Geir Helljesen analyserer

NRKs valgekspert ser nærmere på resultatene fra skolevalget.

Geir Helljesen er Mr. Valg.
Foto: NRK

Med 21,4 prosent ligger Arbeiderpartiet øverst i årets skolevalg. Partiet holdt omtrent sin oppslutning fra skolevalget for to år siden.

Ved skolevalget for to år siden kom Ap på tredjeplass og ved skolevalget for fire år siden kom partiet på fjerdeplass.

Ved skolevalget i 2003 fikk Ap bare 13,4 prosent og i 2001 fikk partiet 11,7 prosent, altså langt under årets resultat.

For to år siden endte Ap på 21,8 prosent ved skolevalget. Ap gjorde det også godt ved stortingsvalget i 2005..

Godt signal

Resultatene fra skolevalget har ofte vært et godt signal på hva vi kunne vente oss ved det ordinære valget.

Fremskrittspartiet gjorde det godt ved stortingsvalget i 2005 og ble det største partiet ved skolevalget både i 2003 og i 2005.

Frp fikk 24,9 prosent ved skolevalget i 2005 og 25,7 prosent ved skolevalget i 2003.

SV, som gjorde det svært bra ved skolevalgene både i 2003 og i 2001 fikk et tilbakefall ved skolevalget i 2005, - og ved det ordinære stortingsvalget i 2005.

Høyre overrasker

På bakgrunn av det som har kommet fram under og i forbindelse med årets valgkamp er Høyres triumf mest overraskende.

Skolevalget 2007 Grafikk
Foto: NRK

Vi må tilbake til skolevalget i 1999 for å finne omtrent tilsvarende oppslutning for Høyre. Det er ingen tvil om at for partiledelsen i Høyre må skolevalget fortone seg som en solid oppmuntring mindre enn en uke før det ordinære valget.

Alle de tre partiene i den rød-grønne regjeringen har tilbakegang i skolevalget sammenlignet med skolevalget i 2005,mens de tre partiene i Bondeviks andre regjering kan vise til framgang.

Tilbakeslag for SV

For SV må skolevalget være litt av et tilbakeslag. SV har ofte gjort det svært godt ved skolevalgene.

Oppslutningen i år er 5.8 prosentpoeng lavere enn for to år siden. Men, dersom vi holder årets resultat opp mot resultat fra 2003 og 2001 blir årets resultat enda mer sviende.

I 2003 fikk SV 21,5 prosent og i 2001 fikk partiet 23,5 prosent. Oppslutningen om SV ved skolevalget er altså halvert siden skolevalget i 2003

Frp mistet topp-plassen

Fremskrittspartiet kan heller ikke være tilfreds.

I det første skolevalget under Siv Jensens lederskap i partiet endte partiet på 21,0 prosent, klart under resultat fra 2005, og enda svakere dersom vi sammenligner med partiets resultat fra 2003, da Frp fikk 25,7 prosent og ble beste parti.

Ved de to skolevalgene før det,lå imidlertid Frp lavere enn partiet gjør i år. Frp har trolig tapt i forhold til Høyre.

Beste for RV på 10 år

For RVs del må vi helt tilbake til skolevalget i 1997 for å finne et resultat som var like godt som i år.

For RV (Rødt) er årets skolevalg oppløftende med tanke på at partiledelsen ser for seg muligheten til å erobre ordføreren i kanskje tre-fire kommuner, Risør, Odda, Notodden og Nøtterøy.

Senterpartiet pleier ikke å komme særlig høyt opp ved skolevalget. Sett i det lyset kan partiet trolig være rimelig fornøyd med 7,0 prosent, nøyaktig samme oppslutning som i 2003.

Kristelig Folkeparti har gjort det noe bedre enn ved skolevalgene i 2005 og 2003, men dårligere enn ved valgene i 2001, 1999 og 1997, og kunne neppe regne noe større løft i år.

Godt signal for Venstre

Venstre har derimot gjort det vesentlig bedre i år enn ved alle skolevalgene siden 1997 da partiet fikk en oppslutning på 6,2 prosent.

For Venstre, som håper på et oppsving i det ordinære valget om få dager, kan derfor dagens skolevalg være et signal om et klart steg i riktig retning.

72,1 prosent deltagelse

Det er Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste i Bergen som står for gjennomføringen av skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Resultatene i kveld kommer fra 367 videregående skoler og valgdeltagelsen var 72,1prosent, en del lavere enn ved skolevalget for to år siden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger