Hopp til innhold

Halvparten av voldtektssakene ligger minst en måned uten etterforskning

De største politidistriktene lar fortsatt voldtektssaker ligge i skuffen i fire uker eller mer. Det kan blant annet føre til lavere straff for voldtektsmannen.

Nina Prebe, førstestatsadvokat Oslo

VIL HA TIDLIG ETTERFORSKNING: Konstituert førstestatsadvokat i Oslo, Nina Prebe, mener tidlig innsats er viktig for å oppklare voldtektssaker.

– Lang saksbehandling er jo først og fremst en belastning for de involverte. Men i tillegg kan det jo føre til reduksjon i straffen i den konkrete saken, sier konstituert førstestatsadvokat i Oslo, Nina Prebe.

På oppdrag fra Riksadvokaten har hun og alle de andre statsadvokatene i landet undersøkt hvordan det står til med etterforskningen av voldtekter i Norge.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch mente voldtektssaker tok altfor lang tid å behandle, og gjorde det til en fanesak å få fortgang på tingene.

Unødvendig «liggetid»

I en ny kvalitetsundersøkelse, kommer det fram at ting har gått framover. Likevel viser den at mange voldtektssaker kan ligge å samle støv i over en måned.

Riksadvokaten konkluderer med at lang tidsbruk som oftest ikke skyldes «forhold utenfor politiets eller påtalemyndighetens kontroll».

NRK har bedt om tall fra statsadvokatene på antall saker som har såkalt liggetid på fire uker eller mer:

  • Øst politidistrikt: 40 av 82 saker
  • Oslo: 41 av 84 saker
  • Trøndelag: 27 av 57 saker
  • Vestfold, Telemark og Buskerud: 33 av 60 saker
  • Hordaland, Sogn og Fjordane: 26 av 60 saker
  • Troms og Finnmark: 1 av 14 saker

Akutte saker fortrenger

Hovedårsaken til at saker blir liggende i skuffen, er som oftest at politiet får inn andre saker som haster mer, sier Nina Prebe.

– Det er ingenting som tyder på at liggetiden skyldes dårlig innsats eller manglende kompetanse hos politiet. Mye tyder på at det er nye saker med akutt etterforskningsbehov som prioriteres av politiet.

Ann Kristin Grosberghaugen leder seksjonen for seksuallovbrudd i oslopolitiet. Hun sier at de har fått ned det totale tallet på voldtektssaker som ligger på vent. Likevel bekrefter hun at de av og til må utsette etterforskning.

Ann Kristin Grosberghaugen, leder for seksjon for etterforskning av alvorlig seksuallovbrudd i Oslo

GJØR HARDE PRIROTERINGER: Ann Kristin Grosberghaugen i oslopolitiet sier etterforskning av voldtekter av og til må vike for mer akutte saker.

Foto: NRK

– Vi gjør harde prioriteringer. Vi jobber ikke bare med voldtektssaker her. Vi jobber også med overgrep mot barn, og vi har frister for tilrettelegge for avhør av barn. Det går foran.

Må ha inn anmeldelser raskt

For å unngå at en havner i en skuff, er politiet avhengig av å få gjort avhør og tekniske undersøkelser så tidlig som mulig.

Riksadvokatens rapport viser at mange saker blir liggende fordi politiet får inn anmeldelsene lenge etter at voldtekten har skjedd. Da er ikke saken lenger «tidskritisk», og kan havne nederst i bunken. Disse sakene er også vanskeligere å etterforske, sier Prebe:

– Dette er ofte vanskelige saker, med en vanskelig bevissituasjon, der ord står mot ord.

Grosberghaugen i oslopolitiet sier at potensialet for å oppklare en sak er betydelig lavere i saker med «sene» anmeldelser, enn de som anmeldes umiddelbart. Derfor oppfordrer hun til å varsle politiet raskt som mulig.

– Og er man ikke klar for å komme til politiet med én gang, er vår oppfordring at man tar kontakt enten med lege eller overgrepsmottak så tidlig som mulig. Da kan vi i det minste sikre spor.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger