Hopp til innhold

Giske-advokat om nye retningslinjer: – Etterforsker og dommer er samme person

Trond Giske har fått komme med innspill til Arbeiderpartiets nye regler for trakasseringssaker. Men advokaten hans er bekymret for lukkede prosesser uten innsyn.

Giskes advokat

ALTERNATIV: Christopher Hansteen vil at en uavhengig nemnd utenfor partiene skal håndtere varslingssaker.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES

Mandag morgen møtte Trond Giskes advokat, Christopher Hansteen, Aps Pål Lønseth og Høyres John-Ragnar Aarset til debatt i Politisk kvarter. Bakgrunnen er partienes nye retningslinjer for hvordan varslingssaker skal behandles i fremtiden.

I et sentralstyremøte søndag presenterte Høyre sine nye retningslinjer, og nå er advokat Hansteen bekymret for at Ap vil følge i samme spor – at de skal opptre som både dommer og behandler. Partiet skal vedta sine nye retningslinjer i ettermiddag.

– Jeg kaller det inkvisisjon fordi etterforsker og dommer er samme person og samme organ. Det er ingen uavhengighet mellom de som skal treffe konklusjonen og etterforske hva som har skjedd, sa Hansteen.

Politisk kvarter metoo

BEKYMRET: Christoher Hansteen (t.v.) mener en uavhengig nemnd må håndtere saken. I Politisk kvarter møtte han (f.v. John-Ragnar Aarset, Pål Lønseth og programleder Ole Reinert Omvik.

Foto: NRK

Leder av Aps metoo-utvalg, Pål Lønseth, mener de ikke har noe alternativ.

– Jeg er enig i at det er et dilemma her, men vi har ikke et annet valg. Et parti er nødt til å ta stilling til hva som har skjedd.

Samtidig stadfester Lønseth at Giske selv har kommet med innspill til utvalget som har foreslått de nye retningslinjene.

– Jeg tror det er viktige innspill som Giske har kommet med, på samme måte som varslere også har kommet med gode innspill, sier Lønseth.

Arbeiderpartiet utvalg foreslo også at sentralstyret skal sanksjonere den det varsles mot, så ikke partiledelsen opptrer som dommere alene. Forslaget ble nedstemt av sentralstyret. Partileder Jonas Gahr Støre forsvarer avgjørelsen:

– Slike saker kan ikke behandles i altfor store fora, fordi det er følsomme spørsmål hvor de som skal behandle det må ha kjennskap til alle sider om en sak. Og det å spre det i for store grupper er ikke klokt, sier Støre.

Det endelige vedtaket om nye retningslinjer og detaljene i det blir klart i morgen.

Foreslår uavhengig nemnd som alternativ

Advokat Christopher Hansteen, som sammen med Frode Sulland har forsvart Trond Giske gjennom varslingssakene, foreslår at partiene setter ut arbeidet med å håndtere varslingene.

– Jeg tenker at Diskrimineringsnemnda utenfor partiet kan håndtere dette.

Pål Lønseth avviste forslaget fra Hansteen

– Det er i så fall strukturer som ligger frem i tid. En organisasjon er forpliktet til å stanse en eventuelt pågående trakassering, og selv ivareta et psykososialt miljø.

Pål Lønseth

LEDER METOO-UTVALG: Pål Lønseth, leder Leder av Aps metoo-utvalg.

Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD

Høyre med egen uavhengig varslerinstans

På et sentralstyremøte søndag diskuterte – og vedtok – Høyre nye retningslinjer for å håndtere varslingssaker.

Retningslinjene er innført i kjølvannet av metoo-skandalen, og ser på både rutiner, alkoholbruk og hvordan varsling skal håndteres.

De skal føre til partimedlemmene opplever et større rom for å snakke om seksuell trakassering i partiet.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset skal selv – i kraft av sine roller som både generalsekretær, HR-sjef og fylkessekretær – behandle eventuelle nye varslingssaker. Han avviste problemstillingen om rolleblanding.

Aarset, Politisk kvarter

BEHANDLER EVENTUELLE VARSLER: Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD

– Det er riktig at vi blir en mindre gruppe personer som skal snakke med begge parter og konkludere om det har funnet sted brudd på retningslinjene våre. Men det er ikke en uvanlig måte å gjøre det på i næringslivet, sa Aarset.

Statsminister Erna Solberg avviser at Hansteens kritikk er noe overordnet.

– For oss er dette et spørsmål om våre etiske retningslinjer. Hansteen er advokat til en av de impliserte i en sak. Da er ikke dette noe overordnet – da er du advokat for den du representerer.

Les også: Høyre har ferdigbehandlet vinterens varslingssaker

Lyspunkt

AKTUELT NÅ