Hissig ordveksling mellom forsvarstopper

Generalmajor Leif Sverre Rosén er rasende over at forsvarssjefen gir ham ansvaret for at det mangler leger blant de norske soldatene i Afghanistan.

Leif Sverre Rosén

Generalmajor Leif Sverre Rosén mener forsvarsledelsen opptrer desperat og forsøker å fraskrive seg ansvar.

Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

– Jeg synes det er så krenkende. Dette er et desperat forsøk på å fraskrive seg sitt eget ansvar, sier Rosén harmdirrende til NTB på telefon fra USA.

Nå krever også Befalets Fellesorganisasjon en forklaring fra Forsvarsdepartementet på ordkrigen mellom den tidlegere sjefen for Forsvarets sanitet og forsvarssjefen.

Rosén var sjef for Forsvarets Sanitet, og sier at han ble tvunget til å slutte, etter at han varslet om prekær legemangel blant de norske styrkene i Afghanistan.

Les saken her: Må inn på teppet til forsvarssjefen

Forsvarssjef Sverre Diesen

Forsvarssjef Sverre Diesen

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Men forsvarssjefen mener Rosén ikke var flink nok i jobben sin:

- Jeg synes at fremdriften i å løse en del prioriterte oppgaver ikke var så god som den burde være, sier forsvarssjef Sverre Diesen til NRK.

Hvilke prioriterte oppgaver da?

- Det som var, og er, den høyest prioriterte oppgaven, nemlig å skaffe skikkelig legedekning til våre internasjonale operasjoner.

Hvorfor kom denne avtalen i stand rett etter Rosèn hadde slått alarm om dårlig legedekning?

- Jeg syns forsåvidt at slike medieutspill er uheldig, men det var ikke sakens kjerne: Det var at jeg ønsket en annen fremdrift i dette spørsmålet.

En av dem som reagerer på ordvekslingen, er leder i Befalets Fellesorganisasjon, Didrik Coucheron: Didrik Coucheron i Befalets Fellesorganisasjon krever svar

Ansvarsfraskrivelse

Leif Sverre Rosén hevder at han i mange år har slåss for å rekruttere flere leger, og da særlig kirurger, til Forsvaret.

– Dette har vært min hjertesak, og det vet tidligere forsvarssjefer, sier Rosén.

Like etter at Sverre Diesen overtok som forsvarssjef, ba Rosén om ti flere kirurger.

– Da fikk jeg til svar at jeg i så fall måtte si opp ti allmennleger innen Forsvarets basehelsetjeneste, noe som var umulig, sier Rosén.

Han har ingen forståelse for påstanden om at han selv skal være skyld i legemangelen i internasjonale operasjoner.

Reagerer

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten vil ha svar fra forsvarsministeren.

Foto: Gilbert, Jeff / SCANPIX

Blant politikerne er det sterke raksjoner på at forsvarsledelsen kan ha forsøkt å kneble generalmajor Rosèn.

I formiddag har lederen i Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, sendt brev til forsvarsminister Anne Grethe Strøm Erichsen, og bedt henne komme til Stortinget for å redegjøre for saken.

Han vil ha svar på følgende spørsmål:

* Hvilken autoritet har den faglige kompetansen i Forsvaret når det gjelder vurdering av hva som er forsvarlig legedekning?

*Hvordan praktiserer Forsvaret spørsmålet om varsling?

* Hva er forsvarsministererens strategi for å få på plass en forsvarlig legedekning snarest mulig?

Høybråten får støtte av Høyres leder Erna Solberg.

Hun mener det er alvorlig dersom Forsvaret har forsøkt å sette munnkurv på generalmajoren fordi han sa fra om forholdene i Afghanistan:

- Derfor vil kontroll- og konstitisjonskomiteen følge dette opp i Stortinget, sier hun til NRK.

Slo alarm

Rosén føler seg tvunget til å si opp jobben sin i Forsvaret. Sjefen for saniteten mener han er skviset ut siden han slo alarm mot at det ikke var leger nok for soldatene i Afghanistan:

- Som kirurg har jeg sett konsekvensene av krigshandlinger, og jeg kan ikke sitte og holde kjeft om dette her for å være politisk korrekt, sa Rosén til NRK 24. mai i år.

Les saken her: - Ville ikke sendt ut min egen sønn

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger