Hopp til innhold

Halvparten av husholdningene er millionærer

Nye tall fra SSB viser at 1.019.535 norske husholdninger hadde en formue på mer enn en million kroner i 2009. Det gjør hver andre husholdning til millionærer.

Dyrt å kjøpe bolig

Det er først og fremst verdien av boligen som gjør annenhver husholdning til millionærer, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Foto: Colourbox (illustrasjonsfoto) / Kim Jansson (montasje)

Fordelingen av formue er svært skjev i Norge, i likhet med situasjonen i de fleste land.

Det viser en ny SSB-rapport om fordelingen av formue i Norge.

De ti prosent rikeste husholdningene eide mer enn halvparten av husholdningenes samlede formue, viser tallene fra SSB. Mens de under 30 år knapt har formue, er det dem over 60 som er rikest.

SSB har tidligere manglet gode data til å vise hvordan formuen faktisk er fordelt, på grunn av manglende anslag for markedsverdiene av landets boliger. Men nå er dette på plass.

Tallene viser at norske husholdninger har langt høyere reelle formuer enn det som kommer frem i skattelistene. I gjennomsnitt hadde husholdningene en formue på 1,6 millioner kroner i 2009.

LES OGSÅ: Her er skattelistenes svarte hull

Boligen utgjør 2/3 av samlet formue

Tallene viser at det er det å eie bolig som gjør nordmenn til millionærer.

Bruker mer av inntekten på bolig

Vi bruker en større andel av inntekten på bolig enn tidligere.

Hele 65 prosent av den samlede brutto formuen ble utgjort av verdien av landets boliger, som SSB har beregnet til å ha en verdi på 3.600 milliarder kroner.

Det er omtrent like mye som dagens verdi av Oljefondet.

Til sammenligning utgjorde husholdningenes samlede gjeld snaut 40 prosent av brutto formue. Brutto formue minus gjeld er et uttrykk for netto formue.

Finanskapital som bankinnskudd og aksjer utgjorde på sin side 28 prosent av brutto formue.

LES OGSÅ: De rikeste bryr seg ikke om formuesskatten

Slik er formuen fordelt mellom husholdningene

Over 1 million husholdninger er millionærer

 

Nettoformue
med markedsverdier
på bolig

 

Nettoformue
med ligningsverdier
på bolig

 

 

Antall

Prosent

Antall

Prosent

I alt

2152031

100

2152031

100

0 eller negativ formue

462841

21.5

1074988

50

1-499 999 kr

416843

19.4

499626

23.2

500 000-999 999 kr

252812

11.7

229202

10.7

1 000 000-1 999 999 kr

452717

21

199903

9.3

2 000 000-2 999 999 kr

263346

12.2

67778

3.1

3 000 000-3 999 999 kr

122403

5.7

29096

1.4

4 000 000-4 999 999 kr

63592

3

14644

0.7

5 000 000 kr eller høyere

117477

5.5

36794

1.7


Tabellen viser fordelingen av formue blant landets 2,1 millioner husholdninger. Langt flere får netto formue på mer enn en million kroner når markedsverdier på bolig brukes i regnestykket.

Få rike under 30

Ikke overraskende er det færrest med netto formue blant de unge. Tallene viser at snittformuen korrigert for at noen er svært rike (median) knapt er positiv for husholdningene når hovedforsørgeren er under 30 år.

Med alderen øker både verdien av den finansielle og ikke-finansielle formuen samtidig som gjelden reduseres i takt med nedbetaling av lån. Denne trenden fortsetter til man kommer i slutten av 60-årene, mener SSB.

For det er 66-åringen som er rikest, med 1,9 millioner i netto formue (median). Gjennomsnittsformuen var til sammenligning dobbelt så høy, 2,8 millioner.

Den store forskjellen for 66-åringene, skyldes at noen svært rike trekker opp gjennomsnittet kraftig.

Også i husholdninger der hovedforsørgeren er over 66 år er det betydelige netto formuer, men den avtar med økende alder.

LES OGSÅ: Frp snur om formuesskatten

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger