Har avdekket korrupsjon i Statoil

Statoil har avdekket korrupsjon og bedrageri blant egne ansatte. Sakene, som ikke alle har vært kjent for offentligheten, er politianmeldt, og ansatte har fått sparken.

Statoil har avdekket korrupsjon og bedrageri blant egne ansatte

– UTSATT BRANSJE: Advokat Carine Smith Ihenacho, leder for Statoils antikorrupsjonsgruppe, sier oljebransjen har vært utsatt når det gjelder korrupsjon. Også i Statoil er det de siste årene avdekket korrupsjonssaker hvor Statoil-ansatte har vært involvert, opplyser hun.

Det er selskapets egne spesialister og granskere som har avdekket sakene.

– Av og til vil slike saker komme opp, sier advokat Carine Smith Ihenacho, leder for Statoils antikorrupsjonsgruppe.

– Statoil har virksomhet i mange land hvor korrupsjon er en utfordring, og det er krevende.

Spesialavdelingen hun leder, skal følge med på det som skjer i selskapet, blant annet gå gjennom kontrakter og granske underleverandører, og sørge for at Statoil ikke blir involvert i korrupsjon.

Har sparket ansatte etter korrupsjonsavsløringer

Statoil har 22.000 ansatte og virksomhet i 38 land. I flere av disse statene er korrupsjon vanlig og et omfattende problem.

Har dere avdekket forhold som involverer egne ansatte?

– Det jeg kan si, er at vi i Statoil har klare etiske retningslinjer, hvor vi også sier helt klart at hvis man bryter disse, kan det føre til oppsigelse av arbeidsforholdet. Og det har skjedd, innrømmer Ihenacho.

Har det skjedd i nyere tid også?

– Det har skjedd i nyere tid, ja.

Har det vært alvorlige saker?

– Det er alltid alvorlig når ansatte er involvert i bedrageri, men vi har ikke hatt mange av disse sakene.

Er det korrupsjonssaker?

– Det er en blanding av bedrageri og korrupsjon i den forstand at enkelte ansatte har oppnådd en fordel for seg selv. Men det er bedrageri i forhold til selskapet Statoil, sier Ihenacho.

Er alle disse sakene kjent også utenfor Statoil?

– Noen av disse sakene er kjent, men ikke alle.

Hva kan du fortelle om disse sakene?

– Dette har vært saker hvor det har vært enkeltansatte som har vært involvert i bedrageri i forbindelse med korrupsjon til egen vinning og ikke til selskapets vinning.

Ihenacho vil ikke si hva som har skjedd i bedrageri- og korrupsjonssakene hun viser til, men understreker at det er snakk om få saker.

Har anmeldt – men vil ikke si hvor

Statoil opplyser til NRK at de har politianmeldt alle sakene, men vil ikke si i hvilke land de har skjedd.

– Vi ønsker ikke å gå inn på enkelthetene i dette. Vi har håndtert sakene internt med de konsekvensene det har fått der, og vi har anmeldt sakene lokalt, sier Knut Rostad, pressetalsmann i Statoil.

Er det norske eller utenlandske borgere som er anmeldt?

– I nyere tid er det kun Mongstad-saken hvor nordmenn har vært involvert, sier Rostad.

Rostad har ikke oversikt over hvordan sakene har endt etter at Statoil har anmeldt dem, og vil ikke opplyse om når de ble avdekket.

– Vil ikke gå i detalj

Pressetalsmann Knut Rostad står foran Statoils hovedkontor

– HAR ANMELDT FORHOLDENE: Pressetalsmann Knut Rostad i Statoil bekrefter at selskapet har anmeldt forhold som er avdekket i nyere tid, men vil ikke si hvor mange saker det er, eller hvor de har skjedd.

Foto: Ketil Kern / NRK

Hvor mange saker er det snakk om?

– Utover at det er veldig få, at det gjerne dreier seg om bedragerisaker til personlig vinning, og at de kan ligge et stykke tilbake i tid, ønsker vi ikke å gå ut med noe konkret tall. Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene, sier Rostad.

Som et delvis statseid selskap, burde ikke Statoil være noe mer åpen om disse sakene dere har politianmeldt?

– Vi orienterer vår eier gjennom deres representasjon i styret om alle vesentlige forhold, svarer Rostad.

Betyr det at norske myndigheter, som er deres største eier, er blitt informert om de konkrete forholdene dere har politianmeldt?

– I de tilfellene det har vært naturlig å informere om det i styret, er eier blitt informert om det der, sier Rostad.

Men har dere informert om disse konkrete sakene?

– Det er ikke naturlig for oss å gå inn i detaljene på hvilke saker som tas opp i styret.

Departementet: – Ikke informert om slike saker

Olje – og energidepartementet opplyser til NRK at de ikke er blitt informert av Statoil om saker knyttet til korrupsjon eller bedrageri i nyere tid​.

Videre heter det i en epost fra departementet: «Avhengig av slike sakers alvorlighetsgrad, vil det være rimelig at departementet blir informert på riktig tidspunkt.»

PS! Sent mandag kveld informerte Statoil NRK om at det dreier seg om tre konkrete saker: fra 2006, 2009 og en intern granskning som pågår nå. De to førstnevnte sakene har vært omtalt i media tidligere.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger