Hopp til innhold

Gikk til streik – flere hadde lønnsøkning på mer enn 10 prosent

Flere etater i staten hadde en lønnsøkning på over 10 prosent i fjor. Mange i etater med sterk lønnsvekst gikk til streik for Akademikerne og Unio.

akademiker-streik-oslo-240524

Streiket for egen avtale: Akademikerne og Unio er nå i Rikslønnsnemnda

Foto: Bror Kvammen Bjerke / NRK

Tallene har egentlig ikke noe med vår streik å gjøre. Vi streika fordi vi ville ha vår avtalemodell, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

NRK har fått innsyn i hvordan lønna økte i etater og institusjoner i staten i fjor. Fire steder økte lønnen med 10 prosent eller mer.

Utenriksdepartementet hadde en økning 9,5 prosent, og Nav-ansatte 7,4 prosent. Tallene kan være høye i noen etater fordi det har begynt nye folk eller det er andre spesielle forhold.

I Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) er for eksempel lønnsøkningen på over 10 prosent, mens resultatet i lønnsforhandlingene var 6,4 prosent i fjor, ifølge kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien.

– Tallet 10,2 prosent omfatter først og fremst endringer i staben, publiseringsbonus og midlertidige lønnstillegg. Disse faktorene gir høyt prosentvist utslag for en relativt sett liten organisasjon som NUPI, understreker han.

Men tilsvarende tall for alle nordmenn var 5,3 prosent i fjor. (Se hele listen under).

– Vi er overrasket over at det ble så mye, sier statssekretær Gunn Karin Gjul (Ap) i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

– Et museskritt

Kari Tønnessen Nordli, Akademikerne

Kari Tønnessen Nordli, Akademikerne.

Foto: Petter Larsson / NRK

I snitt fikk statsansatte 6,4 prosent i lønnsøkning. Det ga reallønnsøkning i fjor, mens den vanlige arbeidstakeren ikke fikk det.

– Jeg tenker alle lønnstillegg som kom i fjor var fortjente og nødvendige. De har truffet våre medlemmer og de har truffet LO og YS-medlemmer, sier Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne til NRK om tallene.

Unio og Akademikerne gikk til streik i vår da forhandlingene med staten brøt sammen. De kranglet ikke om hvor mye de skal få i lønn i år, men om staten skal tvinge fire forbund til å ha lik tariffavtale.

Begge organisasjonene har høyt utdannede medlemmer som mener de får for lite igjen for utdanning med én felles tariffavtale.

– Lønnsnivået for våre medlemmer ligger langt under det de tjener i privat sektor. Så det er et bitte lite museskritt i riktig retning for våre, men det er langt igjen, fortsetter Tønnessen Nordli,

LO: – Én avtale

– Det er veldig uheldig hvis det viser seg over tid å være veldig ulik lønnsvekst i virksomhetene i Staten, sier Finn Olav Haga i LO stat til NRK.

LO er i en bitter strid med Akademikerne og Unio etter streiken.

LO og YS vil som staten ha én avtale og sa ja da de andre gikk til streik.

Per Olav Haga, LO stat

Finn Olav Haga, LO stat.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Viser de nye tallene at én avtale er et riktig krav fra dere i LO?

– Ja, indirekte så mener vi det. Fordi vi mener at mye av merlønnsveksten skyldes ulikelydende avtaler, fortsetter Haga, som understreker at noen av tallene skyldes tilfeldige forhold.

– Så Unio og Akademikerne har dratt på for mye?

– Det har ikke bare kommet til deres medlemmer, men det fører til at virksomhetene i staten og staten som sådan mister kontroll med lønnsutviklingen, sier Haga i LO Stat.

Ikke god nok kontroll

Det er Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som passer på lønningene i staten.

– Vi har ikke hatt god nok kontroll, innrømmer Gunn-Karin Gjul.

– Mangel på folk er en viktig forklaring. Hovedsakelig skyldes dette ekstra utgifter til å rekruttere og beholde folk. Delvis skyldes det også at vi har hatt to avtaler i staten der virksomhetene har følt de har måttet jevne ut. Men forholdene rundt streiken skal nå Rikslønnsnemnda bestemme, fortsetter hun.

Lønnsøkning i Staten i prosent

BIOTEKNOLOGIRÅDET

15,1

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT

10,2

ARTSDATABANKEN

10,1

NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT

10,0

POLITIHØGSKOLEN

9,7

UTENRIKSDEPARTEMENTET

9,5

FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND

9,3

DAGLIGVARETILSYNET

9,1

NASJONALBIBLIOTEKET

9,1

BARNEOMBUDET

8,9

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

8,8

DATATILSYNET

8,8

KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

8,6

FORBRUKEROMBUDET

8,4

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

8,4

NORSK KULTURRÅD

8,4

OLJEDIREKTORATET

8,1

FORSVARET

8,1

Ekspander/minimer faktaboks

Se hele listen her (PDF).

– LOs narrativ

Akademikerne er ikke enig i at LO knytter lønnstallene til streiken og kampen for egen avtale.

– Det er ikke sant, rett og slett. Det er mulig noen har fått høyere lønn for å rekruttere og beholde dem. Men det har skjedd også på LO- og YS-avtalen, sier hun.

Streiken i staten ble stoppet med tvungen lønnsnemnd. Det er ventet at Rikslønnsnemnda tar stilling i oktober.

Oppdatering 17.06.2024.14.05: NRK har tatt inn et sitat fra Nupi, hvor kommunikasjonssjef Åsmund Wltzien forklarer lønnsøkningen i 2023.

AKTUELT NÅ