Har brukt 723 mill - vil legge ned

Forsvaret har brukt minst 723 millioner kroner de fire siste årene på militære stasjoner og flyplasser som de trolig legger ned - eller reduserer betraktelig.

Luftforsvarets hovedflystasjon på Ørlandet.
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det viser tall som Forsvarsbygg har utarbeidet for NRK.

Av 17 militære baser, stasjoner, forlegninger og flyplasser som har blitt rustet opp i årene fra 2003 til 2006, er det kun tre som garantert ikke står i fare for enten å bli lagt ned eller sterkt redusert, ifølge lekkasjene som er kommet rundt Forsvarets langtidsplan.

Forsvarsstudien 07 offentliggjøres 5. november. Planen skal behandles i Forsvarsdepartementet og Regjeringen, og deretter legges fremfor Stortinget våren 08.

Altfor mange

Forsvarssjef Sverre Diesen, som er øverste ansvarlig for planen, mener det er altfor mange anlegg i forhold til antallet norske soldater og behovet rundt disse. Det er signaler han har gitt uttrykk i flere sammenhenger.

Etter forsvarsledelsens syn må Forsvaret må kutte for å sikre forsvarlig drift og stridsevnen i fremtiden.

Men en ting er fremtiden, en annen er hva som har skjedd i nær fortid.

Oversikten Forsvarsbygg har utarbeidet for NRK viser at Forsvaret de siste årene har brukt 723 milliarder kroner på anlegg som trolig går en nedleggelsestruet fremtid i møte.

Millioner til ingen nytte

Fellesoperativt hovedkvarteret på Jåttå, Stavanger

Jåttå ved Stavanger.

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

I Stavanger-området, har Forsvaret pusset opp for minst 233 millioner kroner på militære anlegg som snart muligens kan stå tomme.

Men Fellesoperativt hovedkvarter på Jåttå, Madla leir som er landets største rekruttskole og den militære flystasjonen på Sola kan forsvinne, til tross for at NATO bygger opp et Joint Warfare Centre med investeringer 500 millioner kroner.

Forholdet til NATO kan redde Jåttå, selv om spekulasjonene går på at Fellesoperativt hovedkvarter kan bli samlet på Landseldskommandoen Nord-Norge ved Reitan ved Bodø, som nå er underbruk av hovedkvarteret.

I militærleiren Skjold i Indre Troms er man i gang med å bygge flerbrukshall med lager, undervisningsrom og kontor til 90 millioner kroner. Skjold er blant anleggene som trolig står på Forsvarssjefens kuttliste.

 På Andøya er det planer om å bygge nytt kontrolltårn, ny messe samt utbedring av diverse pålegg. Denne står sannsynligvis også på kuttlisten.

- Mangel på mye

Stavanger-ordfører Leif-Johan Sævland gjør mer enn å riste på hodet.

- Det vitner om mangel på dårlig planlegging og mangel på langsiktighet, sier han til NRK.

Byen kan i verste fall huse viktige NATO-funksjoner, men være nærmest tømt for norsk militære.

- Jeg tror det er gått med mere penger enn hva tallene dere har, viser. Det gjør ikke saken bedre, for å si det slik, sier Sævland.

Stavanger-ordføreren får støtte av partileder Erna Solberg i Høyre.

- Å investere i ting man par år etter sier man ikke trenger, vil alltid være vanskelig. Og det er svært vanskelig å forklare skattebetalerne, sier Solberg.

 

Investeringer 2003-31.8.2007

Anlegg

2003(mill)

2004 (mill)

2005(mill)

2006 (mill)

2007 (mill)

Sum (mill)

Andøya

1,2

0

8,5

36

2,2

48

Banak

6

0

0

0

0

6

Bardufoss flystasjon

31,8

15

2,2

0,3

4,4

54

Gardermoen flystasjon

0

0

0

0

0

0

Jåttå

7,2

0

0

2,4

4,9

15

Sørreisa flystasjon

0

0

0

0

0

0

Madla

26,2

78

25,5

42,6

28,6

201

Olavsvern

0

0

0

0

0

0

Porsangmoen

0

0

0

0

0

0

Reitan (ikke i faresonen)

35,9

14,1

0

0

0,5

51

Rena (ikke i faresonen)

512,2

540

424

258,6

131,8

1867

Rygge flystasjon

20,4

0

0

2,7

43,3

66

Setermoen (ikke i faresonen)

105,6

84,4

108,9

147,4

123,5

570

Sjold

0,5

0

0,6

0,7

29,9

32

Sola flystasjon

13

4

0

0

0

17

Terningmoen

73,4

22,7

1,1

0

6,3

104

Ørlandet hovedflystasjon

8

1,2

12,9

86,4

20,1

129

Øvrige (ingen i faresonen)

996

760

686

559

378

3379

Sum

1837

1520

1270

1136

773

6563

Tallene i tabellen omfatter kun investeringer gjennomført på selve basen. Andre investeringer på området, som boliger m.v. er ikke tatt med.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger