Hopp til innhold

Hadia Tajik om Giske-saken: – Jeg har ikke vært illojal

STORTINGET (NRK): Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik vakte reaksjoner da hun leste høyt fra Giske-varslene. – Jeg ønsket å få frem alvoret i saken, sier Tajik, som ikke har hatt kontakt med Giske siden jul.

Hadia Tajik

– ALVORLIG: – Det var blitt skapt et inntrykk av at innholdet i varslene ikke var spesielt alvorlig. Jeg mente det var grunn til å påpeke at at det var såpass alvorlig innhold i enkelte av varslene at det også handler om juss, sier Hadia Tajik om Giske-saken.

Foto: Margret Helland / NRK

– Jeg har ikke vært illojal. Jeg mente det var viktig at noen av våre øverste tillitsvalgte tok innover seg alvoret i enkelte av varslene. Det ønsket jo også varslerne selv at de skulle

Det sier Hadia Tajik om reaksjonene på at hun trosset partileder Jonas Gahr Støre og leste opp innholdet i noen av varslene mot Giske for Aps sentralstyre.

Hun la også ut et innlegg på Facebook der hun beskrev innholdet i varslene som rystende.

I et intervju med NRK forteller hun nå sin historie om Giske-saken.

Ble kontaktet av varslere

Hun gjentar at hun aldri hadde hørt rykter om Trond Giskes oppførsel som hun mente ga grunnlag for å reagere, men at hun ble kontaktet om en bekymring første gang 12. desember i fjor.

– Det var ikke et varsel, men en person som kjente til en episode vedkommende mente ga grunnlag for bekymring. Denne henvendelsen tok jeg videre til partisekretæren umiddelbart, sier Tajik.

Senere kom det varsler mot Giske inn til Arbeiderpartiet. Tajik forteller at to av varslerne tok direkte kontakt med henne etter at de hadde sendt inn sine varsler til partiet.

– Onsdag før jul kom to varslere til meg og gjorde meg kjent med innholdet i deres varsler. Jeg oppfattet det først og fremst som en tillitserklæring, og at de bare ville at jeg skulle vite hva slags opplevelser de hadde hatt. Siden varslene allerede var levert inn, var det ikke noe annet å følge opp fra min side annet enn å spørre hvordan det gikk med varslerne.

Trond Giske blir intervjuet i Dagsrevyen

BEKLAGET: Trond Giske beklaget direkte i Dagsrevyen at han hadde oppført seg upassende og ubehagelig.

Foto: NRK

Dagen etter, 21. desember, beklaget daværende Ap-nestleder Trond Giske direkte i Dagsrevyen at han hadde oppført seg upassende og ubehagelig, og konstaterte at tilliten til ham var svekket.

Verken han eller partileder Jonas Gahr Støre ville imidlertid si noe konkret om innholdet i varslene mot Giske. Støre slo fast at flere kvinner hadde opplevd ubehageligheter av en seksuell karakter, men ville av hensyn til varslerne ikke utdype mer.

– Varslene jeg var kjent med, var alvorlige

Dagen derpå gikk partiets andre nestleder, Hadia Tajik, ut på sin Facebook-side og skrev at hun var blitt rystet da hun leste innholdet i to av varslene mot nestlederkollega Giske:

«Jeg ble kontaktet av to av varslerne og gjort kjent med innholdet i deres varsel. Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist,» skrev Tajik.

– Jeg kjenner ikke alle varslene, jeg kjenner bare dem som har kommet til meg. Jeg hadde over tid opplevd at det var blitt skapt et inntrykk av at innholdet i disse varslene ikke var spesielt alvorlig. Men de varslene jeg var blitt gjort kjent med, var alvorlige. Det var det som var formålet med de formuleringene, sier Tajik nå.

– Når jeg sier at jeg reagerer som menneske, som nestleder og som jurist, så handler jussen om de objektive krittstrekene i samfunnet vårt.

Sikter du da til at den objektive krittstreken var gått over, altså at det var snakk om lovbrudd?

– Jeg mente i hvert fall at det var grunn til å påpeke at det var et såpass alvorlig innhold i enkelte av varslene, at det også handler om juss, sier Tajik.

Hun legger til at hun åpenbart ikke er alene om å mene det.

– Det har i etterkant blitt offentlig kjent at Ap selv ba om å få en juridisk vurdering av to av varslene, og at juristen i den sammenheng også reagerte på samme måte som meg, sier Tajik.

Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng holder pressekonferanse

– IKKE FORENLIG: Etter at Trond Giske trakk seg, gjorde partileder Jonas Gahr Støre det klart at Giske ikke hadde hans tillit som nestleder. – Han har oppført seg på en måte som ikke er forenlig med vårt regelverk og våre verdier, uavhengig av det juridiske, sa Støre på en pressekonferanse sammen med partisekretær Kjersti Stenseng.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tajik: – Riktig å lese opp varslene

Det nye året var så vidt i gang da Tajik igjen gjorde seg bemerket.

Ap-leder Støre hadde innkalt til et ekstraordinært sentralstyremøte for å diskutere Giske-saken. Partikontoret hadde før møtet gjort det klart at medlemmene av sentralstyret ikke ville få innsyn i varslene.

Det vakte derfor oppsikt da Tajik trosset Støre og leste høyt fra enkeltvarsler under møtet.

– Jonas var kjent med mine vurderinger og visste at jeg ville lese opp fra varslene, sier hun.

Hun vil ikke bekrefte at partilederen rådet henne fra å gjøre det, men mener ikke det var galt av henne å gjøre Ap-sentralstyret kjent med innholdet i enkelte varsler mot Giske.

Var deg riktig av deg som jurist å lese opp varslene når Giske ikke var der for å gi sin versjon?

– Ja. Det var allerede lagt opp til kontradiksjon. Varslene var gjort kjent for Trond, og han var i gang med å gi sine tilsvar. Han hadde også gitt sine vurderinger i intervjuet med Dagsrevyen. At kvinnenes historier ble gjort kjent for sentralstyret, er det ingen juridiske spilleregler mot.

Ikke hatt kontakt siden før jul

Etter at Giske først beklaget sin oppførsel, fikk Ap inn flere varsler mot ham.

7. januar, to og en halv uke etter at han beklaget sin oppførsel, trakk Giske seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jonas Gahr Støre gjorde det også klart at Giske ikke hadde hans tillit som nestleder.

Giske er fortsatt sykmeldt.

– Vi har ikke hatt kontakt den siste tiden. Sist vi hadde kontakt, var før jul, sier Tajik til NRK.

– Hvordan var samarbeidet mellom deg og Giske før jul?

– Trond og jeg er ulike personer, men vi har hele tiden i de vervene vi har hatt, enten vi har samarbeidet i regjering eller i partiledelsen, vært opptatt av å gjøre det som er til det beste for partiet, sier hun.

Forholdet mellom dere er i mediene blitt beskrevet som iskaldt?

– Jeg vil si det sånn at vi har samarbeidet godt i små og store saker, sier Tajik.

Hun er klar for å jobbe sammen med Giske når han skal tilbake som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– Da er det viktig for meg at han får en god arbeidshverdag hos oss.

– Jeg er ikke en del av en fløy

Tajik sier hun har tillit til partileder Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i varslersaken.

Har de som har varslet, blitt håndtert på en god måte?

– Det finnes det ulike historier om. Jeg er glad for at Line Oma, som sto frem i NRK, sa at hun var blitt godt ivaretatt. Så vet jeg at enkelte av varslerne har sagt at det har vært vanskelig, og at de ikke har fått den oppfølgingen de hadde trengt. Det har jeg tatt opp i partiledelsen og i sentralstyret, sier Tajik.

Hun mener det er svært beklagelig dersom varsler leses inn i en maktkamp, slik enkelte har hevdet i Giske-saken.

– Jeg har aldri hatt en fløy, og jeg vil ikke ha en fløy. Hvis det er sånn at noen forsøker å skape en fløy i mitt navn, så vil jeg be dem om å slutte med det.

– Det var to nestledere i Ap, nå er bare du igjen. Er du kommet styrket eller svekket ut av denne prosessen?

– Det har jeg ingen mening om. Jeg er nødt til å gjøre det som er riktig, uansett om det styrker eller svekker meg, sier Tajik.

Trond Giske har vært sykmeldt siden 22. desember. Han har beklaget sin oppførsel, men har også sagt at han mener han er utsatt for enkelte falske varsler.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ