Gir 10 millioner til infokampanje om hjerneslag

15.000 nordmenn rammes hvert år av hjerneslag. Kunnskap om symptomene kan være helt avgjørende.

Helseminister Bent Høie (H)

15.000 NORDMENN RAMMES: Helseminister Bent Høie bruker 10 millioner på en informasjonskampanje om hjerneslag.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Tommy Skar, generalsekretær i NHL Hjerneslag

- IKKE MYE Å GÅ PÅ: Tommy Skar forteller at trombolysebehandlingen ved hjerneslag må starte innen fire og en halv time.

Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

– Ved hjerneslag er tiden helt avgjørende, sier Tommy Skar, generalsekretær i LHL hjerneslag.

Helse- og omsorgsdepartementet setter av 10 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for å starte en nasjonal informasjonskampanje om risikofaktorer for å få hjerneslag og symptomene som kommer hvis du får slag.

– Ofte er det pårørende eller mannen i gata som er nærmest når noen rammes av hjerneslag, og da er det viktig at de kjenner til symptomene slik at de ringer 113. Rask hjelp er avgjørende for utfallet av hjerneslaget. En nasjonal kampanje vil øke kunnskapen i befolkningen, slik at flere settes i stand til å redde liv, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

To millioner hjerneceller dør hvert minutt

15.000 nordmenn rammes av hjerneslag hvert år. Sykdommen er den tredje hyppigste dødsårsaken i landet, og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming.

Av de 15.000 får 85 prosent hjerneinfarkt og 15 prosent hjerneblødning. Infarktet forårsakes av en blodpropp og kan behandles med trombolyse, som er et blodoppløsende middel. Men jo lenger tid det går før behandling starter, jo mindre blir effekten av den, og behandlingen må starte innen fire og en halv time etter at infarktet skjer.

– Ved et hjerneslag dør to millioner hjerneceller hvert minutt. Informasjon om symptomer er viktig, for raskere behandling kan endre utfallet for ganske mange, sier Skar.

– Tiden går raskt. Fire og en halv time er ikke mye å gå på.

50 prosent flere fikk avgjørende behandling

Departementet står for kampanjen og de har tidligere sett at informasjonskampanjer hjelper. Helse Vest kjørte en kampanje i sosiale medier, med en påfølgende undersøkelse i 2014. Den viste at andelen som mottok trombolysebehandling økte med 50 prosent i kampanjeperioden.

Nå ønsker departementet en nasjonal kampanje med samlet budskap med både risikofaktorer og symptomer.

– Vi har hatt regionale kampanjer, men ingen nasjonale. Det er en nasjonal kampanje vi trenger nå, sier Skar.

– Det er ikke så lett å vite om uvanlig oppførsel betyr fare på ferde. Altfor mange kommer for sent til sykehuset, fordi de kanskje tenker at de skal vente for å se om det går over. Men når et hjerneslag inntreffer har vi ingen tid å miste. Vi har god behandling som kan hjelpe veldig mange, men det er avhengig av at man kommer tidsnok for å få den. Vi vet at opplysningskampanjer om risiko og symptomer har effekt, og nå vil vi nå ut til langt flere med å gå ut nasjonalt, sier Høie

SISTE NYTT

Siste meldinger