Gran-ordfører om smittevern-oppsigelse: En veldig vanskelig sak

Gran-ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) sier det var en drastisk avgjørelse å si opp en helsearbeider for brudd på smittevernrutinene.

Ordfører i Gran, Randi Eek Thorsen

Ordfører i Gran, Randi Eek Thorsen, ber innbyggerne i kommunen ta hensyn til de berørte i saken, og tenke over hva de skriver på sosiale medier.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er klart at det vanskelig å gå til et så drastisk skritt som å si opp noen, men jeg opplever at folk verdsetter at kommunen tar grep, sier Eek Thorsen.

Onsdag ble det kjent at en av kommunens ansatte er sagt opp etter brudd på smitteverntiltakene ved Solgløtt bofellesskap. Ifølge kommunen skal den ansatte ha brutt reglene for bruk av munnbind.

Bofellesskapet er rammet av et pågående smitteutbrudd. Flere ansatte har avlagt positive koronatester, og 20. april døde en beboer i slutten av 50-årene med korona i kroppen.

– Vi som kommune har ansvar for smittesporingsarbeidet. Vi har også ansvar for ansatte og tjenestetilbudet i kommunen, så det er klart at dette er veldig krevende for oss, sier ordføreren.

Dødsfallet og smitteutbruddet i kommunen har gått inn på mange av innbyggerne i Gran og er et tema som også diskuteres i sosiale medier.

Gran-ordføreren oppfordrer nå innbyggerne til å tenke på dem som er berørte i saken.

– Folk må huske at vi må ta hensyn til de som er berørte her, og tenke over hva man skriver på nett, sier hun.

Den oppsagte har gitt uttrykk for det som kan tolkes som skepsis til hvor alvorlig koronapandemien er. Burde ikke kommunen ha tatt opp dette med vedkommende?

– Jeg har ikke sett facebooksiden, men jeg vet at de som trenger å vite det, de kjenner til det, og de har fulgt det opp, sier ordføreren.

Solgløtt er samlokalisert med Skjervum helse og omsorgsenter i Gran.

Det bor normalt sju personer på Solgløtt, som er et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Uvanlig tilsynssak

Statsforvalteren i Innlandet har startet tilsyn av både den oppsagte og Gran kommune.

Fylkeslege Harald Vallgårda sier til NRK at kommunen har frist til 6. mai med å svare, og at de ikke har vært borti mange slike saker.

– Det er uvanlig med tilsyn mot enkeltpersonell i covid-sammenheng, sier han.

Rådmann i Gran kommune, Torbjørn Hansen, sier kommunen ser frem til en ekstern vurdering av saken, men samtidig avviser han at kommunen kunne ha gjort veldig mye annerledes i forbindelse med oppsigelsen.

– Vi har brukt tiden fra utbruddet startet til å skaffe oss tilstrekkelig grunnlag for å vurdere saken. Den tiden har vi trengt for å treffe den beslutningen vi gjorde, sier Hansen.

De første smitteutbruddene ved Solgløtt ble bekreftet 7. april, da den ansatte, som nå er oppsagt, og to beboere, fikk påvist koronasmitte.

Hvor lenge har det vært klart at den ansatte har hatt pasientkontakt uten bruk av munnbind?

– Det er noe av det undersøkelsen som statsforvalteren nå iverksetter, vil hjelpe oss med å avdekke, sier rådmannen.

Kunne kommunen ha omplassert den ansatte?

– Nei, vi mener dette har vært et så grovt pliktbrudd at det ikke har vært mulig, sier Hansen.

Fagforbundet bistår

NRK har forsøkt å få en kommentar fra den oppsagte, men har ikke fått svar på gjentatte henvendelser.

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Finn Hvalstadbråten, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer følgende per SMS:

– Den oppsagte er medlem hos oss. Vi bistår medlemmet i møter med arbeidsgiver, og vi vil koble på juridisk bistand fra organisasjonen sentralt, skriver Hvalstadbråten.

Henning Heitmann

Partner i Sands advokatfirma, Henning Heitmann, sier ansatte plikter å følge arbeidsgivers smitteverntiltak.

Foto: Sands advokater

Ekspert på arbeidsrett og partner i Sands advokater, Henning Heitmann, er ikke overrasket over kommunens beslutning.

– Jeg tenker at det er naturlig at kommunen velger å gå til avskjed i en situasjon som dette.

Han forteller at arbeidstager har en grunnleggende plikt til å følge påbud om smittevernutstyr i situasjoner hvor det er nærliggende at smitte kan forekomme.

– Selv om arbeidstaker er av en annen oppfatning av private grunner, må man likevel følge instruksen, sier han.

Kunne kommunen omplassert den oppsagte?

– Det forutsetter at det er stilling ledig som den ansatte er kvalifisert til. Hvis arbeidstaker kan fungere i annet arbeid, har man plikt til å vurdere det og tilby det, sier Heitmann.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger