Gode nyheter for koronasmittede i fersk dansk studie

Hvis du har hatt korona uten å ha vært innlagt på sykehus, bør du ikke bekymre deg for mye om alvorlige senskader, er konklusjonen i omfattende dansk undersøkelse.

Anne Hege Aamodt er overlege på nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

BEROLIGER: – Det viktigste å få fram er at de aller fleste kommer seg bra etter covid-19, sier overlege Anne Hege Aamodt.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kronisk utmattelse, pustevansker, hukommelsessvikt og hjerneskader. Listen over mulige senskader fra korona har vært skremmende.

Men en ny dansk undersøkelse gir grunn til optimisme.

– Studien viste at det er lite komplikasjoner hos dem som har hatt covid-19 uten å ha vært innlagt, konkluderer overlege Anne Hege Aamodt ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Hun leder den nasjonale norske nevro-covid-studien.

Siden den danske undersøkelsen er stor (se faktaboks), gir den et godt bilde av omfanget av helseplager i etterkant av koronainfeksjon, mener hun.

Ingen alvorlige senskader

En positiv koronatest kan bety at du vil oppleve trøtthet, hukommelsessvikt eller manglende luktesans.

– For de fleste er dette uttrykk for mer vanlige og generelle symptomer som kan henge i litt ekstra etter selve infeksjonen, men også da er det vanlig at det går over etter få uker, sier Aamodt.

Hun sier resultatene fra Danmark samsvarer godt med erfaringene fra Norge.

Stor studie

De danske forskerne så på hvordan det gikk med rundt 10.500 dansker som testet positivt for korona i perioden mars-mai 2020. Disse ble fulgt fra 14 dager etter smitten og seks måneder fram.

Det som er spesielt med denne studien er at de har utelatt personer som var innlagt på sykehus. Mange studier har fokusert på pasienter som har vært innlagt på sykehus.

Men rundt 95 prosent av de smittede har ikke vært innlagt. Det gjelder både i Danmark og Norge.

Studien så på hvor mange i denne gruppen som hadde alvorlige senskader etter et halvt år.

– De aller fleste blir helt friske igjen

Tidligere studier har vist at rundt 10 prosent får senfølger som trøtthet, konsentrasjonsvansker eller manglende luktesans i noen uker.

Den danske studien viste at de som hadde vært koronasmittet brukte mer astmamedisin og hadde rundt 20 prosent mer kontakt med lege sammenlignet med ikke-smittede.

Dette var altså i perioden etter at de var friske fra koronaviruset.

Men i løpet av et halvt år fikk ikke denne gruppene flere senskader enn kontrollgruppen som ikke hadde hatt korona.

«Drive thru»-koronatest ved Aker legevakt

KORONATEST: Om du tester positivt for korona, og ikke får alvorlige symptomer den første tiden, bør du ikke bekymre deg for alvorlige senskader, konkluderer den danske studien. Her fra testsenteret på Aker legevakt.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Konklusjonen er at mild korona sjelden gir alvorlige senskader. Mange er bekymret for kroniske senskader selv om man «bare» har vært smittet. Men det er ikke noe som tyder på at det er særlig vanlig. De aller fleste med et mildt forløp får ingen eller få alvorlige senskader. Det må være betryggende, særlig for yngre mennesker der smitten nå øker, sier Reimar W. Thomsen til Danmarks Radio.

Han er overlege ved Aarhus universitetssykehus og en av forfatterne bak studien som er publisert i anerkjente The Lancet.

Han sier flere undersøkelser er satt i gang for å få presise tall.

– Vi kan ikke bruke studien til å si at mild korona ikke betyr noe. Det kan saktens bety noe for livskvaliteten for de kanskje 10 prosentene som får senfølger som langvarig trøtthet eller tap av luktesans. Men det er ikke livstruende og alvorlig, og de aller fleste blir helt friske igjen, sier Thomson.

Dette er de vanligste symptomene

Fagdirektør Frode Forland på Folkehelseinstituttet sier de fortsatt mangler mye kunnskap om langtidseffekter av gjennomgått covid-19-infeksjon, og at denne studien er viktig. Både med tanke på hvor omfattende den er og nærheten til Norge.

Koronavirus

MENER STUDIEN ER SOLID: Fagdirektør Frode Froland i FHI. Her under en av regjeringens pressekonferanser i forbindelse med koronasituasjon.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er mange små og metodisk svake studier som er publisert. Men dette er en stor studie, med en kontrollgruppe, og fra et land som det er naturlig å sammenligne seg med, sier Forland til NRK.

Han mener resultatene fra denne studien trolig også er gyldige for Norge.

– FHI har også sett på behovet for helsetjenester etter gjennomgått koronainfeksjon, og vi finner at det er få av dem som har hatt milde symptomer som har langtidsplager som trenger oppfølging av helsetjenesten. For dem som har vært innlagt med alvorlig sykdom, er det flere som melder om langtidseffekter, sier Forland.

– Har folk som ikke har vært sykehusinnlagt med covid-19 grunn til å frykte senskader?

– Trolig i relativt liten grad. FHI har også gjort en oppsummering av foreliggende kunnskap om dette temaet. Det er få gode studier om langtidseffekter blant dem som har hatt mild sykdom, men resultatene trekker i samme retning som den danske studien.

– Hva bør man følge med på, og hva kan man gjøre?

– De mest vanligste symptomene er tretthet, nedsatt smak- og luktesans og tung pust. Dersom man har vedvarende plager med dette etter en koronainfeksjon, bør man ta kontakt med sin fastlege, svarer Forland.

Er du interessert i å vite mer om long covid? Hør Tore Sagens intervju med lege og forsker Henrik Vogt.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 13.06.2021
1 152
Smittede siste 7 dager
47
Innlagte
789
Døde
1 929 544
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger