med alle involverte, også pårørende. Den er ikke forbundet med noen sanksjonsmulighet, dermed kan alle parter snakke fritt med dem. En havarikommisjon ville også hatt en etterforskningskompetanse. Det er viktig for å få en god kartlegging av hva som har skjedd.

Forslaget om en slik havarikommisjon fikk imidlertid ikke støtte fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet og ble derfor ikke vedtatt da Stortinget stemte over forslaget i februar i år.

Snakker med helsepersonell

Utrykningsgruppen består fast av tre personer, alle ansatte i Helsetilsynet. Foruten dem kobles ekstra medarbeidere på når det er behov for det, opplyser Helsetilsynet.

Det tar i snitt fem dager fra et varsel er mottatt til gruppen rykker ut. Da er det helsepersonell gruppen snakker med. Det aktuelle helseforetaket er varslet om at gruppen kommer og hvem de vil snakke med.

– Vi gjennomfører enkeltvise samtaler med involvert personell og deres ledere. Pasientjournaler og eventuelle andre dokumenter hentes som oftest inn før vi reiser ut til det aktuelle helseforetaket, opplyser informasjonssjef i Statens helsetilsyn Nina Vedholm til NRK.

– Skjer mange feil som dekkes over

Bent Høie er ikke fornøyd med pasientenes sikkerhet i det norske helsevesenet i dag. Han mener det skjer for mange feil som får dramatiske konsekvenser.

– Pasientsikkerheten i Norge i dag er uholdbar. Jeg tror ikke det skjer mye kriminalitet, men jeg tror det skjer mange feil som dekkes over. Det er farlig. Det er farlig for pasientene, men også for helsepersonellet, for det betyr at de ikke lærer av feilene, sier han.

Helsedepartementet har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ