Hopp til innhold

Granskingsrapport om Øst politidistrikt: Flere har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø

Flere jurister i Øst politidistrikt har et uforsvarlig arbeidsmiljø, slår en rykende fersk rapport fast. Politimesteren beklager.

Politiet i arbeid.

BRUDD: Et uavhengig advokatfirma slår fast at arbeidsmiljøloven er brutt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Forklaringene tilsier at arbeidsbelastningen og stressnivå over tid har vært, og er, for høyt for enkelte.

NRK har fått innsyn i rapporten fra Advokatfirmaet Kluge, som er gjennomført på oppdrag for Politidirektoratet.

– Vi har ingen grunn til å betvile at situasjonen faktisk er alvorlig for dem som har uttalt seg kritisk, står det i det 63 sider lange dokumentet.

Det var i november i fjor NRK avslørte at politijuristene i Øst politidistrikt hadde levert et varsel med påstander om en uforsvarlig arbeidssituasjon for påtalejuristene.

Granskingsrapporten er tydelig i sin konklusjon i varslingssaken.

– Etter vår vurdering er det sannsynlig at enkelte jurister har et uforsvarlig arbeidsmiljø i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 4–1.

– Vil ikke si jeg personlig har lyktes

Politimester i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, beklager ovenfor sine ansatte. Hun mener brudd på arbeidsmiljøloven ikke skal skje i politiet.

Ida Melbo Øystese

BEKLAGER: Politimester Ida Melbo Øystese lover å bedre situasjonen for dem som har det tøft på jobb.

Foto: Politiet

– Rapporten viser at noen jurister hos oss ikke har et forsvarlig arbeidsmiljø, og det tar jeg på det største alvor. Sånn kan vi ikke ha det, sier Øystese til NRK.

– Har du som politimester gjort en god nok jobb?

– Når rapporten viser at enkelte ikke hatt et forsvarlig arbeidsmiljø, vil ikke si at jeg personlig har lyktes med den oppgaven.

Størst trykk

NRK har fra flere kilder fått bekreftet at det allerede har blitt gjort enkelte endringer i organisasjonen.

– Kommentarer knyttet til enkelte medarbeidere i min organisasjon presenterer jeg ikke gjennom media, sier Øystese.

dokumenter saker liggetid politi saksmengde anmeldelser anmeldelse

SAMLER STØV: Tusenvis av straffesaker ligger på vent i norske politidistrikter. Det frustrerer politijurister som i høst varslet. En ny rapport slår fast at enkelte politijurister har et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Illustrasjon: NRK

I den detaljerte granskingsrapporten kommer det også frem at det er i allmennseksjonen trykket er størst med flest saker som hoper seg opp. Det er en avdeling der hverdagskriminaliteten havner.

– Både seksjonsleder for allmennseksjonen, og alle de tre avsnittslederne støtter PJ (Politijuristene, jour. anm.) i at situasjonen er kritisk og uforsvarlig for flere påtalejurister, står det i rapporten.

Og videre:

– Også en rekke påtalejurister på allmennseksjonen har forklart at de kjenner seg igjen i varselet, og helt eller delvis deler PJs beskrivelse av situasjonen. Dette er naturligvis i seg selv alvorlig.

Tillitsvalgt: Alvorlig med brudd

Hovedtillitsvalgt i Politijuristene for Øst politidistrikt, Yvonne Schilling, er svært kritisk. Hun mener rapportens resultater viser at det var nødvendig å varsle.

Politijurist Yvonne Schilling ved Fredrikstad politistasjon.

KRITISK: Hovedtillitsvalgt i Politijuristene for Øst politidistrikt, Yvonne Schilling.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Situasjonen har gått fra vondt til verre. Jeg synes det er alvorlig at folk gråter og slutter på jobb. Det er mange som er intervjuet i denne rapporten og det er skremmende lesning. Jeg blir lei meg.

Schilling mener brudd på arbeidsmiljøloven er alvorlig, uansett hvor mange det gjelder og hvor stort det er.

– Vi kan ikke gjøre så mye annet enn det vi gjør nå, og det er å si ifra. Man konstaterer at det er pågående brudd på arbeidsmiljøloven. Det er folk som i dag, i går og i morgen sitter under uforsvarlige arbeidsforhold.

Schilling sier de nå har en god dialog med politimesteren for å prøve å finne tiltak som virker.

Rapport, granskning, Øst politidistrikt

BRUDD: Granskingsrapportens er tydelige i sin konklusjon i varslingssaken. De mener enkelte jurister har et uforsvarlig arbeidsmiljø, i tråd med deler av varselet.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Politimesteren går fri

I varselet som ble sendt i høst rettes det kritikk mot håndtering av bekymringsmeldinger og manglende reaksjon fra politimester Ida Melbo Øystese.

– Etter vår vurdering har politimesteren forsvarlig håndtert bekymringer og varsler om et uforsvarlig arbeidsmiljø og overholdt sin aktivitetsplikt ved å iverksette tiltak som er egnet til å bedre situasjonen.

I det samme varselet ble det hevdet at ledere ikke fikk overtidsbetalt tross lange arbeidsdager. Det er ikke tilfellet, ifølge granskingsrapporten.

– Jeg er aller mest opptatt av at alle har et forsvarlig arbeidsmiljø og det er det jeg har fokus på nå, sier Øystese til NRK.

Økning i restanser

Statsadvokaten i Oslo gjennomførte i februar et tilsyn hos Øst politidistrikt og kom frem til at situasjonen ikke var utelukkende kritisk. De mente sakstallet i seg selv ikke var urovekkende høyt.

I tillegg har flere politidistrikt det siste halvåret hatt tilsyn av statsadvokaten.

NRK har fått innsyn i tilsynet til Statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud, som er sterkt kritisk til hvordan situasjonen har utviklet seg, spesielt på antallet ansatte politijurister.

– Det er bekymringsfullt at denne ressursknappheten ser ut til å fortsette. Og videre anses det som svært bekymringsfullt at juristkapasiteten tilknyttet seksjonen på inspeksjonstidspunktet har vært historisk lav, og åpenbart utilstrekkelig.

Politijurist og leder for politijuristene i Sør-Øst, Cecilie Reinskau Svorstøl.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt for politijuristene i Sør-Øst politidistrikt, Cecilie Svorstøl.

Foto: Rahand Bazaz/NRK

Hovedtillitsvalgt i Sør-Øst politidistrikt, Cecilie Svorstøl, sier bunken over antallet saker som hoper seg opp blir høyere og høyere.

– Vi har økning i restanser på flere seksjoner, flere ansatte melder om høyt arbeidspress og det synes å være en utfordring både å beholde og å rekruttere ansatte, sier Svorstøl til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger