Hagen tapte i høyesterett om gullpensjon

Carl I. Hagen fikk ikke medhold i pensjonssaken. Høyesterett slår fast at Staten hadde rett til å endre pensjonsordningene for tidligere stortingsrepresentanter.

Carl I. Hagen, stortingspensjonist i Høyesterett

Carl I. Hagen gikk til sak etter at pensjonen hans ble endret etter at han gikk av med pensjon.

Foto: Johan B. Sættem

– Jeg synes det er trist fordi det svekker grunnlovens § 97, og jeg er skuffet over at høyesterett tar det for gitt at det er behov for innstramninger i pensjonene, sier Hagen til NRK.

Høyesterett har tirsdag og onsdag denne uken behandlet tidligere FrP-leder Carl I. Hagens krav om å beholde sin gullpensjon fra Stortinget uavkortet.

Carl I. Hagen fikk ikke medhold av Høyesterett i at bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner er i strid med forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft i Grunnloven § 97 eller med eiendomsvernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Det er tredje tapet i retten for Hagen i denne saken.

– Det svekker avtaleretten. Der hvor veldig mange har trodd at en avtale er en avtale som skal holdes, så sier i realiteten Høyesterett at selv om det står i en lov at du har rett på visse ting så kan Stortinget endre det med virkning for dem som allerede er i pensjonsalder. Og det synes jeg er usedvanlig trist, sier Hagen.

Stortinget vedtok i forbindelse med pensjonsreformen i 2011 at pensjonsutbetalingene både for stortingsrepresentantene og andre alderspensjonister skulle nedjusteres hvert år på grunn av økende levealder.

Hagen sier at han håpet Høyesterett ville vurdere hele pensjonsreformens berettigelse.

– Den økonomiske situasjon som er uendelig mye bedre enn man drømte om for 15 år siden, og så gjør man det mulig å pensjonsregulere for alle pensjonister når det er andre ting man kunne gjort i statsbudsjettet? Man har altså godkjent å redusere pensjonen for norske pensjonister, mens man opprettholder enorme overføringer til andre land og andre borgere. Jeg er skuffet, sier han.

Høyesterett la i sin vurdering blant annet vekt på at endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep, og at stortingsrepresentantene ikke kan ha hatt en berettiget forventning om at reguleringsmekanismen skulle bestå uendret. De samfunnsmessige hensyn bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, måtte etter Høyesteretts syn veie tungt.

Tidligere har både trygderetten og lagmannsretten avvist at endringen var i strid med Grunnloven.

I den gamle ordningen var Hagen sikret 66 prosent av lønna til en sittende stortingsrepresentant, mens den nye pensjonsordningen følger den generelle lønnsutviklingen minus 0,75 prosent.

Til retten etter pensjonsreform

Hagen gikk til sak mot staten etter Stortinget endret pensjonsordningen i 2011, og pensjonen hans ble redusert. Han mener selv han aldri burde vært omfattet av endringen, fordi han allerede var pensjonist da endringen kom. Han ble pensjonist i 2009.

Stortinget vedtok i forbindelse med pensjonsreformen i 2011 at pensjonsutbetalingene både for stortingsrepresentantene og andre alderspensjonister skulle nedjusteres hvert år på grunn av økende levealder.

Hagen mener dette strider mot grunnloven, og at Stortinget gikk utover sine fullmakter da nasjonalforsamlingen vedtok kutt i den svært gunstige stortingspensjonen.

LES OGSÅ: Carl I. Hagen: – Jeg er spent på avgjørelsen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger