NRK Meny
Normal

Leksjon 4: Slik foregår valget

Du bør undersøke hvor du kan stemme og når valglokalene er åpne.

Kong Harald har ikke stemmerett
Foto: Illustrasjon: Morten Quist Hommersand

«I gamle dager» var det gjerne slik at du utenfor valglokalet ble møtt av representanter for de forskjellige partiene som delte ut stemmesedler.

Dette finner du lite eller nesten ingenting av i dag.

Velger
Foto: Illustrasjon: Morten Quist Hommersand

Når du kommer inn i valglokalet møter du en valgfunksjonær som sjekker din identitet. Valgfunksjonæren krysser av navnet ditt i manntallslisten for å forhindre at samme person skal kunne avgi stemme flere ganger.

Inne i avlukket

Du blir vist inn i et avlukke der du finner alle partienes lister. Du tar den listen du vil stemme på, og bretter den sammen slik at ingen andre skal kunne se hvilket parti du stemmer på. Pass på at du bretter stemmeseddelen riktig!

Stemmeseddelen blir så stemplet av en valgfunksjonær før du selv putter stemmeseddelen i en forseglet urne. Stemmer du i et valglokale på valgdagen skal stemmeseddelen din ikke legges i en konvolutt.

Undersøkelser har vist at svært mange velgere bestemmer seg for hvilket parti de skal stemme på først under valgkampen. Ja, mange bestemmer seg faktisk først på selve valgdagen når de står i valglokalet.

Hvordan er din innflytelse under valget?

Din innflytelse ligger først og fremst i at du bruker stemmeretten din.

Du kan rette på listen du vil bruke. Du kan stryke navn eller du kan endre på rekkefølgen. Ved stortingsvalget har dette så godt som ingen betydning.

Svært mange må gjøre det samme for at det skal noen virkning. Det har aldri hendt at velgernes endringer har ført til endringer med tanke på hvem som har kommet inn på Stortinget.

Du kan også stemme blankt dersom du ønsker det. Da teller du bare med når det måles hvor stort valgframmøtet har vært.

Ingen resultater før alle valglokalene er stengt

Ingen resultater fra valget blir offentliggjort før alle valglokalene har stengt, altså etter klokken 2100 valgkvelden. Dette gjelder også resultater fra de stedene der valglokalene har stengt tidligere.

Resultatet av forhåndsstemmegivningen blir heller ikke offentliggjort før etter klokken 2100.

Valgdagsmålingen, en undersøkelse som for eksempel både NRK og TV2 gjør blant velgere på valgdagen, skal heller ikke offentliggjøres før klokken 2100.

Den kommer presis klokken 2100, og den pleier å gi et nokså godt bilde av hva som blir sluttresultatet. Valgdagsmålinger skal ikke tas opp inne i valglokalene.

Internasjonale observatører passer på under valget

Stortinget har nå formelt har åpnet adgang til at internasjonale eller nasjonale observatører kan overvåke valget. Det har hendt før, men bare i svært liten grad, at en del internasjonale observatører har vært til stede ved valg i Norge.

Helsingforskomiteen har for eksempel invitert observatører fra land som tidligere hørte inn under Sovjetunion til å følge valg i Norge. Men det er første gang at norske myndigheter formelt vedtar at internasjonale observatører kan i inviteres.

Reaksjoner fra internasjonale observatører på at legitimasjon ikke var obligatorisk i valglokalet, har i sterk grad bidratt til den forandringen som nå er gjort på dette feltet.

Du kan nekte å stå på en liste

Du kan nekte å stå på en liste dersom du er medlem av et annet parti, eller dersom du er stemmeberettiget i et annet fylke enn der den aktuelle listen forekommer.

Du kan i tillegg nekte å stå på en liste dersom du har vært stortingsrepresentant hele siste perioden.

Det fins ingen øvre aldersgrense for kandidater på partilistene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger