Hopp til innhold

Halvparten av alle lokalsykehus kan bli nedlagt

Nesten halvparten av norske lokalsykehus står i fare for nedlegging, sammenslåing eller å miste flere helsetjenester, viser en ny undersøkelse fra Høgskolen i Hedmark.

Rjukan sykehus

Sykehuset på Rjukan er blant sykehusene som kan bli nedlagt dersom antall lokale sykehus halveres de kommende årene, slik en fersk rapport antyder.

Foto: Rune Guneriussen

Undersøkelsen, som blir publisert tirsdag, viser at de regionale helseforetakene planlegger en omfattende nedbygging av lokalsykehus over hele landet i løpet av de neste årene.

Bjarne Jensen

Professor Bjarne Jensen ved Høyskolen i Hedmark står bak rapporten som offentliggjøres tirsdag.

Foto: Marte Goplen/Høyskolen i Hedmark

– Dersom helseforetakenes prosesser og planer får fortsette, kan antall sykehus med akuttfunksjoner nesten bli halvert, sier professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark. Han står bak rapporten.

Nedbyggingsplaner

1. mai 2014 på Rjukan

1. mai gikk hele Rjukan bak parolen 'Ikke rør Rjukan sykehus'.

Foto: Sveinung Leikvoll

Jensen har kartlagt hvor mange lokalsykehus som står i fare for å bli nedlagt, slått sammen eller miste flere helsetjenester de kommende årene.

Tallene indikerer at antall lokalsykehus i Helse Sør-Øst vil reduseres fra 28 til 10. I Helse Vest vil antall lokalsykehus reduseres fra 10 til 5 lokalsykehus. I Helse Midt-Norge vil antall sykehus reduseres fra 9 til 4 eller 5, mens man i Helse Nord vil redusere antall lokalsykehus fra 10 til 5 eller 7.

I løpet av perioden etter helsereformen som ble innført i 2001, har antall helseforetak med akuttfunksjoner blitt redusert fra 47 til 19.

Bør avgjøres politisk

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (h) må ta stilling til forslagene som inneholder en omfattende omstrukturering av sykehussektoren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Undersøkelsen er utarbeidet på oppdrag fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), som lenge har arbeidet mot nedleggelser av lokalsykehus.

– Denne sentraliseringen er en del av en politisk og samfunnsmessig trend, som ikke har et vitenskapelig grunnlag. Vår rapport viser at kvaliteten av de oppgavene et lokalsykehus utfører, ikke blir vesentlig bedre med sentralisering, og det har heller ingen økonomisk gevinst, sier leder for Kommunenes interesseforening for lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkedal til NTB.

Interesseforeningen har tidligere bedt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om å følge opp løftene i Sundvolden-erklæringen og stoppe helseforetakenes nedleggelser av lokalsykehus, før han legger fram Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget i oktober 2015.

Den forrige regjeringen ble møtt med voldsomme protester mange steder da den la fram en ny nasjonal helse- og omsorgsplan som ikke satte krav om akuttavdeling eller fødetilbud ved lokalsykehus. Da er det fritt fram for å bygge ned lokalsykehusene, mente Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Demonstrasjon Molde

Den rødgrønne regjeringen ble møtt av flere store demonstrasjoner etter forslag om å legge ned tilbud som akutt og fødeavdelinger. Her fra en demonstrasjon til støtte for Molde sykehus.

Foto: Herskedal, Kjell / Scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger