Hopp til innhold

Gisseloffer ble NAV-offer

Kent Inge Haugerud ble tatt som gissel da han jobbet som fengselsbetjent. Nå kjemper han en svært lang kamp for å få hjelp til å komme tilbake i arbeid.

Politiet leter etter rømlingen
Foto: Erik Engen

- Dette tærer på. NAV bryter jo ned folk som prøver å komme seg opp. Det er psykisk tungt å måtte gå i en vakumtilstand uten å vite noe om hva som skjer, eller når jeg kan begynne å planlegge fremtiden min, sier Kent Inge Haugerud til nrknyheter.no.

Slet med traumer

Marerittet for fengselsbetjenten startet i juli 2006. Da fulgte han og en kollega en innsatt fra Oslo fengsel på permisjon hjem til fangens familie på Alnabru i Oslo.

I boligen ble de plutselig overfalt av maskerte og bevæpnede menn. De bandt betjentene fast og låste dem inne på to rom i huset, før de tok med seg fangen og rømte.

Les: Maskerte menn rømte med fange

Les: Fengselsbetjentene i sjokk

Les: Fanges far og onkel arrestert

Les: Alnabru-rømling utlevert

Nett-TV: Ber om skuddsikre vester

Nett-TV: To arrestert etter forsvinning

Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud ble tatt som gissel da han jobbet som fengselsbetjent.

Foto: Privat

- Dette var en ekstremsituasjon for et menneske å komme opp i, og jeg gikk til psykolog hele høsten og vinteren 2006 for å bearbeide traumene, samtidig som jeg fortsatte å jobbe, forteller Haugerud.

Men i et yrke hvor han stadig ble utsatt for trusler og vold, ble arbeidshverdagen for belastende, og i januar i år ble han sykemeldt.

- Jeg oppsøkte NAV og søkte om yrkesrettet attføring samme dagen som jeg ble sykemeldt. Jeg ville tilbake i arbeidslivet så raskt som mulig, men skjønte at jeg måtte finne meg en helt annen jobb, sier Haugerud.

- Må være sterk for å overleve NAV-systemet

Men så lett skulle det ikke være. Nå, nesten et halvt år etter at han søkte NAV om hjelp, har han, etter å ha blitt kastet mellom tre ulike saksbehandlere og to forskjellige NAV-kontorer, og utallige utsettelser, ennå ikke har fått svar på søknaden sin.

- Jeg har levert alle dokumentene NAV har bedt om, og ble lovet at jeg skulle få et svar i begynnelsen av juni, men tiden går, og jeg har verken fått hjelp eller svar.

Man må være svært sterk og oppegående for å få hjelp i dette systemet, for det krever vanvittig mye av deg selv.

Kent Inge Haugerud om NAV

Dette gjør den tidligere fengselsbetjenten motløs.

- Jeg føler at ingen tar ansvar, og at jeg blir kastet fra den ene til den andre. Jeg har hele tiden måttet ordne alt selv, skaffet dokumenter, funnet dem som kan gi meg erklæringer og fortalt NAV alvoret i situasjonen, forteller han.

- Jeg har selv måttet søke informasjon hos NAV når jeg ikke har fått svar som lovet. Man må være svært sterk og oppegående for å få hjelp i dette systemet, for det krever vanvittig mye av deg selv.

Haugerud peker også på det han mener blir lite fornuftig pengebruk.

- Nå som jeg er sykemeldt, er det skattebetalernes penger jeg lever av. De kunne ha spart mye penger dersom NAVs behandlingstid hadde vært adskillig kortere, og jeg kunne ha kommet meg tilbake i jobb fortere, sier han.

Beklager

Direktør i NAV , Yngvar Åsholt, forstår frustrasjonen og innrømmer at det ikke er godt nok dersom søkere blir lovet svar, men ikke får det.

- Dersom vedkommende søker er blitt lovet svar innen en viss tid, og disse fristene ikke er blitt overholdt av NAV, er ikke det godt nok, sier Åsholt til nrknyheter.no.

NAV
Foto: Else Jorunn Saga / NRK

- NAV har hjulpet mange tilbake i jobb, men jeg har stor forståelse for frustrasjonen dersom det er noen som opplever at behandlingen tar lang tid. Føles det slik, beklager jeg det og vil oppfordre søkerne til å stå på videre.

Det blir utarbeidet en handlingsplan til en person som har søkt om yrkesrettet attføring. Ifølge NAV-direktøren er gjennomsnittstiden frem til en slik plan foreligger, på 80-90 dager.

For Kent Inge Haugerud har det imidlertid nå gått 166 dager, altså dobbelt så lang tid som det NAV selv betegner som gjennomsnittlig, og han har ennå ikke sett noe til handlingsplanen fra NAV.

- Oslo fengsel utarbeidet en handlingsplan for meg, og denne ble også levert til NAV. Men fra NAV selv, har jeg verken hørt eller mottatt noe som helst, forteller Haugerud.

Fikk ikke nødvendig informasjon

NAV-direktør Yngvar Åsholt opplyser at saksbehandlingstiden kan bli lenger enn beregnet dersom det er nødvendig dokumentasjon som ikke blir levert NAV i tide av søkeren.

Jeg føler helt klart at NAV trenerer behandlingen og bruker unødvendig lang tid.

Kent Inge Haugerud om NAV

Den tidligere fengselsbetjenten forteller at da han henvendte seg til NAV for første gang 17. januar i år, mottok han et skjema der det sto at han måtte levere dokumenter med alle relevante opplysninger. Disse dokumentene ble nevnt som uttalelse fra arbeidsgiver, vitnemål/attester og en legeerklæring/psykologuttalelse.

Dette forteller Haugerud at han leverte, men fikk etter to måneder beskjed fra NAV om at det var enda et dokument de trengte for å kunne behandle søknaden, nemlig en spesialistuttalelse.

- Jeg føler helt klart at NAV trenerer behandlingen og bruker unødvendig lang tid.

Departementet er misfornøyd

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sier til nrknyheter.no at de ikke er fornøyd med saksbehandlingstiden i NAV.

- Departementet er selvfølgelig ikke fornøyd med saksbehandlingstiden, og det vet vi at NAV heller ikke er, sier statssekretær i AID, Laila Gustavsen.