Hanne Harlem vraka til Høgsterett

Espen Berg og Cecilie Østensen Berglund er innstilte til to ledige embete som dommar i Høgsterett. Tidlegare justisminister Hanne Harlem nådde ikkje opp.

Både Espen Bergh (55) og Cecilie Østensen Berglund (44) er i dag lagmenn i Borgarting lagmannsrett. Hanne Harlem, som (51) er kommuneadvokat i Oslo, er innstilt som nummer fire på lista til Innstillingsrådet, etter Bergh, Berglund og Borgar Høgetveit Berg (46).

Hanne Harlem

Tidlegare justisminister Hanne Harlem er innstilt som nummer fire til dei to ledige dommarstillingane i Høgsterett.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Høgetveit Berg er advokat og partnar i advokatfirmaet Thommessen. Innstillinga var samrøystes, opplyser Innstillingsrådet.

20 dommarar

Innstillingsrådet består av Yngve Svendsen, Bjørn H. Borg, Bjørn Goksøyr, Ellen M. Martens, Gunnar Kjønnøy og Berit Sollie.

Det er i alt 20 dommar i Høgsterett, som er den øvste domstolen her i landet.

Høgsterett utgjer saman med Stortinget og regjeringa dei øvste statsorgana. Stortinget utøver den lovgivande makta, regjeringa har den utøvande makta og Høgsterett er den øvste dømmande makta.

Uavhengig

Høgsterett er uavhengig av regjeringa, og domstolane, med Høgsterett i spissen, kan blant anna prøve om eit vedtak i regjeringa er i samsvar med lova, og om lovgivinga i Stortinget er i samsvar med Grunnlova.

Høgsterett vart etablert i 1815. I dei fleste sakene er det fem dommarar, men i visse tilfelle kan ei sak behandlast i storkammer med 11 dommar, eller i plenum av ein samla Høgsterett.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger