Hackerangrep mot bedrifter øker: – De kriminelle har alltid overtaket

Norske bedrifter sier de har brukt 1,3 milliarder kroner på å rydde opp etter hackerangrep. Næringslivets Sikkerhetsråd tror tallet er langt høyere, og at det digitale trusselbildet mot norske bedrifter er økende.

CYBERSECURITY

ØKENDE: Årets undersøkelse viser at sammenlignet med for to år siden, er det en klar økning i andelen virksomheter som utsettes for phishing, forsøk på hacking og faktisk hacking, DDoS-angrep eller trussel om det, og bedrageri.

Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

I dag legger Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) fram sin Mørketallsundersøkelse for 2017.

Sammenlignet med tidligere undersøkelser, har antallet bedrifter som har blitt forsøkt hacket økt.

NSR har intervjuet 1500 bedrifter. 572 av disse oppgir å ha hatt «hendelser», det vil si at noen har forsøkt å komme seg inn i bedriftens systemer eller lure dem for penger eller informasjon.

– Det har kostet bedriftene 1,3 milliarder kroner å gjenopprette systemene sine igjen etter disse hendelsene. 1,3 milliarder er et veldig forsiktig estimat, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd til NRK.

Fischer Eriksen sier at trusselbildet mot norske bedrifter øker, og at det blir stadig flere uønskede hendelser.

Jack Fisher Eriksen

MØRKETALLSUNDERSØKELSE: Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd legger i dag fram Mørketallsundersøkelsen.

Foto: Arne Røed Simonsen / NSR

Han mener at det digitale trusselbildet mot norske bedrifter eskalerer.

– På to år er det er en klar økning i andelen virksomheter som utsettes for phishing, hacking og bedrageri. Det er en økning på 10 prosent, og det er en betydelig økning, sier han til NRK.

I den nye undersøkelsen kommer det også fram at det har vært en økning i antall forsøk på datainnbrudd som har blitt avdekket.

Dette tallet har økt fra åtte til 13 prosent.

Ifølge Fischer Eriksen viser undersøkelsen likevel at det fortsatt er stor naivitet i bedriftene.

– De kriminelle har alltid overtaket, men det er positivt at bedrifter tar sikkerheten mer på alvor og har styringssystemer som forhindrer og avdekker dette, sier han til NRK.

Mørketallsundersøkelsen som legges frem i dag, er den 11. i rekken. NSR har hentet inn fakta om IT-sikkerhetstilstanden i private og offentlige bedrifter.

Virus- og malwareinfeksjon er den sikkerhetshendelsen som rammer flest virksomheter. 21 prosent av virksomhetene har blitt utsatt for dette i løpet av 2017, opplyser NSR.

Undersøkelsen viser at sammenlignet med for to år siden, er det en klar økning i andelen virksomheter som utsettes for phishing, forsøk på hacking og faktisk hacking, DDoS-angrep eller trussel om det, og bedrageri.

Av dem som ble utsatt for sikkerhetsbrudd i 2017, mener 67 prosent at hendelsene skyldtes tilfeldigheter eller uflaks, mens 55 prosent mener det var på grunn av menneskelige feil.

– Vi ser at menneskelige feil er den hyppigste årsaken til angrep og uønskede hendelser, men opplæring av personalet for å avverge slike feil er det vi bruker minst penger på, sier Fischer Eriksen til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger