Hopp til innhold

Gjerdrum gir stoppordre til boligprosjekt nær rasområdet

Etter raset som rammet Gjerdrum i romjulen, sier kommunen at det har oppstått tvil om kravene til sikkerhet fortsatt er oppfylt på et boligprosjekt på Ask.

Bilde fra 330-skvadronen viser flere hus som er tatt av jordraset ved Ask i Gjerdrum.

Natt til onsdag 30. desember ble tettstedet Ask i Gjerdrum rammet av et kvikkleireskred. Dette bildet er fra rasområdet.

Foto: HRS / HRS

Natt til onsdag 30. desember ble tettstedet Ask i Gjerdrum rammet av et kvikkleireskred. Sju personer er bekreftet omkommet, og tre er antatt omkommet i raset.

Samme dag som raset gikk, ga kommunen muntlig stoppordre til utbyggerne bak Vestvang 2.

Vestvang 2 er et boligprosjekt nær rasområdet. Onsdag er det blitt gitt en formell stoppordre til utbyggerne bak prosjektet, opplyser Gjerdrum kommune til NRK.

«Natt til onsdag 30.12.2020 gikk et kvikkleirskred i Ask sentrum. Raset hadde et katastrofalt utfall. Ti personer er omkommet og flere enn 30 boenheter er tatt med i raset,» står det i dokumentet NRK har fått tilgang til.

Flere omkom i raset

I stoppordren står det at kommunen mener det nå har oppstått «alvorlig tvil» om kravene til sikkerhet ved byggeprosjektet.

«Vi mener at det nå har oppstått alvorlig tvil om at kravene til tilstrekkelig sikkerhet etter pbl § 28–1 første ledd er fortsatt oppfylt, og om det er i etterkant av raset behov for ytterligere sikringstiltak mot rasområdet. Kommunen har igangsatt en tredjepartskontroll av prosjektering og uavhengig kontroll,» heter det i dokumentet.

Kommunen skriver at NVE har gitt anbefaling til politiet om at deler av den opprinnelige evakuerte sonen frigis, og at dette ikke er ensbetydende med at området er klarert for videre utbygging.

«Kommunen ønsker å avvente den endelige rapporten fra NVE om stabiliteten i området,» står det i dokumentet. Den er ikke ferdigstilt per nå, skriver kommunen.

Utbygger: Tror utbyggingen kan fortsette senere

– Vi har forståelse for at kommunen ønsker å fokusere på folks på liv og helse, og å finne de siste som er omkommet. Og vi hadde et møte med dem på mandag, der vi gikk igjennom saken, sier utbygger Eivind Endresen i Bunde Eiendom til NRK.

Men Endresen sier han stusset da han så stoppordren fra kommunen.

– Det som sto i stoppordren er veldig annerledes enn det de sa i møtet med oss på mandag, det stussa jeg litt på, sier Endresen.

Han sier det var utbyggeren av boligprosjektet som ba om å få en skriftlig stoppordre, etter at en muntlig ordre ble gitt på dagen etter kvikkleireskredet.

– Tror du dere vil kunne fortsette utbyggingen på et senere tidspunkt?

– Ja, det tror jeg. Det var også signalet fra kommunen. Jeg tror de ønsker en ytterligere uavhengig rapport for å være på den sikre siden. Det har jeg forståelse for, og det tror jeg de er i gang med nå, sier Endresen.

Tre er fortsatt savnet i rasområdet. Tidligere på onsdag sa politiet at de vil fortsette søket etter de nå antatt omkomne på mandag.

AKTUELT NÅ