– Det var mange av oss som ble sjokkerte over gigantbeløpet

Som helseminister ga Bjarne Håkon Hanssen 60 millioner kroner til Kirkens Bymisjon, der kona har en lederstilling. Byråkratene følte seg overkjørt, andre organisasjoner følte seg forbigått.

Video Bjarne Håkon Hansen ga millioner til organisasjon uten utlysning

Bjarne Håkon Hanssen bevilget 60 millioner kroner til Kirkens Bymisjon, uten at andre fikk vite at de kunne søke. Innslag fra Dagsrevyen. Reporter: Fredrik Solvang. I innslaget: Oddrun Remvik (avdelingsdirektør for helse og sosial i Kirkens bymisjon), Bjørn-Inge Larsen, (helsedirektør), Anlov Mathisen (ansvarlig redaktør =Oslo).

Pengene skulle gå til et rusprosjekt som fram til i dag har fått 120 millioner av Arbeiderpartiets helseministre.

– Sjokk i miljøet

Anlov Mathiesen

Anlov Mathiesen reagerer sterkt på tildelingen.

Foto: NRK

Ingen andre organisasjoner fikk vite om pengene, selv om de gjerne ville og kunne drive rustilbudet.

– Det var mange av oss som ble sjokkerte da han trakk opp en gigantisk sum til Kirkens Bymisjon som ikke tillot andre å bli med, sier Anlov Mathiesen, som er ansvarlig redaktør i gatemagasinet =Oslo.

– Brudd på regelverket

Han jobber tett på rusmiljøet i Oslo, og sier han reagerte sterkt på fremgangsmåten.

– Det var stor skuffelse over prosessen på grasrota.

Ifølge jussprofessor Erik M. Boe har han trolig god grunn til å være opprørt.

– Det ser for meg ut som om de har brutt statens økonomireglement ved at det ikke er kunngjort klart og tydelig at her er det midler som skal bevilges til et helt spesielt formål, sier Boe.

Embetsverket ville si nei

Historien starter høsten 2008. Helsedepartementet arrangerer en konferanse der målet var å finne nye måter å hjelpe de tyngste rusmisbrukerne.

Blå Kors, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og flere andre aktører er tilstede.

I etterkant søker de frivillige organisasjonene Helsedirektoratets faste tilskuddsordning om støtte. Potten er på 160 millioner totalt.

Kirkens Bymisjon sender inn en svært omfattende søknad på et prosjekt kalt «Huset». Byråkratene i Helsedirektoratet reagerer på at summen er større enn vanlig – hele 30 millioner kroner ber Bymisjonen om.

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen sier til NRK i dag at de var innstilt på å avslå søknaden siden den ikke levde opp til kravet om samarbeid med kommunen.

– Svært sjeldent med slik innblanding

Men Bjarne Håkon Hanssen ville det annerledes.

– Det neste som skjedde var at vi forsto at Kirkens Bymisjon hadde vært i kontakt med politisk ledelse, sier Larsen til NRK i dag.

Helsedirektoratet får nemlig et brev fra departementet, med beskjed om at Kirkens Bymisjon skal få penger, likevel.

Larsen sier overstyringen vekket sterke reaksjoner.

– I fagmiljøene er man ikke vant til at departementet mener noe om direktoratets saksbehandling av tilskuddssaker, det er en delegert oppgave.

Klar bestilling fra Hanssen

Men Bjarne Håkon Hanssen får viljen sin.

I februar 2009 tar han direkte kontakt med Kirkens Bymisjon og spør om de kan stable på beina et døgnbemannet tilbud til tunge rusmisbrukere.

Oddrun Remvik

Oddrun Remvik i Kirkens Bymisjon sier hun er stolt av tilbudet de gir tunge rusmisbrukere.

I Kirkens Bymisjon gleder de seg over muligheten, men de stusser samtidig over framgangsmåten.

– Vi spurte departementet om dette var mulig innefor de reglene de arbeider innenfor, og fikk svar tilbake om at det var mulig, sier avdelingsdirektør for helse og sosial i Kirkens Bymisjon, Oddrun Remvik.

Etter er rask prosess kom oppdragsbrevet fra departementet allerede i mars.

Avviser brudd på regelverket

Kirkens Bymisjon fikk i første rekke 30 millioner kroner til oppstarten av et døgnåpent helsetilbud for rusmisbrukere, kalt 24Sju. Samtidig gjør departementet det klart at de ønsker å gi samme beløp året etter.

Siden er prosjektet skrevet inn i statsbudsjettet, og totalt har Kirkens Bymisjon fått 120 millioner kroner til et prosjekt ingen andre fikk søke på.

– Midlene ble rett og slett ikke kunngjort, sier professor Boe, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Departementet avviser likevel at de brøt økonomireglementet i 2009.

Seniorrådgiver Finn Oluf Nyquist sier til NRK at Kirkens Bymisjon søkte på lik linje med andre organisasjoner da de sendte inn sin søknad til Helsedirektoratet. Statsråden kan i slike tilfeller fritt bruke styringsretten, mener departementet.

Men prosjektet Bjarne Håkon Hanssen bevilget penger til, er ikke det samme som Bymisjonen opprinnelig søkte midler til.

–– Det er viktig å si at 24sju ble noe annet enn det vi søkte på (...) 27sju er i en større sammenheng og en del av ei samarbeidsgruppe som helseministeren satte ned, sier Remvik i Kirkens Bymisjon.

– Preg av favorisering

Jusprofessor Erik M. Boe

Erik M. Boe sier økonomireglementet krever at konkrete prosjekter kunngjøres.

Foto: NRK

Det er nettopp her Hanssens håndtering av saken kan stride med økonomiregelverket, mener professor Boe.

Ifølge ham er det kritikkverdig at andre organisasjoner ikke fikk vite at de kunne søke på midler til en døgnsenter for rusmisbrukere.

Både Blå Kors og Frelsesarmeen bekrefter overfor NRK at de var både ønsket og kunne gi et akutt, døgnbasert tilbud til rusmisbrukere i Oslo.

– Det er ikke nødvendigvis slik at hvis man bryter kunngjøringspåbudet, så blir det en gal avgjørelse, men alle får ikke en lik sjanse til å søke, og da kan det få et preg av favorisering av én enkelt enhet som er blinket ut av departementet, sier Boe.

– Vurderte Hanssens habilitet

Bjarne Håkon Hanssen daværende kone, Anita Ellefsen, jobbet i Kirkens Bymisjon da tildelingen skjedde.

Ellefsen var og er leder for Pårørendeskolen, og Kirkens Bymisjon understreker at hun ikke jobber direkte med rusomsorg.

Men da de fikk oppdraget direkte fra Helsedepartementet, tok Bymisjonen selv opp habilitetsspørsmålet med den politisk ledelsen.

– Vi stilte spørsmålet, og fikk til svar at det var greit, sier avdelingsdirektør Remvik.

Nyquist i Helsedepartementet sier til NRK at Hanssen redegjorde for konas stilling i Kirkens Bymisjon i Oslo da han ble helseminister.

Siden Ellefsen ikke inngikk i den sentrale ledergruppa, mente departementet at Hanssen ikke var inhabil i avgjørelser som gjaldt tilskudd til andre deler av organisasjonen.

Departementet mente imidlertid ikke at det var nødvendig å be ekspertene i justisdepartementets lovavdeling om råd.

Bjarne Håkon Hanssen ville ikke la seg intervjue av NRK om denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger