Giske : – Useriøst å saldere budsjettet med ekstra kutt i staten

661 millioner ekstra fikk KrF, Venstre og regjeringspartiene inn ved å skru til kravet om effektivisering i staten enda litt mer neste år. Trond Giske i Arbeiderpartiet mener ekstrakuttet er useriøst som reformtiltak

Trond Giske kommenterer prognosen

USERIØST: Aps finanspolitiske talsperson, Trond Giske, sier det ekstra budsjettkutte i staten er en useriøs måte å saldere budsjettet på.

Foto: NRK

– Dette er en useriøs måte å saldere statsbudsjettet på, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske om ekstrakuttet statlige virksomheter får neste år.

Han mener ekstrakuttet vil bety at de må kutte ned på aktiviteten, at færre folk må gjøre mer eller at de leverer mindre tjenester til befolkningen.

– Budsjettåret starter jo 1. januar, så dette kunne ingen planlegge. Derfor er det ikke en seriøs metode for å reformere, som regjeringen sier, det blir bare rene kutt, sier Giske.

661 millioner mer i automatisk kutt

ABE står for avbyråkratiserings- og effektivitetsreform og skulle være på 0,5 prosent av budsjettene i staten. I virkeligheten har det blitt større kutt, år for år, etter budsjettforhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti.

Neste år skal det automatiske kuttet bli 0,7 prosent, noe som reduserer utgiftene med 661,7 millioner kroner mer enn regjeringens opprinnelige forslag.

Sykehus og domstolene skjermes delvis og får 0,5 prosent kutt i budsjettet.

LES OGSÅ: Einigheit om statsbudsjett for 2018

142 gode formål = 661,1 millioner

I regjeringens budsjettforlik med Venstre og Kristelig Folkeparti for neste år er det satt av like mye penger til nye småtiltak, som hele ekstrakuttet på 661 millioner kroner i statlig sektor.

Summen av alle de 142 utgiftsøkningene som er lik eller mindre enn 10 millioner er 661,1 millioner kroner. Det er nesten identisk med det ekstra ABE-kuttet, utover regjeringens forslag.

Det viser gjennomgangen NRK har gjort av budsjettavtalen. Da er småflikking av reduserte utgifter og økte inntekter holdt utenom.

LES OGSÅ: Venstre kjempet nobelprisvinneren inn i statsbudsjettet

Barn, natur og eldrevelferd

Det er fjerde året på rad innsparingen i offentlige virksomheter øker mer enn 0,5 prosent.

Påplussinger på 10 millioner kroner eller mindre går blant annet til kulturlandskap, kulturminner og brannsikring av middelalderkirker. Økt innsats for fattige og barne- og ungdomsarbeid er også prioritert. Runde miljøsenter får penger, i likhet med den naturlige skolesekken og prosjektet livsglede for eldre.

Hafrsfjord, Sola

KULTURLANDSKAP FÅR MER: Venstre og KrF sikret mer penger til kulturlandskap i budsjettavtalen med regjeringen for neste år.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

LES OGSÅ: Erna Solberg: – Må være ærlige på at KrF har fått en skoleseier

– Sakte årelating

John Leirvaag

UTARMES: Statlige virksomheter som NAV utarmes av regjeringens automatiske budsjettkutt, sier leder av fagforbundet NTL, John Leirvaag.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er en sakte årelating, sier leder av Norsk Tjenestemannslag for ansatte i staten, John Leirvaag. Han mener de årlige, automatiske budsjettkuttene i NAV fører til at saksbehandlingen tar lengre tid for brukerne, at det blir lengre ventetid på telefon og at muligheten til oppfølging av NAV-brukerne reduseres.

– Det er vanskelig å forstå at regjeringen vil at færre skal jobbe i NAV når mange står utenfor arbeidsmarkedet, sier NTL-leder Leirvaag.

– 0,7 prosent kutt er ikke mye

Helge Andre Njåstad

IKKE MYE: – Også statlige ansatte må tenke på hvordan skattebetalernes penger kan brukes smartest mulig, sier Helge André Njåstad i Frp.

Foto: Johan Moen / NRK

Helge André Njåstad er Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson og synes ikke kuttet statlige virksomheter får på seg er særlig stort.

– Arbeiderpartiets metode med å øke skattene i budsjettet er ikke noe bedre. Jeg ser ikke det store problemet i at også statlige ansatte skal effektivisere seg og tenke på hvordan skattebetalernes penger kan brukes smartest mulig, sier Njåstad.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger