Hæren kan granske soldatene

Hærens generalinspektør vil granske de voldsforherligende uttalelsene som norske Afghanistan-soldater har gitt til bladet Alfa.

Video Hæren kan granske soldatene

Reaksjonene er sterke etter at soldater og offiserer fra Telemark bataljon i Alfa blant annet kom med uttalelser om at det er bedre å være i kamp enn å ha sex . En slik krigsrus blir ikke godt mottatt høyere oppe i Forsvaret.

Jeg vil innstendig oppfordre folk som kan vite noe, om å komme frem med det de vet.

Per Sverre Opedal / NRK Dagsrevyen

Ber alle som vet noe om å komme frem

Generalinspektør for hæren, Per Sverre Opedal, ønsker nå å finne ut hva som virkelig skjer ute i avdelingene som tjenestegjør i Afghanistan.

Han kan ikke leve med dårlige holdninger og mistanker om brudd på krigens regler. Hvis det er nødvendig vil han ha en granskingskommisjon.

– Hvis det er det som skal til for at vi skal komme til bunns i dette, så vil jeg svært gjerne det, sier Opedal.

– Og jeg vil også innstendig oppfordre folk som kan vite noe, om å komme frem med det de vet.

Norge har deltatt i krigen i Afghanistan siden 2001. De siste årene har det kommet tydeligere frem hva krigen gjør med norske soldater. I Alfa-intervjuet forteller noen soldater om gleden ved å drepe.

Kommer ingen vei med egne undersøkelser

Det antydes også i Alfa-intervjuet at nordmenn tar liv, uten at det er i henhold til reglementet. Helt siden april har forsvarsledelsen kjent til disse opplysningene.

Oberstløytnant Terje Hanssen

Oberstløytnant Terje Hanssen sier at det vil få følger for soldatene det gjelder.

Foto: Forsvaret

– Er det kun språkbruk, eller har man gjort handlinger som bryter med krigens regler?

– Det er begge deler. Og når vi prøver å komme til bunns i det, så renner det ut i sanden for oss, sier Opedal.

– Vi skal huske at norske soldater står i ekstreme situasjoner i Afghanistan og at det først og fremst er behov for at de skal kunne leve med sine handlinger også når de er ferdige med oppdraget i Afghanistan, sier oberstløytnant Terje Hanssen.

Han innrømmer at dette er et klart problem og sier Forsvaret er opptatt av å få fram at soldatenes handlinger ikke er drevet av et ønske om hevn.

Hanssen sier også at det kommer til å få følger for de som er involvert.

– De kommer til å få høre at hærens verdier, og det kommer ikke som noen overraskelse, er respekt, ansvar og mot. Om du ikke følger disse verdiene også i praktisk handling, så må du vurdere hvorvidt du passer i hæren, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger