Hopp til innhold

Håper på flertall for sykelønnskutt

De borgerlige ungdomspartiene presser på for å få igjennom politiske tiltak som skal få folk til å jobbe mer og og være mindre sykmeldt. – Velferdsstaten er ikke bærekraftig, advarer ungdomspolitikerne.

Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen

Både Frp og Venstre har gått inn for å vurdere tiltak om kutt i sykelønn. Til helgen skal Høyre stemme over et enda mer radikalt forslag.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

På Fremskrittspartiets landsmøte i helgen ble det vedtatt at partiet skal jobbe for å redusere sykefraværet i Norge.

Fremskrittspartiet mener at det bør iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet. Endret grunnbeløp, innføring av karensdager og redusert sykelønn er tiltak Fremskrittspartiet mener bør bli vurdert.

Resolusjon nr. 49 på Frps landsmøte

Landsmøtet sluttet seg til forslaget fra FpU om at stortingsgruppa skal jobbe for en bærekraftig velferdsstat ved å utrede endringer i sykelønnsordningen, mer bruk av gradert uføretrygd, vurdere å øke pensjonsalderen, og ha bedre kontroll på eksport av trygdepenger til utlandet.

– Har råd til å gi blaffen en stund

Venstre vedtok på landsmøtet tidligere i vår å gå inn for å redusere sykelønnssatsen til 80 prosent. Sara Økland, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom, håper det bare er et spørsmål om tid før det er borgerlig flertall for kutt i sykelønnen:

– Det håper jeg. Nå må vi se hva denne utredningen fører til. Der skal vi se på alle mulige måter å redusere velferdsstaten på, sier Økland til NRK.

– Å utrede, er det en annen måte å si at partiet ikke er modent for dette?

– Det kan være. Vi håper at vi beveger moderpartiet i riktig retning. Det er en trygdegalopp som må stoppes, det må lønne seg å jobbe. Vi er en oljenasjon og har råd til å gi blaffen en stund, men regningen kommer til slutt, sier Økland.

Sykelønnen ble fredet da Høyre og Frp ble enige om regjeringserklæringen for et drøyt halvår siden. Men under Frps landsmøte på Gardermoen var det få som gikk imot forslaget fra ungdomspartiet.

Programleder Bjørn Myklebust

Video: Debatt om sykelønn i Politisk kvarter

– Utredet ørten ganger

Det ble presisert fra talerstolen på Frps landsmøte at forslaget ikke innebar at man ville innføre disse tiltakene, forslaget ber om at det opprettes et utredningsutvalg som skal foreslå mulige tiltak.

Erna Solberg

– Dette spørsmålet er utredet ørten ganger, sier Erna Solberg til VG.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er skeptisk til behovet for nye utredninger. Hun avviser likevel ikke at det kan bli aktuelt.

– Dette spørsmålet er utredet ørten ganger. Jeg ser ikke helt hva vi trenger av nye utredninger nå, sier Erna Solberg til VG.

– Spørsmålet om globalisering og konsekvensene dette får for norske velferdsordninger er viktig å belyse, særlig med tanke på eksport av norske trygdeytelser, sier Solberg til avisen.

Vil ha lengre arbeidsdager

Også Høyres landsmøte skal ta stilling til en resolusjon fra ungdomspartiet om en mer bærekraftig velferdsstat.

– Den norske oljeformuen alene er ikke stor nok til å håndtere fremtidens offentlige utgifter. Høyre mener «føre var»- prinsippet må legges til grunn i en tid der man har historisk godt handlingsrom, heter det i resolusjonsforslaget.

Unge Høyres forslag går imidlertid lengre enn det som ble vedtatt av Frp. De foreslår blant annet å:

  • øke normalarbeidsdag fra 7,5 til 8,5 timer
  • oppjustere pensjonsalderen til 70 år
  • avskaffe AFP
  • innføre egenandel/karensdager ved de tre første fraværsdagene
  • kutte i sykelønnen
  • innføre normerte sykemeldinger
  • nekte fastleger å sykemelde mer enn seks måneder

– Viktig debatt

Stefan Heggelund

Stefan Heggelund (H) mener man kan få ned sykefraværet uten å kutte i sykelønn.

Foto: Thomas Moss / ICU

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, har selv gått inn for kutt i sykelønnen tidligere, men mener nå det er andre tiltak som er bedre for å få ned sykefraværet.

– Det er viktig å ha debatt om velferdsstatens framtid og bærekraft, men man kan gjøre andre ting enn å kutte i sykelønnen. Jeg ser på den nye IA-avtalen med optimisme, andre virkemidler er graderte og normerte sykemeldinger, sier Heggelund til NRK.

Han avviser at Høyre er redde for å fatte upopulære tiltak, og sier at det handler om å utvikle bedre politiske løsninger.

– Fastleger bør ikke få sykemelde i mer enn seks måneder av gangen uten å hente inn en vurdering fra en annen lege. Vi jobber med å kutte ned helsekøene ved å kjøpe tjenester fra private, og bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene, nevner han.

Les også:

Se Sara Øklands innlegg for kutt i sykelønn på Frps landsmøte:

AKTUELT NÅ