Gransket politiets etterforsking: – Veldig kritikkverdig at det skjer slike feil

Tidligere statssekretær og nå PwC-gransker Pål Lønseth kommer med krass i kritikk i en hemmeligstemplet rapport. Granskerne mener Oslo-politiets etterforsking i en alvorlig straffesak hadde store feil og mangler.

Pål Lønseth

GIR KRITIKK: Oslo-politiet får krass kritikk fra PwC-gransker og tidligere statssekretær og statsadvokat, Pål Lønseth, i en fersk rapport.

Foto: Svein Olsson/NRK

Mannen som ble etterforsket for vold i nære relasjoner er dømt i både tingretten og lagmannsretten, og sitter nå fengslet. Nå har det internasjonale selskapet PwC gjennomgått saken og avdekker en rekke svikt i etterforskingen.

Rapportens konklusjon ble først omtalt av Dagbladet. Oslo-politiet har så langt ikke gitt innsyn i rapporten, men både Dagbladet og NRK har fått tilgang til den.

NRK har flere ganger bedt politiet om innsyn i rapporten, som blant annet kritiserer politiets etterforskning, manglende vurdering av beviser og hypoteser i saken og brudd på frister for avhør.

– Veldig kritikkverdig

Lønseth har hittil ikke ønsket å la seg intervjue om saken. Men nå har Oslo-politiet gitt han fritak fra taushetsplikten:

– Vi har avdekket flere alvorlige feil som ikke skal skje i en etterforsking. Dette er snakk om en svært alvorlig straffesak, som har ført til ubetinget fengsel. Slike saker må politiet ta på høyeste alvor, og vi mener det er veldig kritikkverdig at det skjer slike feil og mangler som vi har avdekket, sier Lønseth.

Han er tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet, men jobber nå som advokat og gransker i PwC.

– Det kan stilles spørsmålstegn ved om etterforskingen har vært tilstrekkelig nøytral og objektiv, sier han til NRK.

Det mest alvorlige, ifølge Lønseth, er at politiet utleverte etterforskingsdokumenter til en av partene. Dette førte til at et sentralt vitne fikk lese detaljer fra en anmeldelse i flere måneder før vedkommende selv ble avhørt i saken.

Seks kritikkverdige punkter

I rapporten står det mellom annet:

«Flere av punktene i varselet peker på forhold som fortjener oppmerksomhet (...). Det er vår oppfatning at når man ser disse manglende i sammenheng, har ikke etterforskingen hatt den kvaliteten som bør følge av en sak av denne alvorlighetsgraden».

Granskingen er bestilt av Oslo-politiet selv etter at en mangeårig politietterforsker varslet politiledelsen om mulige justisfeil. Etterforskeren som varslet er samboer med mannen som er dømt, og har tidligere uttalt at hun mener at varselet hennes ikke har blitt tatt på alvor.

– Vi har undersøkt 29 påstander. Seks av påstandene er kritikkverdige. De øvrige punktene har vi ikke funnet grunnlag for kritikk, sier Lønseth.

Han understreker at de ikke har etterforsket saken på nytt, men at de har undersøkt påstander om kritikkverdige forhold. Han mener de feilene som er avdekket er svært alvorlige:

– Etterforskningen har vært konsentrert rundt hovedhypotesen. Politiet burde vært åpne for alle mulige hypoteser, men det ser vi ingen spor av.

– Har etterforskerne hatt tåkesyn?

– Vi bruker ikke ord som tåkesyn, men jeg kan helt klart si at de burde hatt flere hypoteser.

Sveinung Sponheim

Visepolitimester Sveinung Sponheim håndterer saken for Oslo politidistrikt. Det var han som besluttet at PwC skulle granske saken.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

I rapporten skriver PwC:

«For å unngå beslutningsfeller i straffesakens initiale fase, bør etterforskerne, i alvorlige saker som denne være kjent med Politihøgskolens etterforskingsutdanning om beslutningsfeller og hypoteseteorier».

– Vi har ingen grunnlag for å si at dette er straffbare forhold fra politiet, men det er kritikkverdige forhold. Det er også viktig å understreke at de svakhetene vi avdekker var kjent for både tingretten og lagmannsretten da de behandlet saken, sier Lønseth.

Har fulgt opp med tiltak

Oslo politidistrikt har nå satt ned en gruppe som skal foreta en gjennomgang av den omfattende rapporten fra PwC.

I en e-post til NRK skriver Oslo-politiet:

«De mest alvorlige innsigelsene som er fremsatt mot etterforskningen, er vurdert i retten uten at det har hatt betydning for skyldspørsmålet».

Videre skriver de:

«Oslo politidistrikt tar anførslene i rapporten fra PwC på alvor. Flere av disse er allerede fulgt opp med tiltak, og vi vil kvalitetssikre oppfølgingen videre».

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger