Gen-trøbbel i regjeringen

Det er internt krangel i regjeringen om import av genmodifisert mat. I Ap er det frykt for at et norsk forbud kan ramme norsk eksport, særlig laks.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre og hans mannskap i Utenriksdepartementet frykter at et norsk gen-nei vil føre til handelstrøbbel for Norge.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Tre og et halvt år har regjeringen brukt for å behandle tre søknader om import og dyrking av genmodifisert mais og raps. De to små regjeringspartiene, SV og Senterpartiet, kjemper for at Norge skal si nei. De mener det vil være et brudd med den norske bioteknologiloven hvis Norge importerer genmais.

Hvis Norge sier ja til import, vil dette kunne skape presedens. Det kan bety at en rekke genmodifiserte produkter vil være på vei inn i norske butikkhyller i løpet av kort tid.

I 2008 anbefalte Direktoratet for naturforvaltning (DN) import av to typer genmais. Samtidig anbefalte de regjeringen å si nei til både import og dyrking av genmodifisert raps. Rapsanbefalingen var begrunnet med fare for spredning i norsk natur. EU har godkjent en av maistypene som Norge nå skal ta stilling til.

Frykter handelstrøbbel

Det er ingen i Arbeiderpartiet som ønsker at Norge skal starte med import av genmodifisert mat. NRK kjenner imidlertid til at Jonas Gahr Støre og hans mannskap i Utenriksdepartementet frykter at et norsk gen-nei vil føre til handelstrøbbel for Norge.

Et norsk nei vil være begrunnet med hensyn til miljøet. Utenriksdepartementet er redd at den samme argumentasjonen kan brukes og misbrukes mot norsk laks.

SV og Sp har både miljøbevegelsen og landbruket i ryggen når de kjemper mot import av genmais.

Flere i regjeringspartiene tror at de handelspolitiske grunnene likevel er så tunge at genmodifisert man kan være på full fart inn i norske butikkhyller.

Genutvalg

Regjeringen har oppnevnt et eget statssekretærutvalg som nå jobber med å løse genmatfloken. Frem til nå har de ikke klart å finne et kompromiss. Greier de ikke å finne en løsning, kan saken bli løftet inn i regjeringen uten anbefaling. I tillegg til Utenriksdepartementet er også to andre Ap-ledede departementer kritisk til et gen-nei. Dette skal være Handels- og næringsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Fra regjeringshold blir det sagt at motstand i flere EU-land kan være et argument som gjør det lettere for Norge å si nei til import av genmat.

Usikkerhet blant forskere

Forskere er fortsatt svært usikre på virkningen genmanipulert mat på mennesker. Immunolog på Rikshopsitalet Per Brandtzæg er en av disse.

– Vi grubler litt om de kan virke på dyr og mennesketarmer på samme måte som de virker skadelig i insekttarmene. Det gjenstår den del forskning for å se om det ikke har skadelig virkning på dyr og mennesker.

Brandtzæg mener det trengs mer forskning på dette området.

Usikkerhet i Ap

Det eksisterer også tvil internt i Arbeiderpartiet. Mandag neste uke har Aps stortingsgruppe invitert miljøbevegelsen for å diskutere genmat. Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet skal treffe utriksministerens kollegaer. Hun vil gjøre alt for å overbevise det største regjeringspartiet om at de må si nei til import av genmat.

– Denne genmodifiserte maten er en del av et miljøskadelig jordbruk, med bruk av stadig mer skadelige sprøytemidler. Det er veldig betenkelig at Norge skal tillate import basert på bruk av så skadelige sprøytemidler i fattige land.

Torheim mener Norge ikke vil stå alene, ved et nei til import av genmat.

– Genmat er kontroversielt i nesten alle land. I EU er det nasjonale forbud mot dyrking av genmat i en rekke land. For eksempel Tyskland og Frankrike. India som er et stort land med mange fattige, har også forbud mot genprodukter, sier Torheim.

SISTE NYTT

Siste meldinger