Statoil tapte 37 milliarder

Statoil nesten halverte driftsresultatet i fjerde kvartal sammenlignet med året før. En oljepris i fritt fall og store nedskrivinger gjorde at selskapet tapte titalls milliarder i 2015.

Eldar Sætre

Statoils konsernsjef Eldar Sætre legger frem resultatet for fjerde kvartal samt årsresultatet i London torsdag morgen.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Statoil oppnådde et justert driftsresultat på 15,2 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 1,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015.

I samme periode i fjor oppnådde Statoil et justert driftsresultat før skatt på 26,9 milliarder kroner. Dermed er selve resultatet av selskapets driftsaktiviteter nærmest halvert i perioden.

På forhånd ventet et gjennomsnitt av 28 analytikere et justert driftsresultat før skatt på 13,8 milliarder, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,1 milliarder kroner.

Oljeprisfallet rammer hardt

Dermed er resultatet før skatt bedre enn ventet, mens resultatet, etter at skatten er beregnet, svakere enn det analytikerne ventet.

Likevel stiger Statoil-aksjen kraftig på Oslo Børs. Rett før klokka 10.30 har aksjekursen steget med 5,8 prosent siden børsåpning, mens hovedindeksen stiger 1,4 prosent.

Også for året under ett er Statoils resultater fra selve driften nesten halvert som følge av en oljepris i fritt fall, ned fra 136 milliarder til 77 milliarder kroner.

– Hele vår industri er preget av et relativt svakt marked i fjerde kvartal. Samtidig er resultatene preget av at vi har god fremgang i vårt forbedringsarbeid, sier konsernsjef Eldar Sætre i en kort kommentar til NRK i London.

Selskapet skriver i rapporten at kuttene i selskapets kostnader skal økes med 50 prosent til 2,5 milliarder dollar i 2016. Det tilsvarer kostnadskutt på 21 milliarder kroner.

I tillegg skal investeringene for inneværende år kuttes tilsvarende 11 milliarder kroner sammenlignet med 2015.

– Vi har forbedret den prisen som må til for at vi skal få lønnsomhet med 30 dollar pr fat sammenlignet med for to år siden, og det er et formidabelt arbeid som er lagt ned, sier Sætre.

Store nedskrivninger gir røde tall

Men Statoils bunnlinje er kraftig negativ.

Det regnskapsmessige resultatet, det såkalte IFRS-resultatet, er i minus med 37,3 milliarder kroner. Til sammeligning var det regnskapsmessige resultatet minus 8,9 milliarder i 2014.

Det svake resultatet er kraftig påvirket både av oljeprisen og at Statoil har måttet skrive ned verdien av eiendeler i balansen.

En vesentlig årsak til nedskrivingen er at feltverdiene må skrives ned når oljeprisen faller. I fjerde kvartal måtte Statoil ta nye nedskrivinger på om lag 10 milliarder kroner.

Til sammen har Statoil skrevet ned verdien av sine eiendeler med 64 milliarder kroner i løpet av året som gikk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger