– Giske verre utenfor enn i regjering

Politisk redaktør Kyrre Nakkim tror Trond Giske overlever som næringsminister fordi Jens Stoltenberg mener Giske er verre utenfor enn i regjering.

Video Kyrre Nakkim
Foto: NRK

Det har vært spekulert i om næringsminister Trond Giske har brukt utilbørlig press som eier og næringsminister for å hindre at Telenor skulle godkjenne salg av aksjene i TV2 til danske Egmont.

Nå sier Telenor at de følte seg utsatt for et press langt utover det vanlige.

Det mener NRKs politiske kommentator vil svekke næringsministeren.

– Det at Telenor nå bekrefter historien om press rundt salget av TV2 fra Giske sin side gir saken en ny og alvorlig dimensjon. Slik Telenor forteller historien er det ikke tvil om at Giske har opptrådt uproffesjonelt og gått for langt i rollen som næringsminister og eier i Telenor, sier Nakkim.

Svekket næringsminister

Han tror imidlertid ikke statsminister Jens Stoltenberg ser seg tjent med å fjerne Giske fra posten som næringsminister.

– Jeg har tidligere sagt at Giske har gjort seg skyldig i en politisk blemme. Den blemmen har utviklet seg til en politisk krise. Jeg tror likevel næringsministeren vil overleve, ikke fordi saken ikke er alvorlig, men fordi han har en så sterk posisjon i Arbeiderpartiet. Den gjør at det vil være lant verre for Stoltenberg å ha Giske utenfor regjering enn å ha ham i regjering, sier Nakkim.

Feilinformasjon

Noe av det som har svekket næringsministeren, etter Nakkims vurdering, er at han skal ha informert Telenor om at regjeringens underutvalg skulle behandle salget av TV2 til tross for Stoltenberg hadde gitt telegiganten beskjed om det motsatte.

På en pressekonferanse i dag sa Telenor styreleder Harald Norvik følgende:

– Jeg opplevde det som at en politiker la press på oss og at hvis vi solgte ville det få politiske konsekvenser. Vi ble utsatt for et press som går ut over det rimelige. Vi ble forsøkt påvirket i utilbørlig grad til å ta en beslutning vi ikke mener var den beste for selskapet. Jeg erkjenner at jeg kan komme til å svekke statsråden. Men det er også en plikt for meg å fortelle om de faktiske forhold.

Nå mener Nakkim Giske kommer til å slite med å bygge opp egen troverdighet som næringsminister.

– Nå vil han måtte bruke tid på å få rettet opp inntrykket av en minister som følger spillereglene og at han arbeider i henhold til retningslinjer, sier Nakkim.

SISTE NYTT

Siste meldinger